افزودن نظر جدید

مردم خوزستان و ... عرب نیستند ... عرب زبانند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.