خدایانِ زرتشتی

  • 1401/10/29 - 17:48

اهورامزدا، تنها خدای معبود زرتشتیان نیست. بلکه در باور اصیل زرتشتی، او همسران و فرزندانی دارد. یعنی زرتشتیان، در حقیقت، خدایان را می‌پرستند. چنان که کَرتیر، موبد بزرگ زرتشتی در عصر ساسانیان می‌نویسد: من به یاری خدایان و پادشاه، چنین و چنان کردم.

خدایانِ زرتشتی

.

بسیاری از زرتشتیان و نوزرتشتیان می‌‌گویند: ما ایرانیان باستان، یکتاپرست بودیم. پس نیازی به اسلام نداشتیم. در پاسخ می‌گوییم: اولاً شما یکتاپرست نبودید و نیستید. در اَوِستا، کتاب دینی زرتشتیان، جهان دو مبدأ دارد. یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن. این نوعی دوگانه باوری است. ضمن اینکه اهورامزدا تنها خدای معبود زرتشتیان نیست. بلکه در باور اصیل زرتشتی، او همسران و فرزندانی دارد. یعنی زرتشتیان، در حقیقت، خدایان را می‌پرستند. چنان که کَرتیر، موبد بزرگ زرتشتی در عصر ساسانیان می‌نویسد: من به یاری خدایان و پادشاه، چنین و چنان کردم: With the help of the gods and the king...

گذشته از این، قابل توجه است که بدانیم اکثر قریب به اتفاقِ دانشمندان بزرگ ایرانی، مسلمان بودند. همچنین به هنرمندان و ادیبان بزرگ ایرانی! پیشنهاد می‌کنم کتاب کارنامه اسلام از دکتر زرین کوب را بخوانید که اسلام، در علم، اخلاق، هنر و ادبیات، موجب رشد و ترقی مادی و معنوی ایران و بلکه جهان شد.

آلبوم تصاویر:

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.