افزودن نظر جدید

ما باید دقیقا به چه چیزی حسادت کنیم، به شاهانی که برای قدرت به خودشون رحم نمیکردن یک روز پدر، پسر را میکشت و یک روزی پسر پدر را، طوری از تاریخ کشور صحبت میکنید که انگار قبل از اسلام در ایران بر سر قدرت اصلا دشمنی ها و خونریزی هایی صورت نگرفته، تاریخ این مملکت چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام پر بوده از خونریزی و خیانت و قدرتطلبی و ... . به چه چیزی باید حسادت کنیم آیا کشتار مردم و شکنجه و پوست کندنشان توسط حکومت ارزش حسادت کردن دارد آیا حکومت فاسد ساسانی حسادت دارد آیا موبدان زرتشتی که با مزخرفات خودشون مردم سرزمینم را از دین بیزار کردند حسادت دارد آیا احکام زن ستیزانه دین زرتشت حسادت کردن دارد آیا دینی سرتاسر خرافات حسادت دارد آیا حیوان آزاری و حیوان کشی دین زرتشت حسادت دارد البته اینها همه تحریفاتی است که در دین زرتشت پدید آمده وگرنه حضرت زرتشت پاک از این مزخرفاتی که شما زرتشتیان در طول سالها به دین آن حضرت چسبانیده اید مبراست، اگر دین زرتشت یا هر دین دیگری خوبی ها و افتخاراتی دارد که حتما دارد، من مسلمان هم به آنها ایمان دارم چون ایمان به پیامبران پیشین از عقاید من است پس جای حسادتی برای من نمیماند چون جزیی از عقیده ی من است و این شما هستید که از اسلام و منابع غنی آن بی بهره اید پس به شما حق میدهم که حسادت کنید. شما از کدام تاریخ صحبت میکنید، تاریخچه اسلام یک چیز است و تاریخچه ی مسلمانان چیز دیگر، برای تاریخ اسلام همین بس که پیامبر رحمت بر منطقه ای به اندازه ی قاره ی اروپا حکومت تشکیل داد فقط با حدود هزار و پانصد کشته از مجموع کشته شدگان دشمن و دوست، آیا این اندازه احترام به خون بشر قابل تحسین و افتخار نیست، در کجای تاریخ چنین چیزی را مشاهده میکنید، تاریخ مسلمانان هم با اینکه پر است از خیانتها و دشمنی ها و خونریزی ها ولی در دوره هایی هم بسیار درخشان و تحسین برانگیز است، تمدن بزرگ اسلامی که خود اروپاییان در کتابها و مستندهایشان به این واقعیت اقرار میکنند که پیشرفت علوم در اروپا وامدار تمدن بزرگ اسلامی بوده است این اندازه احترام و توجه اسلام به علم قابل تحسین نیست؟ درحالی که کلیسا به شدت با علم مخالف بود و دانشمندان را میکشت و میسوزاند. من کوروش را قبول دارم و شخصیت تاریخی اش برای من جالب و قابل احترام است ولی حرفهای شما برای من قابل فهم نیست مگر آدم باید حتما پیامبر باشد تا بتواند کار خوب انجام دهد! اصلا مقایسه کارهای خوب انسانها چه ربطی دارد به کار پیامبران، پیامبران از طرف خداوند رسالتی دارند که باید انجامش میدادند. شماها که دایم میگویید امویان بر ایرانیان ظلم فراوان کردند، چه کسی با معاویه به مبارزه برخاست آیا مولایمان علی جلوی آنها نایستاد، میدانید که خداوند انسانها را در آن دنیا کنار همفکران و هم قطارانشان قرار میدهد و شما هم به احتمال زیاد در کنار دشمنان امیرالمومنین (ع) مثل عرب هایی چون ابن ملجم و معاویه و صدام و وهابی ها قرار خواهید گرفت و چه منظره ی دیدنی ای شود آن منظره. حال نمیدانم که چه کسی باید حسادت کند و یقینا این شما هستید که دارید از حسادت و تنگ نظری نابود میشوید و از آشفتگی فکر شما همین بس که نتوانستید ابراز عشق و علاقه ی دختری نسبت به مقدساتش را تحمل کنید، دختری که کاری به مقدسات شما نداشت و فقط خواست از عقاید بحقش دفاع کند پس به من این اجازه را بدهید که بگویم ننگ بر شما که از آزادی عقیده صحبت میکنید و اسم خود را کوروش میگذارید درحالی که درونی تیره دارید. بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.