افزودن نظر جدید

سلام. متاسفانه زن در ایران باستان اصلا جایگاهی نداشت. تبعاً نمیتوان جایگاه زن را با جایگاه مرد مقایسه کرد چون اصلا زنها به حساب نمیآمدند. با چند مورد استثنا هم نمیتوان یک قاعده کلی را نادیده گرفت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.