تصوف

فتوای تابنده نسبت به نوزادان
01/25/1392 - 05:35

فتوای جدید نورعلی تابنده در تاریخ24فروردین92 باعث مشرک شدن نوزادان شد!

نازکردن دراویش
01/24/1392 - 01:00

نورعلی تابنده در جلسه23فروردین92 در بین بانوان اعلام کرد بیاید به قربان هم رویم!

اعتصاب غذا
01/22/1392 - 22:44

سایت مجذوبان نور مورخ22/1/1392 ناقوس رسوایی خود را به صدا در آورد!

معافیت دراویش
01/22/1392 - 19:50

فرقه گنابادیه به دراویش کارت معافیت میدهد!

مزار سلطانی گنابادیه
01/22/1392 - 19:24

دراویش گنابادیه با ساخت حسینیه های مختلف بدعت های مختلفی را در اسلام ناب محمدی به وجود آورده اند.

فتوای دِلی...
01/20/1392 - 18:38

از سفارشات اسلام این است که در مواردی که علم به قضیه ای ندارید، در مقابل آن سکوت کنید.

بی ادبی در مجلس زنانه
01/20/1392 - 05:26

ادب و نزاکت، از بزرگ ترین مسائلی است که در حوزه ی اخلاقی دین مبین اسلام به آن پرداخته شده است.

سرکردانی دراویش در امر ولایت
01/20/1392 - 04:12

بعضي از مستشرقين معتقدند ميان تصوف و تشيع اتحاد و هبستگي وجود دارد و موضوع «ولايت» را وجه مشترك ميان آن دو دانسته اند، ولي به لحاظ تاريخي، اين دو جريان همواره در طول تاريخ در مقابل يكديگر قرار داشته و پيوسته در تعارض بوده اند و در توضيح اين تعارض همين كافي است كه بدانيم بنيانگذاران تصوف در ميان م

انشعاب نعمت اللهیه
01/20/1392 - 02:47

از آنجا که گنابادیه به اتصال سلسله اقطاب خود متعصبند و به آن می بالند اما غافلند از آنکه انشعابات متعددی در سلسله اقطاب خو بر اساس قدرت طلبی صورت گرفته است.

خشم تابنده
01/20/1392 - 00:48

نورعلی تابنده قطب فعلی دراویش گنابادیه بعد از جلسه 19/1/1392 خشم خود را با سخنان خود آشکار کرد.

نور علی تلبنده و عدد 13
01/18/1392 - 23:39

نورعلی تابنده قطب فرقه گنابادیه 13فروردین را نحس اعلام کرد و بیان نمود 14 فروردین مبارک است!

امام و صوفیان
01/18/1392 - 22:03

درخصوص بی منطقی و نا معقولی صوفیان زیاد بحث شده است. اما مطلبی در سایت مجذوبان از شخصی بنام علیرضا عرب، منتشر شد که بار دیگر بر این ذهنیت صحه گذاشت!

مکر صوفیان در استفاده از نام بزرگان
01/18/1392 - 15:30

صوفیه خود را به آب و آتش می زند تا برای نجات خود از لجن زار بی هویتی از هر وسیله ای بهره گیرد. یکی از راه های ناجوان مردانه ی صوفیه و اقطاب گمراه آن برای این منظور، مُهر تایید گرفتن از علما و بزرگان شیعه است که به نوعی حتی با اسم مبارک این بزرگان بر اعمال خلاف شرع و بدعت گونه ی خود صحه می گذارند.

سبیل صوفی
01/18/1392 - 01:11

هرقوم و ملیتی برای خود نمادی را بر می گزیند تا با این نشان به همه گان شناخته شود. گروهی که عاقلند و شعور اجتماعی یا غیرت دینی دارند، سعی می کنند درانتخاب نماد حساس باشند.

Pages