اشتباه آشكار متی در بیان یک واقعه تاريخی

  • 1395/06/13 - 22:34
انجيل متی نمی‌تواند نوشته يك حواری باشد، چون سرشار از اشتباه و دروغ است، يكی از اشتباهات بزرگ انجيل متی اين است كه او در بيان رابطه بين يوشيا و يكنيا، مرتكب اشتباه شده و زمان تولد اولاد يوشيا را در زمان جلای بابل ذكر كرده است، درحالی‌که اين متن از نظر تاريخی صحيح نيست.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ به اعتقاد مسلمانان، تمام حواريون از اوليای الهی بودند و مرتكب گناه نمی‌شدند، متی هم يكی از حواريون بود و نسبت دادن انجيل متی به آن بزرگوار صحيح نيست زيرا انجيل متی سرشار از اشتباه و دروغ است، از بزرگ‌ترین اشتباهات اين كتاب در ذكر وقايع تاريخی اين است كه نسبت بين اشخاص را نتوانسته است رعايت كند، مثلاً: «و یوشیَّا، یَکُنیا و برادرانش را در زمان جلای بابِل آورد.» [1] طبق اين متن، يوشيا بايد پدر يكنيا و برادرانش باشد كه در زمان جلای بابل به دنيا آمده‌اند.
اما اين بيان تاريخی به چند دليل اشتباه است:
1- جناب فخرالاسلام از قول قاموس كتاب مقدس، گفته است كه: «يوشيا دوازده سال قبل از جلای بابل از دنيا رفته بود، زيرا بعد از مرگ او، ياهو آحاز و بعد از او يوواقيم و بعد از او يكنيا پسر يوواقيم سلطنت كردند كه بخت‌النصر يكنيا را به بابل فرستاد.»[2]
2- يكنيا پسر يواقيم و يواقيم پسر يوشيا است، درنتیجه يكنيا پسر يوشيا نيست بلكه نوه اوست!
3- فخر الاسلام می‌گوید: «يكنيا در جلای بابل هجده‌ساله بود!»[3] پس چگونه در جلای بابل به دنيا آمده است؟!
4- در كتاب انيس‌‌الاعلام آمده است: «يكنيا اصلاً برادر نداشته بلكه سه عمو داشته است.»[4] عنوان كردن لفظ برادر به‌جای عمو، هيچ توجيهی نخواهد داشت، جز اينكه بخواهند يك دروغ و اشتباه را با اشتباه ديگری در هم بياميزند؛ مثلاً آدام كلارك هم در تفسيرش اين آيه را این‌طور خوانده است: «يوشيا يواقيم و برادرهای او را آورد و يواقيم هم در جلاي بابل، يكنيا را آورد.»[5] اين مفسر، درواقع برای اينكه كتاب تحریف‌شده متی را درست كند مجبور شده دوباره آن را تحريف كند و كلماتی را به آن اضافه كرده است. و مک‌دونالد هم در تفسير خود هيچ اشاره‌ای به اين مطلب نكرده است! [6]

پی‌نوشت‌:
[1]. انجیل به روایت متی 1: 11.
[2]. انيس‌الاعلام، فخرالاسلام، انتشارات کتاب‌فروشی مرتضوی، تهران، ج 2، ص 159.
[3]. همان، ص 159.
[4]. همان، 160.
[5]. همان، ص 160.
[6]. انجيل به روايت متی، ويليام مک‌دونالد، انتشارات توماس نلسون، 1995 م. ص 8.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.