اعتقادات

08/15/1396 - 11:59

سلفیه تکفیری به جای اینکه آمریکا و اسرائیل را دشمن اصلی خود بداند به دشمنی با حاکمان و مردم کشورهای اسلامی پرداخته است. از این رو بیشترین آسیب را به مسلمانان زده است.

08/09/1396 - 11:40

روایتی از پیامبر اکرم (ص) در کتاب صحیح بخاری نقل شده که حضرت فرمود: اگر مسلمانی با کافری مبارزه کرد و در این مبارزه دست مسلمان قطع شد و سپس مسلمان بر او غالب شد و در این هنگام آن شخص کافر اسلام آورد، کشتن او جایز نیست.

08/09/1396 - 11:33

جلسه استاد حضرت آیت الله العظمی سبحانی«دامت برکاته» در دانشگاه «آل البیت اردن» به مناظره‌ای پر چالش و تنش تبدیل می‌شود. اما استاد با چیرگی کامل ودقیق، حتی بر متون اصلی اهل سنت با بیان شواهد و دلایل و احادیث مندرج در صحاح و سنن بحث را به خوبی اداره و طرف مقابل را خلع سلاح می‌کند.

07/24/1396 - 13:18

هدف از وحدت، تکیه بر مشترکات بین همه مسلمین و در صفوف واحد قرار گرفتن ایشان در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام است.

07/15/1396 - 09:35

ابن تیمیه خداوند را محدود و مجسم فرض کرده و می‌گوید: خداوند بر بالای عرش در بالای آسمان ها قرار دارد... پس کسی که ادعا کند خدا حد ندارد، قرآن را انکار و هیچ فرض کرده است. زیرا قرآن برای خداوند حد معرفی کرده و فرموده است: خدای رحمان بر عرش قرار دارد.

07/15/1396 - 09:35

ابن تیمیه از اشخاصی است که قائل به تشبیه و تجسیم است. وی اگر چه خود را مشبهه و مجسمه نمی داند ولی با مراجعه به سخنانش مشاهده می کنیم که وی صراحتا خداوند را تشبیه و تجسیم می کند.

07/15/1396 - 09:34

وقتی به کتاب‌های ابن تیمیه مراجعه شود، مشاهده خواهی کرد که وی به گونه‌ای در رابطه با انبیا و اولیا سخن گفته است که از مقام انبیا و اولیا بسیار کاسته است. وی هیچ تفاوتی بین انبیا و اولیا با مردم عادی قائل نیست.

07/13/1396 - 15:18

عقاید ابن تیمیه در زمان خودش از سوی علمای چهار مذهب فقهی مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی، مورد نفی قرار گرفت. علمای مذاهب اربعه، ابن تیمیه را تکفیر کرده و به زندان انداختند.

06/25/1396 - 11:31

ابن تیمیه از اشخاصی است که سرسختانه مخالف با توسل به انبیا و اولیا است. اما وی به صورت ضمنی توسل سلف به قبر پیامبر را می‌پذیرد. وی می‌گوید: عده‌ای از مردم، جواب سلام پیغمبر را از قبر ایشان یا دیگر قبور صالحین شنیده‌اند و یا اینکه سعید بن مسیب صدای اذان را از قبر می‌شنید و امثال این قضایا؛ همه اینها حقیقت دارد ودرست است!

05/22/1396 - 12:59

حضرت علی (علیه السلام) در بین سلفیه مقامی بالا دارد. حضرت علی جزء خلفای راشدین و عشره مبشره است. بنابر اعتقاد سلفیه هر کس به صحابه توهین کند اهل بدعت، بلکه کافر است. با این اوصاف قطعا باید ابن تیمیه اهل بدعت و کافر باشد، زیرا ابن تیمیه معتقد است که امام علی در 17 مورد اشتباه کرده است، که این اشتباه مخالف صریح قرآن بوده است.

04/28/1396 - 11:17

ابن تیمیه می‌گوید: همه احادیث فضایل معاویه دروغ هستند. ابن قیم نیز در کتابش تعدادی از فضائل جعلی معاویه را آورده و گفته: برخی از جهله اهل سنت در مورد فضل معاویه اینها را جعل کرده‌اند، و قول اسحاق بن راهویه در مورد عدم فضیلت معاویه درست نیست، چون روایاتی که در مورد صحابه و قریش است، به دلیل صحابی بودن معاویه در مورد او نیز هست.

03/28/1396 - 13:15

از اعتقادات سلفیه این است که باید طبق بینش و فهم سلف عمل کرد، زیرا سلف یا همان کسانیکه در سه قرن اول اسلام زندگی می‌کردند بهترین مردم هستند و بهتر مسائل را می‌فهمند، لذا فهم آنان برای متأخرین نیز حجت است. اکنون به سلفیه می‌گوییم چگونه بهترین قرن‌ها سه قرن اول اسلام است، در حالیکه جنگ جمل، صفین و نهروان در قرن اول هجری رخ داد؟

03/13/1396 - 15:07

از مهمترین ویژگی‌های مذهب سلفیه، نفی مذاهب اسلامی است. آنها مدعی‌اند که همه مسلمانان باید دست از تقلید مذاهب اربعه برداشته و به سلف مراجعه کنند. آنان مسلمانان را به اسلام بلامذهب دعوت می‌کنند. سلفیان در حالی مسلمانان را به کنار گذاشتن مذاهب خود دعوت می‌کنند که خودشان مذهبی جدید به نام «سلفی گری» ایجاد کرده‌اند.

02/02/1396 - 11:33

دین اسلام شهادتین ظاهری افراد را نیز قبول می‌کند و هر فردی که اظهار اسلام کند، مسلمان است، حتی اگر زبانی باشد. این در حالی است که گروه‌ها و جریان‌های تکفیری مثل وهابیت، داعش، جبهه النصره، لشکر جهانگوی، لشکر صحابه و...  با نام اسلام به جنگ اسلام آمده و مسلمانانی را که شهادتین می‌گویند، بی‌باکانه به شهادت می‌رسانند!

الصفحات