یوگا: ترمزدستی ذهن را بکش!

  • 1396/05/02 - 16:02
برخلاف یوگا که اهمیت زیادی به توقف کامل ذهن می‌دهد؛ از منظر اسلام آن‌چه اهمیت دارد توقف فکر نیست. بلکه پاک کردن فکر از افکار آلوده و درست اندیشیدن و درست دیدن خوبی‌ها و بدی‌ها و درست تصمیم گرفتن و با اختیار و اراده به سوی خوبی و زیبایی حرکت کردن است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هدف یوگا رهایی از رنج است و راه رهایی از رنج را توقف ذهن می‌داند. یعنی کسی که ذهنش هیچ کنش و واکنشی نداشته باشد، هیچ رنجی را درک نخواهد کرد. تا وقتی که ذهن فعال است هر کاری می‌کنیم به آثار و نتایجش فکر می‌کنیم به آن‌چه می‌خواستیم و نشد و.... و این افکار و نتایج کارما یا نتیجه اعمال و نیات ماست که موجب رنج می‌شود. اگر کسی به توقف ذهن نزدیک شود، دیگر کارمایی برایش ذخیره نمی‏‌گردد. در این صورت ممکن است به هر کاری دست بزند، بدون این‌که پیامدهایی داشته باشد. «فرد متولد از تمرکز از تأثیرات رهاست.» (یوگاسوتره، فصل4، بند6) یعنی کسی که با تمرکز و برنامه‌های ذهنی یوگا ذهنش را متوقف کرده، شخصیت دیگری شده و دیگر شخصیت سابق نیست. بهتر است بگوییم دیگر خودش نیست. و کس دیگری شده است. و همچنین از آثار اعمال و افکار گذشته‌اش رها می‌شود.
از منظر اسلام آن‌چه اهمیت دارد توقف فکر نیست. بلکه پاک کردن فکر از افکار آلوده و درست اندیشیدن و درست دیدن خوبی‌ها و بدی‌ها و درست تصمیم گرفتن و با اختیار و اراده به سوی خوبی و زیبایی حرکت کردن است.

پی‌نوشت:
سوامی ساتیاناندا ساراسواتی، یوگا سوتره های پتنجلی،(آناندا جیوتی)، تهران، انتشارات فراروان، 1380.
حقیقت یوگا، حمیدرضا مظاهری سیف، صهبای یقین، قم.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.