افزودن نظر جدید

چرا میگی مسلمان هستی ولی به پیامبرت فحش میدی؟ از این که به ناسیونالیست بودن افتخار میکنی و نژادپرستی و کم اطلاعاتی بگذریم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.