حلول ذات حق در اهل حق

  • 1396/11/02 - 08:31
یکی از عقاید مهم واصلی فرقه اهل حق، "حلول ذات حق" و "تجلی ذات حق" در پیکر انسان است درحالی‌که این نگرش با قواعد عقلی و فلسفی و منابع وحیانی هیچ سازگاری ندارد و باید صحت هر باوری را که با هیچ منبعی سازگاری ندارد، مخدوش دانست.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یکی از عقاید مهم واصلی فرقه اهل حق، "حلول ذات حق" و "تجلی ذات حق" در پیکر انسان است. درحالی‌که حق‌تعالی در چیزی ظهور ندارد زیرا وجود خداوند تعالی محض است که"لا یمازجه غیره و لا یخالطه سواه" یعنی او با هیچ‌چیزی ممزوج نمی‌شود و هیچ غیری، غیر خودش با او مختلط نمی‌شود. پس نه خود ذات حق یا جزئی از ذات حق در هیچ‌چیزی حلول نمی‌کند زیرا با این نگرش با قواعد عقلی و فلسفی و منابع وحیانی هیچ سازگاری ندارد و باید صحت هر باوری را که با هیچ منبعی سازگاری ندارد، مخدوش دانست.[بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، صص 87-86]  و باید به اهل حق همه خلایق با افاضه حق‌تعالی هستی خود را دریافت کرده‌اند و فیض حق منشأ و سرچشمه وجود همه خلایق است البته دریافت فیض مختلف و متفاوت است و دریافت فیض الهی منحصر به بزرگان نیست و درنتیجه باید به اهل حق گفت ذات حق یا جزئی از ذات حق در هیچ موجودی حلول نمی‌کند و آنچه سرچشمه همه مخلوقات عالم است فیض حق‌تعالی است.[ بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، ص 84]   

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 84 و 87-86

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.