افزودن نظر جدید

بنده نام های خداوند را که در قرآن ذکر شده می نویسم تا برادران عرفانی حلقه نیز ببینند 1) اللَّهُ: الله 2) اَلرَّحْمنُ: بخشایشگر-هستی بخش- بخشنده نعمت بدون چشم داشت همه موجودات. 3) اَلرَّحِیْمُ: مهربان-پاداش و نعمت دهنده در مقابل اعمال نیکوی بندگان. 4) اَلْمَلِکُ: صاحب و مالک مطلق و وابسته به خود (همه چیز و همه موجودات در اختیار و تصرف او و به او وابسته اند). 5) اَلْقُدُّوسُ: پاک از هر عیب و نقص. 6) اَلسَّلاَمُ: پاک و سلامتی بخش عالم. 7) اَلْمُؤْمِنُ: یگانه امانتدار و امان دهنده مخلوقات از عذاب. 8) اَلْمُهَیْمِنُ: نگهبان مسلط بر عالم. 9) اَلْعَزِیْزُ: صاحب عزت و بزرگواری. 10) اَلْجَبَّارُ: خود رأی و جبران کننده و اصلاحگر حال بندگان خویش. 11) اَلْمُتَکَبِّرُ: یگانه وجودی که همه بزرگیها ازآن اوست. 12) اَلْخَالِقُ: بوجود آورنده عالم از عدم و پدیدآورنده مخلوقات. 13) اَلْبَارِیءُ: بوجود آورنده همه مخلوقاتی که دارای روح هستند، آفریننده موجودات ازهمدیگر. 14) اَلْمُصَوِّرُ: صورت دهنده و طراح عالم و همه موجودات. 15) اَلغَفَّارُ: بسیار آمرزنده. 16) اَلْقَهَّارُ: غالب و چیره و بازگیرنده همه چیز. 17) اَلْوَهَّابُ: بسیار بخشنده و نعمت دهنده. 18) اَلرَّزَّاقُ: بوجود آورنده روزی و توشه حیات و خالق علتهای بدست آمدن روزی. 19) اَلْفَتَّاحُ: باز کننده درهای خزائن رحمتش برای بندگان. 20) اَلْعَلِیْمُ: آگاه و دانای برهمه چیز و درهمه احوال و درهمه جا. 21) اَلْقَابِضُ: گیرنده روح و نعمت از هر که بخواهد. 22) اَلْبَاسِطُ: وسعت دهنده توشه حیات برای هرکس که بخواهد. 23) اَلْخَافِضُ: فرونشاننده و خوارکننده هرکس که مستحق ذلت و خواری باشد. 24) اَلرَّافِعُ: برتری دهنده به هرکس که مستحق برتری است از متقین. 25) اَلْمُعِزُّ: بزرگواری بخش و یاری دهنده کسی که به دین خود چنگ زده. 26) اَلْمُذِلُّ: خوارکننده دشمنان خود. 27) اَلسَّمِیْعُ: شنوای همه صداها. 28) اَلْبَصِیْرُ: بینای پیدا و ناپیدا. 29) اَلْحَکَمُ: یگانه داور و حاکمی که هیچ ردی در قضاوت و داوری او نیست. 30) اَلْعَدْلُ: دادگر کامل در دادگری. 31) اَللَّطِیْفُ: آگاه، بسیار دقیق درهمه امور و اشیاء پیدا و ناپیدا. 32) اَلْخَبِیْرُ: اخبار باطن و پنهان بر او پوشیده نیست. 33) اَلْحَلِیْمُ: صبور و شکیبا-کسی که خشم بر او غلبه نمی کند. 34) اَلْعَظِیْمُ: صاحب عظمت و بزرگی که در عظمت بی همتاست. 35) اَلْغَفُوْرُ: بسیار آمرزنده. 36) اَلشَّکُوْرُ: کسی که پاداش بزرگی در مقابل نیکوی کم می دهد. 37) اَلْعَلِی: وجودی که مراتب بزرگی او فوق تصور است. 38) اَلْکَبِیْرُ: وجودی که عقل و احساس از درک کامل او ناتوان است. 39) اَلْحَفِیْظُ: نگهدار اعمال بندگان و هر چیزی که بخواهد. 40) اَلْمُقِیْتُ: خالق قوت و نیروی حیات مادی و معنوی. 41) اَلْحَسِیْبُ: وجودی که برای بندگانش کافی است، حسابگر اعمال بندگان درروز قیامت. 42) اَلْجَلِیْلُ: وجودی که برترین کمالات از آن اوست. 43) اَلْکَرِیْمُ: بخشنده ای که بدون سؤال و درخواست می بخشد. 44) اَلرَّقِیْبُ: وجودی که مراقب و ناظر همه اشیاء و حرکات است. 45) اَلْمُجِیْبُ: جواب دهنده به کسانی که او را فریاد کنند. 46) اَلْوَاسِعُ: وجودی که علم و قدرت و رحمت او همه جا را فرا گرفته است. 47) اَلْحَکِیْمُ: کاردان-آگاه به چگونگی و اهداف امور و اشیاء عالم. 48) اَلوَدُوْدُ: خواستار نیکی برای همه بندگانش در همه احوال. 