افزودن نظر جدید

تبریک عرض میکنم اما اگر دقت کنید حجاب این دو بانو یهودیه و نه اسلامی ! حجاب اسلامی به پوشیدن روبند یا حداقل پوشش کامل دور گوش ها اصرار داره اما این دو خانم ... اگه زنی با این مدل حجاب به عربستان بره گردنشو میزنن اقا...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.