افزودن نظر جدید

دقیقا سجده اگر برای غیر خدا باشد، درست نیست. در این مورد هم بین سجده برای کوروش و ائمه ی اطهار فرقی وجود ندارد هرچند احتمال اینکه سجده در مقابل ائمه ی اطهار برای خدا باشد، خیلی بیشتر از سجده برای کوروش هست، و اصلا در مورد کوروش، یاد خدا ایجاد نمی شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.