49) اَلْمَجِیْدُ: بزرگواری که بزرگواری او بی نهایت است. 50) اَلْبَاعِثُ: برانگیزاننده پیامبران علیهم السلام- برانگیزاننده مردگان از قبر. 51) اَلشَّهِیْدُ: آگاه و نظاره گر و بیننده‌ ای همه اشیاء و حرکات و سکنات عالم. 52) اَلْحَقُّ: وجود ثابت و یکنواختی که هرگز تحول و تغییر در راه ندارد. 53) اَلْوَکِیْلُ: عهده دار همه امور بندگان و موجودات. 54) اَلْقَوِی: صاحب قدرت و قوت بی نهایت. 55) اَلْمَتِیْنُ: نیرومندی که محکم کاری او بی نهایت است. 56) اَلْوَلِی: سرپرست و مدیر عالم هستی و همه موجودات. 57) اَلْحَمِیْدُ: کسی که سزاوار همه گونه حمد و ثنا است. 58) اَلْمُحْصِی: کسی که هیچ چیز درمقابل علمش پنهان نمی شود. 59) اَلْمُبْدِیءُ: آغازی دهنده به همه کس و همه چیز. 60) اَلْمُعِیْدُ: کسی که قدرت برگرداندن هرچیز را بعد از عدمش دارد. 61) اَلْمُحیی: حیات دهنده-زندگی بخش. 62) اَلْمُمِیْتُ: سلب کننده و گیرنده حیات از دیگران. 63) اَلْحَی: همیشه زنده. 64) اَلْقَیُّوْمُ: وابسته به خود و همه موجودات به او وابسته اند. 65) اَلْوَاجِدُ: به وجود آورنده هرچیز که اراده کند. 66) اَلْمَاجِدُ: بزرگی آفرین. 67) اَلْوَاحِدُ: یگانه-یکتا. 68) اَلصَّمَدُ: بی نیاز ازهر چیز. 69) اَلْقَادِرُ: توانا-توانائی بخش. 70) اَلْمُقْتَدِرُ: مسلط و قدرتمدار حقیقی. 71) اَلْمُقَدِّمُ: پیشی دهنده و برتری دهنده بعضی از امور و اشیاء نسبت به همدیگر. 72) اَلْمُؤَخِّرُ: عقب انداز هرچیز و هر امری که بخواهد. 73) اَلأَوَّلُ: وجودی که بر هر چیز پیشی دارد. 74) اَلآخِرُ: باقی-وجودی که بالاتر از همه موجودات باقیست. 75) اَلظَّاهِرُ: وجودی که آثار قدرت و هستی او پیداست. 76) اَلْبَاطِنُ: وجودی که احاطه بر ذات او غیر ممکن است. 77) اَلْوَالِی: یگانه سر پرستی که همه ولایتها از اوست. 78) اَلْمُتَعَالِی: دور از عیب و نقص. 79) اَلْبِرُّ: وجودی که سرچشمه همه نیکی هاست. 80) اَلتَّوَّابُ: توبه پذیر طغیانگران و سرکشان. 81) اَلْمُنْتَقِمُ: انتقام گیر-عذاب دهنده کسانی که مستحق عذابند. 82) اَلْعَفُوُّ: بخشنده گناهان و آمرزنده توبه کنندگان. 83) اَلرَّؤُوفُ: وجودی که سرچشمه رحمت و مهربانی است. 84) مَالِکَ الْمُلْکِ: وجودی که هستی و حرکات و سکنات عالم تابع خواست اوست. 85) ذُوالْجَلاَلِ وَالإِکْرَامِ: صاحب بزرگواری و کمال. 86) اَلْمُقْسِطُ: داد رس و دادستان مظلومین از ستمگران. 87) اَلْجَامِعُ: در برگیرنده همه عالم هستی و جمع کننده در روز قیامت. 88) اَلْغَنِی: بی نیاز از همه چیز و همه به او محتاجند. 89) اَلْمُغْنِی: بی نیاز کننده. 90) اَلْمَانِعُ: جلوگیری کننده از مصیبت و مشکلات اوست. 91) اَلضَّارُ: ضرر رسان به اهل عصیان. 92) اَلنَّافِعُ: منفعت دهنده به اهل ایمان. 93) اَلنُّوْرُ: روشنائی مطلق و روشنائی بخش. 94) اَلْهَادِی: راهنما و دستگیر. 95) اَلْبَدِیْعُ: بی نظیر و بی شریک. 96) اَلْبَاقِی: ماندنی. 97) اَلْوَارِثُ: مالک نهائی تمام مخلوقات. 98) اَلرَّشِیْدُ: کامل مطلق و تعالی دهنده. 99) اَلصَّبُورُ: شکیبا و شکیبائی بخش.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.