مفتي 150 کيلويی وهابی که فتوای قتل صدها شيعه را صادر کرد...

  • 1393/10/26 - 13:35
مفتی وهابی که در حال حاضر نزديک به 150 کيلوگرم وزن دارد، چندی پيش با صدور يک فتوای جنجالی، عمليات انتحاری در افغانستان، کشمير و فلسطين را جايز و شرعی خواند. به گزارش سایت ولیعصر، «طاهر اشرفی» رئيس نهاد دولتی شورای علمای پاکستان است. نام او امروز نه تنها در پاکستان بلکه در افغانستان و برخی ديگر مناطق جهان شهرت يافته است. علت اصلی شهرت يافتن وی...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مفتی وهابی که در حال حاضر نزديک به 150 کيلوگرم وزن دارد، چندی پيش با صدور يک فتوای جنجالی، عمليات انتحاری در افغانستان، کشمير و فلسطين را جايز و شرعی خواند. به گزارش سایت ولیعصر، «طاهر اشرفی» رئيس نهاد دولتی شورای علمای پاکستان است. نام او امروز نه تنها در پاکستان بلکه در افغانستان و برخی ديگر مناطق جهان شهرت يافته است. علت اصلی شهرت يافتن وی هم به خاطر صدور فتوای عمليات‌های انتحاری عليه افراد و گروه‌های مختلف از جمله شيعيان است که منجر به کشته شدن و شهادت هزاران شيعه و غير شيعه بی‌گناه در پاکستان، افغانستان و ديگر نقاط جهان شده است.

صدور اين فتوا بيش از همه در افغانستان و کشمير با واکنش تند افراد، شخصيت‌ها و گروه‌های مختلف مواجه شد. البته از سوی ديگر هم بسياری از وهابی‌های افراطی از اين فتوا استقبال کرده و برای کشتن افراد بی‌گناه، آن را منبع خود قرار دادند.[1]

پی‌نوشت:

[1]. سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، کلیک کنید...

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.