غیراسلامی بودن تصوف از دیدگاه محققین صوفی

  • 1396/03/17 - 09:40
سران صوفیه در تمام مقاطع زمانی، مدعی این مسئله بوده‌اند که تصوف ریشه در اسلام ناب دارد و بدعت گونه بودن و ریشه داشتن در فرق و ادیان دیگر را رد کرده‌اند. حال‌آنکه بسیاری از محققین سرچشمه تصوف را نه در اسلام، بلکه در بیرون از اسلام می‌دانند. چنانچه برخی از محققین صوفی نیز به این مطلب اعتراف کرده‌اند که برخی از اعمال صوفیه ریشه در مکاتب غیر اسلامی دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ همواره سران صوفیه بر این امر تأکید داشته‌اند که منشأ صوفیه نه بدعت‌ها و انحرافات و نه ادیان و فرق دیگر است. بلکه سرچشمه تصوف را از اسلام و قرآن و زندگی معصومین (علیهم‌السلام) می‌دانند. حال‌آنکه بسیاری از محققین ازجمله برخی از محققین صوفی، در کتب خود به برخی از نشانه‌های غیر اسلامی بودن تصوف اشاره کرده‌اند. چنانچه میرزا زین‌العابدین شیروانی می‌نویسد: «مراسم ریاضت و گرسنگی... و انواع ذکرهای سه ضرب و چهار ضرب که در میان آداب عملی صوفیان وجود دارد از اعمالی است که زرتشتیان صاحب مجاهده به آن می‌پرداختند.» (شیروانی، حدائق السیاحه، ص 146 و 147) یا مصطفی آزمایش صوفی گنابادی به این امر اعتراف دارد که رشد برخی مکاتیب تناسخ‌گر در مقطعی در لباس تصوف صورت گرفته است. (مصطفی آزمایش، فصلنامه عرفان ایران، شماره9، ص7) لذا با چنین اعترافاتی، اسلامی خواندن تمام تصوف، توسط صوفیان امری نابخردانه است.
پی‌نوشت:
شیروانی (مست ‌ علیشاه)، میرزا زین‌العابدین، حدائق ‌ السیاحه، به کوشش منوچهر ستوده، نشر دانشگاه تهران، 1348.
آزمایش، مصطفی، فصلنامه عرفان ایران، شماره 9.

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.