سایر مسائل

07/16/1393 - 09:20

اولین تفاوت مشایخ نعمت اللهی با سایر سلاسل تصوف در طریقه‌ی سلوک ایشان است؛ به این معنی که به ادعای خود ایشان، بر سالکان این طریقه، حالت بسط غالب است، به خلاف برخی صاحبان سلاسل که حالت قبض بیشتر بر ایشان حاکم می‌باشد. قبض و بسط از اصطلاحات عرفانی است...

04/31/1393 - 05:33

نسبت دین با عرفان موضوعی کلیدی و از مهم‌ترین مباحث است و موضوعی که در این موضع اتخاذ می‌شود سرنوشت ساز است. مهم‌ترین شاخصه عرفان شیعی نسبتی است که با دین دارد. باید روشن کنیم که ما نسبت عرفان و دین را چگونه می‌بینیم. شاید اکثر انحرافاتی که در تصوف پیش آمده، ناشی از عدم تنقیح این مساله است. همین‌طور بسیاری از اشکالاتی که مخالفان عرفان به عرفان دارند...

04/26/1393 - 20:12

از تمایزات دیگر تصوف و عرفان می‌توان به این نکته اشاره کرد که عرفان یک مکتب است. مکتبی فکری که سعی در شناخت حقایق و باطن امور از طریق اشراق و کشف و شهود دارد؛ در حالی‌که تصوف مکتب نیست، بلکه روش و مسلکی زاهدانه است که در این راه گاه با افراط و گاه با تفریط همراه بوده و نمونه‌های زیادی از بدعت و نوآوری در آن دیده می‌شود.

04/20/1393 - 05:06

فقط مخالفان عرفان نيستند که تصور غلطي درباره عرفان دارند، بلکه بعضي از آنهايي که به ظاهر در تصوف و عرفان هستند نيز اين تصور غلط را دارند. سخن همه افرادي که مي‌گويند باطن براي خواص است و اهميت دارد و ظاهر براي عوام الناس است و اهميتي ندارد، منشاء سوء تفاهم مي‌شود. وقتي دين‌داران ببينند که آقايان اهل تصوف، يک آداب و رسومي دارند که در دين نيست، به عرفان بدبين مي‌شوند.

04/10/1393 - 09:40

براي آشنايي با هر موضوع نياز است تا کتب منبع و پايه و متفکرين و اصطلاحات خاص آن علم را آموخت. لذا در مورد صوفيه هم سوالي بدين منظور مطرح مي‌کنيم. آيا صوفيه زبان و اصطلاحي خاص داشته‌اند؟ آري، و از همان زبان و اصطلاح خاص است که گاه تعبير به منطق الطير مي‌کرده‌اند.

04/10/1393 - 09:30

منشاء اصطلاحات صوفيه، مثل منشاء عقايد و تعاليم حکمي صوفيه متعدد و گوناگون است و شک نيست که صوفيه در هرجا نکته‌يي از عقايد و تعاليم حکما و اهل مذاهب و مقالات را اخذ مي‌کرده‌اند بيش و کم اصطلاحات خاص آن را نيز مي‌گرفته‌اند.

03/13/1393 - 23:00

این روزها شاهد هجمه‌ی همه‌ جانبه‌ی غرب بر علیه عقاید اسلامی و سنتی مردم همیشه صبور ایران هستیم که با همراهی گسترده‌ی فرق منحرف و از جمله صوفیه قرین گشته است.

03/13/1393 - 19:42

برخی از محققین یگانه منشاء تصوف را زهد دانسته‌اند و بر این عقیده هستند که گرایش به زهد و پارسایی منجر به تشکیل فرقه‌ای به نام تصوف شد. با بررسی پیشینه زهد در اسلام خلاف نظریه فوق ثابت می‌شود.

03/09/1393 - 16:30

قبل از هر چیزی باید دانست که حوزه‌ی فعالیت فرقه‌ی صوفیه درون دینی و درون مذهبی است و این آیتم‌ها روش برخورد با ایشان را کمی مشکل کرده و خطر فعالیت ایشان را پر رنگ می‌سازد. زیرا یک مسلمان به سادگی به دین دیگری نمی‌گرود و یک شیعه‌ی معتقد نیز دست از مذهب حق خود نمی‌کشد.

03/07/1393 - 23:24

وقتي بحث از عرفان به ميان مي‌آيد و از انواع آن سخن رانده مي‌شود، طبع انسان به نحوي مايل به دانستن انواع عرفان مي‌شود تا آن را بهتر بشناسد. بنا به قولي ما سه نوع عرفان داريم، يا اگر بهتر و دقيق‌تر بخواهيم صحبت کنيم، بايد بگوييم منشاء عرفان سه چيز مي‌تواند باشد. عقل، نقل، شهود.

03/06/1393 - 19:21

در اين نوشتار سعي شده است تا درباره چيستي عرفان، علم عرفان و اختلافات اين دو و نيز تشابهاتي که ميان اين دو است، مطالبي گفته شود تا عرفان حقيقي از غير آن باز شناخته شود و مدعيان عرفان از عرفاي حقيقي بازشناخته شوند.

02/24/1393 - 09:08

تنها همین روایات کافی است تا بدانیم در عصر و زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) صوفی به این نام وجود نداشته، زیرا لحن روایات نبوی ناظر به آینده است و نشان می‌دهد اثری از تصوف در زمان حیات با برکت پیامبر نبوده‌ است.

02/03/1393 - 18:25

ایشان در راه دیگر، روابط افراد را به شدت کنترل می‌کنند و هر روزنه‌ای که باعث شود فرد جذب شده به آغوش جامعه باز گردد را مسدود می‌کنند و سعی دارند با تنوع در کارها، فکر خروج و پرواز را برای همیشه از ذهن فرد پاک کنند.

11/07/1392 - 19:18

ملاسلطان گنابادی روایتی را در تایید تصوف نقل می‌کند که در معارضه با روایات ضم و ترد صوفیه، سراپای آن از جعلی بودنش گواهی می‌دهد.

Pages