تاریخ

02/07/1393 - 20:11

پاسخی برای سخن واهی زرتشتیان و روحانیون زرتشتی در مورد ادعای اینکه اهورامزدا در طول تاریخ ایران به تجسم در‌نیامده است. تجسم اهورامزدا در نگاره‌های پادشاهان ساسانی،‌ حکومتی که دینی است و دین غالب در آن زمان دین زرتشت بوده است. در آثاری که از زمان ساسانیان بر جای مانده است، علاوه بر تجسم اهورامزدا، ایزد پیشا زرتشتی مانند آناهیتا نیز به تصویر در آمده است.

02/02/1393 - 18:19

آیا می‌دانید، مانی رهبر یک جریان بزرگ اجتماعی در عصر ساسانیان، به جرم درخطر انداختن منافع موبدان، به دستور شاه ساسانی، پوست بدنش را از سر تا پای جدا نموده، و از دروازه شهر جندی‌شاپور آویختند؟

01/27/1393 - 08:52

با مطالعه‌ی منصفانه و دقیق، می‌توان انواع خشونت‌ها اعم از اعدام به شیوه‌ی سربریدن و... را در آیین زرتشتی یافت. لیکن گفتاری که بس جای شگفتی دارد، مجازاتِ مردم، به شیوه‌ی «زنده زنده پوست کندن» است. این حکم در اوستا آمده و گزارشات فراوانی از اجرای آن در متون تاریخی بیان شده است.

01/22/1393 - 10:17

بزرگان و پیشوایان سیاسی و مذهبی در دین زرتشتی همواره با اقتدا به فرستادگان اهورامزدا و بنا بر نص صریح اوستا، علاقه‌ی بسیاری به بریدن سرِ دشمنان و مخالفین خود داشتند. از آن جمله در شاهنامه فردوسی موارد بسیاری را بیان می‌کند که مؤمنین زرتشتی سر از بدن دشمنان و مخالفین خود جدا می‌کردند...

01/20/1393 - 15:48

در متن اوستا و حتی شاهنامه به صراحت آمده است که زرتشتیان با اقتدا به منش خدایشان، غیر زرتشتیان را سر می‌بریدند. این امر (سر از بدن غیرزرتشتیان جدا نمودن) به وفور و روشنی در تاریخ زرتشتیان مشاهده می‌شود. آیا زرتشتیان و باستان‌پرستان از این موضوع آگاه نیستند؟ پس چرا همواره دیگران را به خشونت متهم می‌کنند؟

12/06/1392 - 12:06

از دیر باز نویسندگان زیادی به دنبال علل شکست ایرانیان در جنگ با اعراب برآمدند. در این میان نگاه‌های مختلفی وجود دارد. هر کسی با دید خود به این علل نگاه می‌کند. گروهی با دید باستان گرایی و ملی گرایی و گروهی هم با نگاه واقع بینانه، به این قضیه نگاه می‌کنند.

12/05/1392 - 22:59

منابع فراوان دینی و تاریخی گویای این هستند که زرتشتیان به معنی واقعی، آتش را پرستش می کردند. همین امر سبب شد که ایرانیانِ مسلمان شده، زرتشتیان را «آتش پرست» بنامند. حتی بزرگان و فرهیختگان ایران زمین، از جمله ابن سینا، عطار نیشابوری، سعدی، نظامی گنجوی، فخرالدین رازی، سهروردی و حتی فردوسی و ...، زرتشتیان را این گونه خطاب نمودند.

12/05/1392 - 08:57

زیارتگاه‌های زرتشتیان، محل پنهان کردن گنج، گروهی ناشناس آدینه گذشته به صورت مخفیانه و شبانه به بخشی از پیر نارستانه تجاوز کردند. ظاهرا این افراد به قصد یافتن اشیای گران‌قیمت و عتیقه وارد این زیارت‌گاه شده و اقدام به حفر چاله ای در بخش قدیمی روشن کردن چراغ پیر کرده‌ اند.

11/21/1392 - 10:13

ازدواج با محارم از اهم این مسائل است که در برنامه ای هدفمند قرار است از اساس با سوال مواجه شود و با روش فرار به جلو، صورت مسئله ی آن کاملا پاک شود.

11/11/1392 - 19:48

این مطلب که هیچ اجماعی بر معنای نام زرتشت وجود ندارد، یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف آیین زرتشت است. بسیار عجیب است که هیچ منبع درست تاریخی وجود ندارد که نام واقعی زرتشت در آن ثبت شده باشد. به همین علت است که برخی از منتقدین قائل‌اند اصلاً شخصی به نام زرتشت وجود خارجی نداشته و آنچه به نام زرتشت تبلیغ می‌شود، زاییده فکر افرادی فرصت طلب و سودجویی بوده که در پی کسب منافع خود بوده‌اند.

11/08/1392 - 14:26

دانستن اطوار و ادوار زندگى پيشينيان، شخصیت شناسی وسرگذشت نامه، که انسان و شخصیت او در این پارادایم و مشخصه شخصیت اصلی و بازیگر نقش اول است.

07/22/1392 - 14:59

کلیسای ننه مریم،آتشکده ای که با مسیحی شدن مسئولان آن،به کلیسا تبدیل شد و این بیان می دارد که زرتشتیان در هر زمان و مکان به دنبال حقیقت هستند و در زمانی که مسیحیت حق بود موجب مسیحی شدن آنان شده است.

07/20/1392 - 10:58

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا بر متن اوستا و توضیحات شاهنامه، اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان به دستور زرتشت انسان های بسیاری را کشته و اموال آنان را غارت کرده و زنان و دخترانشان را به غنیمت گرفتند.

07/19/1392 - 14:29

بعضاً دیده می‌شود که باستان گرایان، دیگر اقوام و ملل را به بی‌فرهنگی و خشونت متهم می‌کنند، و بسیار دیده می‌شود که با وقاحت تمام، رفتار زشت عده‌ای را به پای همگان می‌نویسند. لیکن حقیقت این است که حکومت‌های باستانی ایران در کنار رهبران مذهبیِ مجوسی‌گری در بسیاری از زمینه‌ها بیش از همگان خشونت به خرج دادند. به گونه‌ای که متأسفانه...

Pages