افزودن نظر جدید

پاسخ به ناشناس: 1. نویسنده این مقاله کجا استاد زرینکوب را گزافه گو نامید؟ برای جبران ضعف خود دروغ نگویید. 2. معنی خویدوده روشن است. 80 سند از منابع تاریخی وجود دارد که نشان میدهد همبستری با محارم در دین زرتشتی کردار نیک بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.