پیر و دلیل و وظایف آن دو

  • 1396/05/31 - 09:07
سلطان اسحاق جهت قانونمند کردن اهداف خود، دونفر از یاران خود را به سمت "پیر" و "دلیل" بر اهل حق منصوب نمود تا آنان بعد از راهنمائی وارشاد توسط "دلیل" به "پیر" سر سپرده شوند. این بدعت گذاری سلطان اسحاق در اهل حق تا کنون باقیمانده است ودر مراسم "سرسپاری" حضور این دو الزامی است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ازجمله بدعت‌ها و قانون‌گذاری‌های سلطان اسحاق بزرنجه ای تعیین "پیر" و "دلیل" و وظایف آن دو بود. وی "سید خضرشاهوئی" ملقب به "پیر بنیامین" را به سمت "پیر" و "موسی رَش" ملقب به "داود کوسوار" را به سمت "دلیل" بر اهل حق منصوب کرد. [اهل حق پیران و مشاهیر، ص 129؛ شناخت فرقه اهل حق، ص 197]
پس از مقام "مظهریت"، "پیر" بالاترین مقام اهل حق است که مریدان در مراسم "جم" به او سرمی‌سپارند. او کسانی را که توسط "دلیل" راهنمائی شده‌اند به حقیقت می‌رساند. "پیر بنیامین" به‌عنوان "پیرازلی" در باور اهل حق است که سلطان اسحاق نیز به او سرسپرده است. [اهل حق پیران و مشاهیر، ص 644] در باور اهل حق" دلیل" به کسی می‌گویند که با اجازه "پادشاه" و"پیر"، تازه واردین به مسلک اهل حق را هدایت و دستگیری می‌کند و جهت مراسم "سرسپاری" به "پیر" می‌سپارد. [اهل حق پیران و مشاهیر، 667] به نظر می‌رسد چنین اقدامی که بدون پشتوانه علمی و عقلائی است جز برای عوام‌فریبی و جمع‌کردن مرید نیست.

پی‌نوشت:
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، امیرکبیر، تهران، 1382، ص 197
صفی زاده، صدیق، اهل حق پیران و مشاهیر، حروفیه، تهران، 1387، ص 129 و 644 و 667

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.