تصوف

تصوف و خرقه
11/29/1391 - 13:07

یكی دیگر از بدعتهای تصوف كه ریشه در تعالیم غیر اسلامی دارد خرقه پوشی و خرقه دادن است.خرقه در لغت به تكه ای از پارچه، پاره ی لباس، جامه ای كه از تكه های گوناگون دوخته شده باشدو در اصطلاح به لباس رسمی صوفیان گفته می شود كه از تكه های بی ارزش پارچه بصورت چهل تكه می دوخته اند.

به نام قرآن به کام صوفیان!
11/28/1391 - 22:50

از مقررات صوفیه اینست که مرید باید در شیخ فنا شود، یعنی تسلیم محض او شود وعقل خود را درفرمایشات شیخ!! به کارنگیرد

تفکر
11/28/1391 - 13:44

در شرق، باقیمانده برخی مذاهب و مکاتب ایرانی مانند: آئین میترا، مانی و حكمتهای خسروانی و همچنین مكاتب هندی و بودائی، شباهت زیادی با طریقت صوفیه داشته­اند.از طرفی در آئین مسیحیت كه عده­ ای از مسلمانان قبل از رجوع به اسلام پیرو آن بودند وجوه مشتركی با تصوف دیده می­شود .

بدعت گزاری فرقه ها
11/27/1391 - 02:57

بدعت كه به معناي داخل دانستن امري در دين است؛كه در دين داخل نيست و بالعكس در ميان صوفيان گنابادي امري شايع است. به عبارت ديگر بزرگان اين فرقه ضاله اموري را به دين اسلام نسبت مي دهند كه اين امور داراي سند محكم و معتبري در قرآن و روايات ۱۴ معصوم عليهم اسلام نيست.

زندانی در یند
11/26/1391 - 02:49

در پی بازداشت مکرر عده ای از دراویش گنابادی به جرمهای سیاسی و تجاوز و ... و بر ملا شدن اهداف ایشان ادیان نت اقدام به روشنگری کرد.

شطرنج ناتمام
11/24/1391 - 22:32

ادیان نت به دنبال افتضاحات صوفیه در تصمیم گیریهای غلط و گمراه کردن دراویش ساده، خواستار توبه قطب این فرقه شد.

قدرت گنابادیه
11/24/1391 - 20:56

فرقه ضاله گنابادیه به صورت عجیبی قدرت طلب هستند که این خصوصیت در هیج کدام از فرقه های تصوف وجود ندارد.

شکار تصوف
11/24/1391 - 20:43

تصوف با ایجاد خانقاه در مقابل مسجد به شکار مومنان می پردازد.

آنتی درویش
11/24/1391 - 15:36

صوفیه در عهد صفویه در اثر عوامل مختلف از فعالیت های عادی خویش بازمانده بود و روز به روز ضعیف تر می شد.

سماع
11/24/1391 - 15:24

مولوی دارای انحرافات زیادی است که یکی از این انحرافات سماع است.

مدعیان دروغین
11/24/1391 - 15:03

فرقه ضاله گنابادیه معتقد است که بعد از امام زمان (عج) جنید بغدادی جانشین آن حضرت است که در اینجا با ثابت کردن دروغ بودن این مطلب ناقوس رسوایی گنابادیه را به صدا در خواهیم اورد.

فنا در تصوف
11/21/1391 - 19:45

متاسفانه در تصوف و بیشتر فرقه ها مواد مخدر به صورت عادی رواج دارد و به جرات میتوان گفت که جزو آداب بعضی از فرقه های تصوف است.

شطح و تصوف
11/21/1391 - 19:13

در اینجا به بیان ریشه لغوی شطح و اصطلاحی ان خواهیم پرداخت و در اخر نظر امام خمینی(ره) را بیان میکنیم.

عشق و تصوف
11/21/1391 - 18:34

متاسفانه بحث عشق ابزاری برای تصوف شده که انسانها را به وسیله ان گمراه میکنند و از این واژه سوء استفاده میکنند.

Pages