تنها مسيح به آسمان عروج نكرد

  • 1395/07/03 - 20:25
در انجيل يوحنا از زبان عيسی (عليه‌السلام) مطلبی بیان‌شده كه وی ادعا كرده است به‌جز آن خود مسیح هیچ‌کس به آسمان عروج نكرده است، نه قبل از ايشان و نه بعد آن حضرت؛ اما با استفاده از كتاب مقدس می‌توان ثابت كرد كه ين سخن از عيسی (عليه‌السلام) نيست زيرا خلاف سخن ايشان در كتاب مقدس يافت می‌شود.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب _ گاهی در اناجيل چهارگانه مطالبی يافت می‌شود و نويسنده آن ادعا می‌کند كه از زبان عيسی (عليه‌السلام) بیان‌شده است اما با دقت كمی ثابت می‌شود كه آن سخنان و اين ادعا، اشتباه بوده و قابل‌پذیرش نيست؛ مثلاً در انجيل يوحنا از قول عيسی (عليه‌السلام) چنين آمده است: «و کسی به آسمان بالا نرفت مگر آن‌کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است.»[1] يعنی عيسی (عليه‌السلام) گفته است كه قبل از آن حضرت و بعد از ايشان، هیچ‌کس به آسمان عروج نكرده است و تنها عيسی (عليه‌السلام) است كه به آسمان عروج كرد.

با دقت در متن كتاب مقدس، اشتباه اين سخن و اين ادعا آشكار می‌شود:
اولاً: در سفر پيدايش گفته‌شده است كه خنوخ (ادريس نبی) هم توسط خداوند به آسمان عروج كرد: «خنوخ‌ باخدا می‌زیست‌ و خدا او را به حضور خود به‌ بالا برد و دیگرکسی‌ او را ندید.» [2]
ثانیاً: در دوم پادشاهان آمده است كه ايليای نبی هم به آسمان برده شد: «و چون‌ خداوند اراده‌ نمود که‌ ایلیا را در گردباد به‌ آسمان‌ بالا برد، واقع‌ شد که‌ ایلیا و اَلِیشَع‌ از جلجال‌ روانه‌ شدند.» [3]
ثالثاً: پولس هم در نامه‌ای به قرنتيان گفته است: «شخصی را در مسیح می‌شناسم، چهارده سال قبل از این. آیا در جسم؟ نمی‌دانم! و آیا بیرون از جسم؟ نمی‌دانم! خدا می‌داند. چنین شخصی که تا آسمان سوم ربوده شد.»[4]
اين سه مورد به‌روشنی بيان می‌کنند علاوه بر عيسی (عليه‌السلام) افراد ديگری هم به آسمان عروج کرده‌اند و ادعای يوحنا مبنی بر سخن عيسی (عليه‌السلام) کاملاً مردود و ثابت می‌شود اين سخن نمی‌تواند از فرمايشات آن پيامبر الهی باشد.

پی‌نوشت‌:

[1]. ترجمه قدیم انجيل يوحنا، 3: 13.
[2]. ترجمه تفسیری سفر پيدايش، 5: 24.
[3]. ترجمه قدیم دوم پادشاهان، 2: 1.
[4]. ترجمه قدیم دوم قرنتیان، 12:2.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.