علم انبياء و اولياء در قرآن و سنت

خـداونـد مـتـعـال بـه بـرگـزيـدگان و بندگان خالص درگاه خود, غير از قدرت به هر اندازه كـه بـخـواهد, علم و آگاهى هم عطا مى كند.
نمونه هايى از اين بندگان را كه علم لدنى داشتند, قرآن شريف ذكر كرده است كه به آنها و مواردى ديگر اشاره مى كنيم
1 - مستثنى در آيه : (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي ء من علمه الابما شاء). ((1)) آنچه را كه پيش رو و آنچه را كه پشت سرشان است مى داند و به علم او جز آنچه خودخواهد احاطه نتوانند يافت
2 - مستثنى در آيه : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ). ((2)) او داناى غيب است و غيب خود را بر هيچكس آشكار نمى سازد مگر بر آن پيامبرى كه از او خشنود باشد
3 - (ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم و هم يمكرون ). ((3)) اينها خبرهاى غيب است كه به تو وحى كرديم و آن هنگام كه با يكديگر گرد آمده بودند و مشورت مى كردند و حيلت مى ساختند, تو در آنها نبودى
4 - هـمسفر موسى از آينده آن كشتى و آن بچه ها خبر داشت: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما). ((4)) و در آنـجا بنده اى از بندگان ما را كه رحمت خويش را بر او ارزانى داشته بوديم و خود بدو دانش آموخته بوديم, يافتند
5 - داود و سـلـيـمـان عـلـم لـدنـى داشـتـنـد. از جـمله زبان پرندگان, مورچگان, جنيان و... رامى دانستند: (ولقد آتينا داود و سليمان علما و قالا الحمد للّه الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين(ما به داود و سليمان دانش داديم, گفتند: سپاس از آن خدايى است كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمن خود برترى داد.)
و ورث سـلـيـمـان داود و قـال يـا ايـهـا الناس علمنا منطق الطير و اوتينا من كل شي ء ان هذا لهو الفضل المبين(و سليمان, وارث داود شد و گفت : اى مردم, به ما زبان مرغان آموختند و از هر نعمتى ارزانى داشتند و اين عنايتى است آشكار). ((5))
6 - حـضـرت مريم به علم لدنى دانست بدون شوهر فرزنددار مى شود و دانست سرنوشت بچه اش چيست ؟! (اذ قالت الملائكة يا مريم ان اللّه يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخـرة ومن المقربين(فـرشتگان گفتند: اى مريم , خدا تو را به كلمه خود بشارت مى دهد, نام او مسيح , پسرمريم است , در دنـيـا و آخـرت , آبـرومند و از مقربان است)
ويكلم الناس في المهد و كهلا و من الصالحين(با مردم همچنان كه در بزرگى در گهواره سخن مـى گويد و از شايستگان است)
قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك اللّه يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون(مريم گفت : اى پروردگار من , چگونه مرا فرزندى باشد, در حالى كـه بـشـر به من دست نزده است .گفت : بدين سان كه خدا هرچه بخواهد مى آفريند.چون اراده چيزى كند به او گويد موجود شود, پس موجود مى شود ). ((6))
در روايـت آمده است كه به فاطمه زهراء نيز اخبارى توسط ملائكه داده مى شد و رسول خدا و على بـن ابـى طالب نيز علم لدنى داشتند. وقتى على بن ابى طالب از حوادث آينده و آخرالزمان و حمله تركان مغول و تاتار بر بلاد اسلامى و چگونگى اين حمله خبرمى داد.
مردى كلبى از او سؤال كرد يا على آيا تو علم غيب مى دانى ؟ عـلـى از سـخن آن مرد به خنده افتاد و گفت: اى مرد كلبى, اين علم غيب نيست, اين علم از راه تعليم و تعلم است لـيـس هو بعلم غيب و انما هو تعلم من ذي علم ... فعلم علمه اللّه نبيه فعلمنيه .يعنى اين اخبار از آيـنده را كه من مى گويم از اخبارى است كه خداوند به پيغمبرش تعليم فرموده و پيغمبر خدا نيز آنـهـا را بـه من آموخته و من آن آموخته پيغمبر خدا را براى شما بيان مى كنم .
اخبار رسول خدا و على بن ابى طالب راجع به آينده و آخرالزمان در كتب معتبرو به اسناد صحيح به طور متواتر آمده اسـت .
مثلا رسول خدا از حوادث بعد از خودش تا حوادث آخرالزمان و قيام مهدى خبر داده و على بن ابى طالب نيز از روى كار آمدن بنى اميه و بنى مروان و قتل عام آنها توسط بنى عباس و از حوادث پس از انقراض بنى عباس تا قيام مهدى آل محمد خبر داده است.

پاورقي ---------------------------------------------------------------------------------
1-سوره بقره , آيه 255
2- سوره جن , آيات 26 ـ 27
3- سوره يوسف , آيه 102
4- سوره كهف , آيه 65
5- سوره نمل , آيات 15 ـ 16
6- سوره آل عمران , آيات 45 ـ 47