تصوف

تحریف تاریخ توسط صوفیه
12/21/1391 - 03:22

از سوء استفاده های مکرر صوفیه در حوادث تاریخی و انتساب خود به ائمه ع می توان به ملاقات شقیق بلخی با امام کاظم ع اشاره کرد در پی این دیدار کاملا تصادفی دراویش خرقه خود را به امام ع منسوب می کنند که جای بسی تعجب دارد

ریشه تصوف,آیا به زمان حضرت علی (ع)
12/20/1391 - 23:02

برخی مدعی هستند که لفظ صوفی در زمان امام علی (ع) نیز متداول بوده و به روایتی در کتاب غوالی اللئالی استناد می کنند که حضرت فرموده است:لغت صوفی از سه حرف (ص,و,ف) مرکب شده و برای هر کدام از سه حرف سه پایه را ذکر مکند.

استاد خداشناسی صوفیان!
12/20/1391 - 05:22

برخی از صوفیه به دنبال قائل شدن به وحدت وجود و موجود، آستین وقاحت را بالا زده و حتی دامن شیطان و فرعون را پاک کرده اند...

همکاری گنابادیه با وهابیت
12/18/1391 - 19:18

نور علی تابنده قطب فعلی فرقه گنابادیه برای جلب توجه و گرفتن کمک مالی از سلفی های سعودی نقاب از چهره خود برداشت.

تصوف زهر اهل سنت به تشيع
12/18/1391 - 02:34

اهل سنت با به وجود آوردن تصوف زهري خطرناك به پيكر تشيع وآرد كردند.

زهد صوفی، گداپروری
12/16/1391 - 10:21

زهد درلغت به معنای راضی بودن به مقدار اندک است و زاهد به کسی گفته می شود که به چیزی بی میل بوده و به مقدار کم از آن رضایت دهد.

ترازوی عدالت
12/14/1391 - 03:40

به دنبال اعلام محاکمه دراویش کوار ، ادعای صلح کل بودن دراویش نقش بر آب شده و چهره درنده خویی آنان آشکار گشت.

توکل یا فتوح؟
12/14/1391 - 03:12

دست تحریف گر تصوف چنان که تمام مفاهیم عالیه ی اسلامی را وارونه نشان داده است، در این زمینه هم از آستین ذوق ناسلیم خود دراز گشته و مفهوم توکل را به گونه ای توجیه می کند

مذهب سران تصوف
12/13/1391 - 17:33

متون تصوف نشان می دهد صوفیان اولیه نه تنها شیعه نبوده اند بلکه در مقابل ائمه (ع) بوده اند و طریق مخالفین ائمه اطهار را دنبال می کرده اند.

سلوک صوفی
12/13/1391 - 01:33

یکی از تکالیف بسیار حساس و واجب اسلامی، جهاد درراه خداوند و پیکار بادشمنان خداوند است که از فروع مهمّ دین شمرده می شود.

خاتمی و هاشمی و گنابادیه
12/10/1391 - 00:54

دراویش گنابادیه خواستار اعتراض سید محمد خاتمی به وضع کنونی کشور شدند!

گنابادیه فرقه هزار رنگ
12/09/1391 - 20:23

فرقه ضاله گنابادیه یا همان دراویش 121 با جمع آوری آداب و مسالک فرق مختلف و ایجاد بدعتهای جدید در دین اسلام خود را شیعه میدانند که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنیم تا بار دیگر ناقوس رسوایی گنابادیه به صدا در آید.

ناموس گنابادیه
12/09/1391 - 19:32

دراویش گنابادیه به حدی به شارب خود اهمیت میدهند که گویی ناموسشان است.

تفرق تصوف
12/08/1391 - 03:18

وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائتهم البینه

Pages