چرایی تشکیل خاندان‌های اولیه اهل حق

  • 1396/06/02 - 11:47
سلطان اسحاق بزرنجه‌ای دستور تشکیل هفت خاندان را به براخی از یاران خود جهت حفظ عقاید دینی پیروان، حفظ امنیت خود و پیروان و عدم ازدواج "پیر" و "دلیل" منتخب خود، صادر نمود که تا امروز زمینه استمرار حیات این فرقه را فراهم نموده است. پیروان آئین یارستان باید به یکی از آن خاندان‌ها و خاندان‌های دیگر که در قرون بعدی تشکیل شد، سرسپرده باشند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سلطان اسحاق بزرنجه‌ای در زمان حیات خود، دستور تشکیل هفت خاندان در اهل حق را به تعدادی از یاران خود داد که ایجاد این خاندان‌ها زمینه استمرار حیات این فرقه را تاکنون فراهم نموده است. بنابر منابع مطالعاتی اهل حق می‌توان علل تشکیل این خاندان‌ها توسط سلطان اسحاق را در امور ذیل خلاصه نمود:
1. حفظ آداب‌ورسوم قومی- مذهبی و جلوگیری از تفرقه و اختلاف پیروان آئین یارستان در نسل‌های آینده. [مجله بررسی‌های تاریخی، ش 42، ص 55]
2. انگیزه تدافعی-امنیتی، با توجه به تهدید سلطان اسحاق و یاران او توسط باقیمانده سپاه مغول، معروف به "چیچک" که در نواحی غربی ایران پراکنده بودند، در اهل حق خاندان هائی تشکیل شد. [سروده‌های دینی یارستان، ص 190؛ تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 200]
3. عدم ازدواج "پیر" و "دلیل" منتخب سلطان اسحاق. طبق منابع اهل حق "پیر بنیامین" و" داود کوسوار" تا آخر عمر ازدواج نکردند. بنابراین برای اینکه در هر زمان "پیر" و "دلیل" وجود داشته باشد، دستور تشکیل خاندان صادر گردید. [برهان الحق، صص 66-65] بنابر باور اهل حق، آئین یارستان، آئینی ازلی است. آیا ادله فوق حکایت از ازلی بودن این آئین دارد؟

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، جیحون، تهران، 1373، ص 65 و66  
سوری، ماشاءالله، سروده‌های دینی یارستان، یارستان، تهران، 1344، ص 190 
طیبی، حشمت‌الله، منشأ معتقدات کردان اهل حق، مجله بررسی‌های تاریخی، شماره 42، صفحه  66-45 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام، مکری، اقلیم کردستان عراق (اربیل)، 2009، ص 200 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.