افزودن نظر جدید

کمبوجیه منشور نداره، در منشوری که انگلیسی ها به کوروش وصله میزنند هم کوروش و کمبوجیه گاو پرست هستند و کوروش حقوق بشر را نقض کرده. کوروش قبل از بابل در اوپیس خونخواری کرده بود و آب فرات رو بسته بود، بابلیان وحشت کرده بودند و تشنه بودند که دروازه شهر رو باز کردند و گذاشتند کوروش بدون جنگ بابل رو اشغال کنه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.