اعتراف بهائیت به نقض مفاد نامه‌ی سال 1362

  • 1396/06/19 - 11:13
پس از حکم دادستانی کلّ کشور بر ممنوعیت فعالیت بهائیت، محفل روحانی بهائیان ایران، در سال 1362 اقدام به ارسال نامه‌ای به دادستانی کشور کرده و تعطیلی کامل امور تشکیلاتی بهائیت را مدعی می‌شود. این در حالیست که تشکیلات بهائیت، در نامه‌ی سال 1387 خود، صراحتاً به فعالیت پنهانی این تشکیلات در ایران اعتراف می‌کند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از حکم دادستانی کلّ کشور مبنی بر ممنوعیت فعالیت بهائیت، محفل روحانی بهائیان ایران، در سال 1362 اقدام به ارسال نامه‌ای به دادستانی کشور می‌کند و در یکی از بندهای آن مدعی می‌شود: «کلیه‌ی مراکز بهائیت در ایران تعطیل است و از این‌رو، کسی در ایران بهائی شناخته نمی‌شود».[بهائیت در ایران، صص 317-307]
اما در پی دستگیری عوامل بهائی به جرم جاسوسی در سال 1387، نهاد رهبری بهائی، اقدام به نگارش نامه‌ای جدید کرده و در آن، به فعالیت غیررسمی خود پس از سال 1362 اعتراف می‌کند. همچنان که در آن می‌خوانیم: «پس از مدتی و به جهت پاسخگویی به نیازهای روحانی و اجتماعی جامعه‌ی سیصدهزار نفری بهائیان ایران، گروه یاران ایران در سطح ملّی و گروه خادمین در سطح محلّی، به طور غیررسمی شروع به کار کردند».[نامه‌ی سرگشاده جامعه‌ی جهانی بهائی به دادستان کل کشور]
این‌ها همه در حالیست که تشکیلات بهائیت، چه در این نامه و چه در نامه‌ی قبل، بر اساس تأکید پیشوایانش، خود را مطیع بی‌قید و شرط حکومت برشمرده بود![ر.ک: مکاتیب، ج 8، صص 246-247]

پی‌نوشت:
زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 317-307.
نامه‌ی سرگشاده جامعه‌ی جهانی بهائی به دادستان کل کشور، مورخ: 14/12/1387؛ به نقل از: جواد نوائیان، تارهای عنکبوت، مشهد: دفتر پژوهش مؤسسه‌ی فرهنگی هنری خراسان، 1394، ص 72.
عباس افندی، مکاتیب، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 134 بدیع، ج 8، صص 246-247.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.