موضوع پنجم: نکاح موقّت

متعه یا ازدواج موقت
همه علماى اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در برهه اى از زمان در عصر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) وجود داشت. گروهى مى گویند در عصر خلیفه دوّم، و به وسیله او، و گروه دیگرى مى گویند در عصر خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و به قوّت خود باقى است (البتّه طبق شرایطى).
در این عقیده عدّه کمى از اهل سنّت با ما موافقند و عدّه بیشترى مخالف، و همیشه آن را به رخ ما مى کشند و ایراد مى کنند، در حالى که نه تنها جاى ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتى است براى حلّ بسیارى از مشکلات اجتماعى.
شرح این مطلب را در مباحث آینده مى خوانید.