مسلمانان، چوب خدا را در دست داشتند!

  • 1398/06/02 - 07:02
موبدان زرتشتی و اشراف ساسانی، از ابتدا نسبت به مسلمانان کینه به دل داشتند و می‌گفتند که مسلمانان، متجاوز هستند و رفتارشان با «ما» درست نیست. اما به قول استاد زرینکوب، موبدان و اشراف ساسانی، وقتی قدرت دست خودشان بود همین بلاها را بر سر دیگران می‌آوردند. به تعبیری دیگر، مسلمانان چوب خدا را در دست داشتند. البته برخلاف ضرب المثل معروف که «چوب خدا صدا ندارد» آن چوب خیلی هم صدا داشت!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب «تاریخ مردم ایران» می‌نویسند: مالیاتی که مسلمانانِ فاتح از ایرانیان می‌گرفتند چندان غیرمنصفانه نبود (تا حدی منصفانه بود). و کسانی که جزیه و خراج (مالیات) پرداخت می‌کردند چندان مورد اذیت و آزار قرار نمی‌گرفتند. در مقابل، برخی دیگر هم بودند که در برابر فاتحان، ناخرسندی نشان می‌دادند.

استاد زرینکوب درباره این افراد می‌گوید که آنان از مسلمانان کینه به دل داشتند و عرب‌ها را متجاوز می‌خواندند. اما نباید فراموش کرد که همین افراد (موبدان زرتشتی و شاهان ساسانی) وقتی قدرت دستشان بود، هر بلایی که خواستند بر سر دیگران می‌آوردند و به ویژه ملت‌های دیگر را مورد تعدی (تجاوز) قرار می‌دادند. ایشان درباره چنین افرادی می‌نویسند: «با آنها (مسلمانان عرب) به کین جویی برمی‌خاست و جان و خواسته خود و کسانش را در راه این ستیهندگی خویش به زیان می‌آورد. لیکن وی نیز آنچه آن را به عنوان نخوت و تعدی ناروا در نزد برخی از این فاتحان محکوم می‌کرد، خود و پدرانش یک دو نسل پیش در نبردهای خسروپرویز و تاخت و تازهای هیاطله در عهد پیروز و خسرو به صورت‌های دیگر در نقش غالب یا مغلوب تجربه کرده بود و حتی نیم قرنی پیش از این، خود را و کسانش نظیر آن را در نواحی ارمنستان و سوریه و مصر و فلسطین نسبت به کسانی که مقهور دستگاه جنگی سپاه خسرو شده بودند اعمال کرده بودند». (عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران، ص 15).

ایشان در ادامه می‌گویند که درگیری‌های اولیه (در ورود اسلام به ایران) باعث خرابی‌هایی شد اما بعد از مدتی غالب و مغلوب (یعنی عرب‌ها و ایرانیان) با هم سازش کردند و ویرانی‌ها و خسارات جبران شد. (همان).

مأخذ:

زرینکوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، 1377.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.