اعتقادات

09/26/1396 - 22:37

وهابیت خروج و قیام علیه حاکم فاسق و ظالم راجایز نمی‌داند بلکه اطاعت از چنین حاکمی را جایز می‌داند. در مقابل سلفیه جهادی قتال و جهاد علیه حاکم فاسق و ظالم را واجب می‌داند.

09/21/1396 - 19:18

سلفیه تکفیری با استناد به آیه 44 سوره مائده حکم به کفر حکام کشو‌های اسلامی می‌دهند. آنان می‌گویند حکام کشورهای اسلامی چون قوانین الهی را اجرا نمی‌کنند و در عوض احکام بشری را اجرا می‌کنند کافر هستند.

09/20/1396 - 19:18

جنایات بی شمار جریان های سلفی تکفیری در کشورهای اسلامی کار را به جایی رسانده است که حتی شخصیت‌های سلفی سعودی و مصر نیز در مقابل آنان موضع گرفته‌اند.

09/19/1396 - 20:31

سلفیه جهادی با برداشت غلط از آیه 5 سوره توبه بر این باورند که هرگاه مشرکین و کفار را مشاهده کردی باید کشت. این در حالی است که این برداشت سطحی از قرآن است. برخی از علمای سلفی مثل سید قطب و رشید رضا نیز بر این مطلب اقرار کرده‌اند که این آیه به معنای قتال مطلق نیست.

09/18/1396 - 16:09

جریان‌های سلفی تکفیری و خوارج از نظر اعتقادی بسیار شبیه یکدیگر هستند. خوارج دیروز مسلمانان را می‌کشتند و خوراج امروز نیز به جای مبارزه با آمریکا و اسرائیل خون مسلمانان را می‌ریزند.

09/13/1396 - 17:12

دارالاسلام و دارالکفر به چه کشورهایی اطلاق می شود؟ از دیدگاه سلفیه جهادی هر کشوری که حاکم کافر یا مرتد داشته باشد دارالکفر است و حمله به آن جایز است.

09/02/1396 - 12:09

ابن تیمیه اکثر مسلمانان را تکفیر کرده است. امروزه این تفکر در بین وهابیت و گروه‌های سلفی تکفیری رواج دارد. جریان‌های تکفیری همه مسلمانان را به غیر از خودشان کافر می‌دانند. به همین جهت در هر کشور اسلامی که بتوانند به بهانه تکفیر حاکمان و مردم، دست به جنایت می‌زنند.

08/30/1396 - 19:11

سخنان ابن تیمیه در رد فضایل امیرالمومنین علی (علیه السلام) چنان آشکار است که حتی صدای آلبانی محدث بزرگ وهابیت را نیز در آورده است. وی می‌گوید: «او در نقد احادیث، شتابزدگی کرده است تا جایی که به خاطر شتابزدگی حدیث غدیر را انکار کرده است.

08/25/1396 - 08:41

ابن تیمیه گفته است اکثر صحابه نسبت به حضرت علی سب داشتند و در جای دیگر می‌گوید ساب خلفا کافر است اگر این دو مطلب را کنار هم قرار دهیم به اعتقاد ابن تیمیه اکثر صحابه کافر هستند!

08/24/1396 - 11:50

امامان شیعه در راستای آیات الهی که امر به حسن برخورد با سایرین را ببان نموده است، پیروان خود را به رفتن به عیادت مریض، شرکت در نماز جماهعت و حتی تشییع جنازه سایر مسلمین توصیه نموده‌اند.

08/23/1396 - 16:24

متاسفانه روایاتی در کتب عامه به چشم می‌خورد که نشان از غفلت خداوند در پاره‌ای از موارد دارد . در صورت پذیرفان چنین روایاتی، سئوالات لاینحل دیگری بروز می‌کند که بدون جواب خواهد ماند.

08/21/1396 - 14:04

قاعده من لم یکفر الکافر چیست؟ و چگونه سلفیه تکفیری توسط این قاعده دیگران را تکفیر می‌کند؟

08/20/1396 - 17:49

بخاری که نام کتاب خود را «صحیح»! نام نهاده در درون کتاب خویش روایاتی را آورده که قائل به جسمانیت خداوند دارد و قطعا مردود می‌باشند.

الصفحات