دونادون و رسیدن به حقیقت

  • 1397/01/05 - 18:42
بنا بر اندیشه اهل حق و بر اساس باور به «دونادون»، روح انسان ازلی است و از عالم ملکوت تا عالم مُلک و در عرصه زندگی دونی، باید راه طولانی را طی کند و بازندگی در دون‌های متعدد، مراتب مختلف شریعت، طریقت و معرفت را طی کند و آنها را تجربه نماید تا به حقیقت برسد. اما در برابر سؤالاتی مثل چند دون را باید بگذراند تا به حقیقت برسد، پاسخی ارائه نمی‌کنند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– بنا بر اندیشه اهل حق و بر اساس باور به «دونادون»، روح انسان ازلی است و از عالم ملکوت تا عالم مُلک و در عرصه زندگی دونی، باید راه طولانی را طی کند و با زندگی در دون‌های متعدد، مراتب مختلف شریعت، طریقت و معرفت را طی کند و آنها را تجربه نماید تا به حقیقت برسد.[تبیین دوره ظهور حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 253] اما طبق این اندیشه اهل حق، سؤالات متعددی مطرح است، ازجمله: آیا شخصی که اخیراً‍ً به آیین یارسان پیوسته باشد، می‌داند در چه دون‌هایی بوده و چه شرایعی را تجربه کرده است؟ انسان چند دون را باید طی کند تا از شریعت به طریقت سپس به معرفت و درنهایت به حقیقت برسد؟ اما با توجه به متون کلامی اهل حق می‌بینیم که در هیچ‌یک از این موارد پاسخی ارائه نمی‌کنند که حاکی از بی‌پایه و اساس بودن اندیشه‌های اهل حق است.

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، تبیین دوره ظهور حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 253

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.