افزودن نظر جدید

بابک عزیز ! مردمان ما و دین و مذهب ما مدعی هزاران نیکیست ! و آمریکا یک کشورست نه یک دین ! شما دارین یک سرزمین رو با یک تفکر مقایسه میکنید !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.