- پرسش: مزايا و نقاط قوّت اسلام و نقاط ضعف آيين زردشت چیست؟

  • 1396/05/02 - 15:27
وجود برنامه كامل زندگي در بُعد فردي و اجتماعي و دستورهاي صريح و مشخص و ارزشهاي اخلاقي بسيار والا و متعادل و... از ويژگي‌هاي اسلام است.

مزايا و نقاط قوّت اسلام
1ـ اعتقاد به خدا در مقابل شرك و بت‌پرستي. منشأ تاريخي توحيد اسلامي در بينش خاص حضرت محمد(ص) در مورد هستي است.(1)
2ـ اعتماد به يك خداي حاكم و جهاني؛(2)
3ـ آموزش و يادآوري اين مطلب كه خداوند همواره رحمن و رحيم است؛
4ـ سرسپردگي مطلق به خواست خدا؛
5ـ اصرار بر حيات عبادي مستمرّ
6ـ پذيرفتن قضاوت و حسابرسي نهايي؛
7ـ بنيانگذار پرشور و شوق دين براي همه مسلمانان الگو و نمونه‌اي والا است؛
8ـ نگرش جهاني دين؛
9ـ داشتن روحيه جهادي و كوشش تبليغي قوي در طول تاريخ؛
10ـ وحدت جهادي پيروان اسلام، به رغم وجود فرقه ها(3)
مرحوم علامه جعفري، يكي از مزاياي اسلام را، منزلت زن از ديدگاه حقوقي و اخلاقي و سياسي مي‌داند.(4)
بخشي از مزاياي اسلام مربوط به بنيانگذار آن حضرت محمد مصطفي است
وجود برنامه كامل زندگي در بُعد فردي و اجتماعي و دستورهاي صريح و مشخص و ارزشهاي اخلاقي بسيار والا و متعادل و... از ديگر ويژگي‌هاي اسلام است.

نقاط ضعف آيين زردشت (زرتشت)
1ـ وجود گرايش چندگانه پرستي به دليل نبود يك نگرش خالص و درست.(1)
اين مذهب، مذهب دوگانه پرستي است؛ مذهب اهورا و اهريمن؛ خير و شرّ. هر كه و هر چه خوب باشد، جز سپنتامئي نو و اهورا است اما اگر بد باشد، جزء انگرمئي نو و اهريمن است. اين هر دو همواره در حال نبردند.
البته نويسندگان جديد زردشتي كه مي‌بينند ذهن امروز جهان، توحيد را مي‌ستايد و مي‌پرستد، تلاش مي‌كنند از آن چهره توحيدي بسازند.(2)
2ـ نبود بنيانگذاري كه به گونه‌اي سرخوشانه و دلكش، روحيه شور و شوق ببخشد.
3ـ تعداد كمِ رهبران تبليغي پس از بنيانگذار.
4ـ نبود تاريخي هر گونه تحرك و ديناميسم در اين دين
5ـ گرايش به سمت تشريفات حقوقي، رسمي و كليشه‌‌اي(3): در آيين زردشتي، مقام موبدي (رهبر ديني) موروثي است. موبدزاده، چه بد و چه خوب، جانشين پدر مي‌شد. فقط كافي بود مقداري قوانين و حركات و رسومي را بياموزد و شناخت دين لازم نبود! در اين آيين هر طبقه‌اي خداي خويش را دارد و روحانيون خداي روحاني...(4)
6ـ ناتواني از درك هر گونه ارزش، در برابر قبول رنج
7ـ رضايت آسانمندانه به خوب به جاي تلاش مترقيانه در جهت بهترين
8ـ نكوهش و انتساب ساده همه شرور به يك شيطان ابتدايي
9ـ وجود يك مبناي ناهماهنگ و غير مكفي براي خوش‌بيني تحسين برانگيز اين دين.
10ـ تكيه انحصاري بيش از حدّ بر جنبه الهامي و مكاشفه‌اي براي پيروزي نهايي خود(5)
11ـ داشتن عقايد خرافي و غير منطقي، مانند: موش صحرايي، روزي هزار ضربه، بر اهورمزدا وارد مي‌كند! كسي كه سگ آبي را بكشد يا زخمي نمايد، بايد ده هزار پشه و هزار مگس را بكشد و اسلحه يك لشكر را بدهد! كسي كه نزديك لاشه آدم و سگ برود، بايد بدن خود را با ادرار گاو نر و آب طاهر بشويد و...(6)
روشن است مزاياي اسلام و نقاط ضعف زردشتي و برتري اسلام بر آن را با اين مختصر، نمي‌توان ترسيم كرد. قسمتي كه يادآور گرديد، بخش ناچيزي از آنها است.

پي‌نوشت‌:
1. رابرت هيوم، اديان زنده جهان، ص 291.
2. مبلغي، تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج 1، ص 327.
3. اديان زنده جهان، ص 291.
4. تاريخ اديان و مذاهب، ج 1، ص 330 ـ‌331.
5. اديان زنده جهان، ص 291 ـ 292.
6. تاريخ اديان و مذاهب، ج 1، ص 356 و 357

برچسب‌ها: 
بازنشر