رابطه اسلام و سایر ادیان

  • 1396/10/09 - 22:43
رابطه مسلمان با غیر مسلمان چگونه است؟ آیا چون کسی مسلمان نیست و کافر است باید با او در چهارچوب مفهوم جهاد مبارزه کرد؟ یا می شود با او نوعی هم‌زیستی برقرار کرد؟ این سئوالی است که پاسخ به آن در اندیشه جهادی با پاسخ مذاهب اسلامی مختلف است. در اندیشه جهادی تنها راه و زبان ادیان دیگر زبان سلاح است.

غالب تکفیری‌ها جهاد را صِرفاً به معنای قتال و کشتن [1]تفسیر کرده‌اند و در تعامل با کفار و مشرکان اصل را بر قتال و کشتن می‌دانند.[2]برخی از کفار و مشرکان، قرآن قتال و کشتن را تنها راه مواجهه با آنان نمی‌داند. زیرا علاوه بر دستور به قتال، درباره آنان توصیه به احسان و رعایت قسط و عدالت کرده است. «خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی‌کند؛ چراکه خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد» [3] همچنین در خصوص کسانی که دنبال صلح و آرامش‌اند توصیه به پذیرش درخواست آنها کرده است.«اگر به صلح و آشتی گرایند، تو نیز بدان بگرای و بر خدا توکل کن که مسلّما او است شنوا و دانا»[4] پس نمی‌توان تنها راه تعامل با کفار را قتال و کشتن دانست.

پی نوشت:

[1]. ابوقتاده فلسطینی، الجهاد والاجتهاد، ص44، بی‎تا، بی‌نا.
[2]. عبدالقادر بن عبدالعزیز (سید امام)، العمدة فی إعداد العدة للجهاد فی سبیل الله تعالی، ج2، ص3.
[3]. الممتحنة: 8
[4] الانفال: 62.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.