افزودن نظر جدید

هیچ منبع موثقی برای شرحِ دقیق چرایی کنیز داری نیافتم.از شما خواهش مندم برایم توضیح دهید آیا می توان فارق از اینکه "خدا حکیم است و نمی توان دلیلِ اصلیِ سخنانِ او را یافت" توضیح داد که چرا در اسلام و آیه قرآن،زنانِ دشمنان بر مردانِ مومن، در جهت استفاده جنسی حلال گشته اند؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.