افزودن نظر جدید

تو که قراربود سکوت کنی کمتر خالی ببند هگمتانه رو بدون جنگ گرفت کجا گفته شده غارت کرده شهر جنگ نکرد نه سربازهاش چون خوشحال بودن که اسیدهاک شکست خورد فرماندهان اسیدهاک می خواستن اون رو بکشن کوروش اجازه نداد دختر پادشاه ماد رو به همسری گرفت شاه ماد پدر بزرگش بود و توسط افرادش تسلیم شد که امیتیس میشه خالش هیجا نگفته که به همسریش گرفت اخه عقل چی حکم میده دروغ گو بیاد با خاله پیرش ازدواج کنه بابل بدون جنگ سقوط کرد هیجا نگفته غارت شد به سواراش گفت غارت کنید تو اونجا بودی کجا این رو گفته قسمت های حذف شده تاریخ اگه حذف شده تو ازکجا میدونی اونجا بودی البته از تو خالی بند بعید نیست همه جا گفتن با پدر بزرگش شاه ماد به خوبی رفتار کرد و فرمانداز هگمتانه رو بهش داد برای ما خالی نبند سکوت برای تو بهتره جواب های دروغ در حد ما نیست که بحث کنم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.