افزودن نظر جدید

1. ما که هر چی در تاریخ گشتیم رستم فرخزاد تو متون تاریخی نه زن داشت نه بچه ! حالا تو چطوری از نسل اونی ؟؟؟؟؟ نکنه... (استغفر الله) بگذریم... 2. حرفت نشون میده تعصبی و بی‌خرد هستی... رستم فرخزاد حتی اگه خائن هم باشه باز هم اون رو بزرگتر از 100 تازی میدونی ! 3. اگه حکومت ساسانی سر پا میموند مطمئناً رستم فرخزاد به خاطر ایجاد تفرقه در سپاه ایران محاکمه نظامی میشد ! اون وقت تو چطور ازش دفاع میکنی؟؟؟؟ واقعاً وطن فروش هستی که داری از یک خائن دفاع میکنی ! 4. زنده باد ایران !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.