حکمت هایی از تولد خارق العاده حضرت عیسی(ع)

  • 1401/08/01 - 13:06
در حکمت تولد حضرت عیسی(ع) بدون پدر مواردی ذکر شده است. اثبات قدرت الهی، مقام بالای حضرت مریم(سلام الله)، رحمت برای مردم، باطل بودن عقیده مادی گرای یهود و زمینه چینی برای پیامبر بعدی از این موارد هستند.
حضرت مریم

.

پایگاه جامع فرق، ادیان ومذاهب_ یکی از سوالاتی که در مورد علت تولد خارق العاده حضرت عیسی (علیه السلام) مطرح است. اینکه چه ضرورتی داشت ایشان بدون پدر متولد شوند؟ در قرآن از زبان جبرئيل،‌ در پاسخ مريم(سلام الله علیها) كه از بشارت تولد فرزند بدون پدر متعجب شده است می گويد به وجود آوردن فرزندی بدون پدر، برای خدا آسان است، آنگاه حكمت چنين آفرينشی را نشان آشكار بر پيامبری عيسی و پاكی مادرش مريم و رحمت و نعمتی برای مردم كه توسط مسيح هدايت می يابند، دانسته و در پايان تأكيد می نمايد كه اراده الهی بر تحقق چنين كاری صورت پذيرفته است.(1)

اين سخن نشان می دهد كه درباره حكمت آفرينش مسيح چند نكته بايد مورد دقت واقع شود؛ اول اين كه آفرينش عيسی بدون پدر، برای خدا آسان و چنين نيست كه قدرت الهی محدود باشد. امام صادق(عليه السلام) در پاسخ به اين سؤال كه چرا عيسی بدون پدر آفريده شده، در حالی كه ساير مردم از پدر و مادر به وجود آمده اند؟ فرموده: «تا مردم نسبت به تمام و كامل بودن قدرت الهی آگاهی يابند و بدانند خداوند بر اين كه مخلوقی را از مادر و بدون پدر بيافريند، قادر است همچنانكه بر آفرينش مخلوق بدون پدر و مادر قدرت دارد. و خداوند چنين كرد تا دانسته شود كه بر هر چيزی قادر است.»(2) دوم؛ چنين آفرينشی خارق العاده، نشان از نبوت مسيح و تجليل از مادرش مريم به عنوان زنی كه به اين مقام نائل شده، دارد. نه اينكه انسان از آن، نتيجه برعكس گرفته و چنين خلقتی را دليل بر الوهيت مسيح بداند.(3)

سوم؛ آفرينش مسيح، رحمتی برای مردم خواهد بود. زيرا به آنها راه رهايی از اوضاع و احوالی كه يهود برايشان رقم زده و به حدود الهی تجاوز و كتاب خدا را رعايت نمی نمودند را به آنها نشان می داد.(4) البته برخی ديگر از حكمت ها برای آفرينش خاص مسيح، به نظر می رسد. از جمله ردّ يهود درباره تفسير مادی از پديده های جهان می باشد. ابوزهره در اين باره معتقد است كه يهود قومی مادی بوده كه تنها به علل ظاهری پديده ها توجه داشتند و خداوند اراده نمود كه چيزی برخلاف آن به يهود نشان دهد. ديگر از جنبه های ماديت يهود اين بود كه آنها منكر روح بودند و اعتقاد داشتند كه انسان صرفاً از ماده به وجود آمده است و خداوند بر آن شد انسانی بيافريند كه اساس آفرينش آن روح الهی است.(5)

يكي ديگر از حكمت های خاص آفرينش مسيح را می توان زمينه چينی مقام نبوتش دانست، قوم يهود به خلاف آن كه انتظار پيامبری را می كشيدند، هرگز حاضر نبودند اين پيامبر در جهت اهداف غير بنی اسرائيل باشد. آفرينش خاص عيسی(علیه السلام)، دليل محكمی به عنوان نشان از نبوت آينده و راه هرگونه عذر و بهانه يهود را در عدم پذيرش وی می بست.

از مجموع آنچه گذشت، به دست آمد كه حكمت باكره زايی حضرت مريم چند چيز بوده است:
1. اثبات قدرت بی انتهای خداوند و اين كه خداوند محدود به استفاده از روش های معمولی كه ما درباره طبيعت می شناسيم، نمی باشد.
2. دليل روشن بر نبوت مسيح و تجليل از مادرش حضرت مريم، به عنوان زنی برگزيده كه به مقام محدثه بودن يعنی سخن گفتن با جبرئيل می رسد و شايستگی مادری پيامبری صاحب كتاب را می يابد.
3. رحمت برای مردم، رحمت وجودی مسيح هم از جنبه معنوی به عنوان هدايت مردم به دين حق و هم جهت مادی به عنوان رهايی بخش مردم از امراض غير قابل علاج و ساير بركات مادی بوده است.
4. باطل نمودن عقيده يهود درباره تفسير مادی از پديده ها، بدون توجه به خداوند كه پديد آورنده اصلی همه موجودات است و اين كه موجودات از جسم و روحی كه از ناحيه خدا به آنها ارزانی شده تشكيل يافته اند.
5. زمينه چينی (ارهاص) بسيار خوب برای ظهور پيامبری در ميان قوم متعصب و لجوج يهود.

پی نوشت:

(1). ر. ك: طبرسي، امين الاسلام، مجمع البيان، اول، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1415 هـ ، ج 6، ص 416.
(2). مجلسي، محمد تقي، بحارالانوار، دوم، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 هـ، حديث 14، ص 218 و نيز ر. ك: صدوق،‌علل الشرايع، اول، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت، 1408 هـ ، ج 1، ص 26.
(3) ر. ك: بيومي مهران، محمد، دوم، دراسات تاريخيه من القرآن الكريم، دارالنهضة العربيه، بيروت،‌1408 هـ، ج 3، ص 294.
(4). ر. ك: المنار، عبدالوهاب، اول،‌قصص الانبياء، مؤسسة دين و دانش و دارالهجرة، قم، 1405 هـ ، ص 376.
(5) شبلي، احمد، دهم، مقارنة الاديان، (المسيحية)، مكتبة النهضة المصريه، قاهره، 1998 ، ص 48 ـ 49 با اندكي دخل و تصرف

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.