تاریخچه

سید کاظم رشتی
04/31/1392 - 17:06

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از فرار شیخ احمد احسایی و فوت او در نجف بین شاگردانش بر سر جانشینی بحث هایی شروع شد که در این بین یکی از شاگردان شیخ به نام سید کاظم رشتی که پیشینه و حسب و نسب او نامعلوم و فردی مرموز بود با مطرح کردن بعضی دعاوی خود را جانشین او اعلام میکند

بهاییت
04/29/1392 - 19:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ روش او آنگونه بود که علاوه بر اغفال و جلب توجه عوام ،از نظر فقهي در رابطه با احاديث و روايات خويش را اخباري وانمود مي‏کند به علم اصول و فقه بي‏ اعتنائي مي‏نمايد و فقها را که تنها سد راه اغفال او مي‏باشند نمي‏ پذيرد و به بهانه‏ ي اين که به ظاهر شريعت بسنده کرده ‏اند انتقاد مي‏کند و سبب اختلاف بین علمای دین میشود

بهاییت
04/27/1392 - 02:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شیخ احمد احسایی نقش محوری در توطئه استعماری اختلاف بین علمای شیعه را بازی کرد و از اندیشه های او بر خلاف آنچه در اسلام به عنوان اصول عقائد رايج بود گفت و حتي نوشت که دين اسلام بر چهار رکن استوار است: خدا، پيغمبر، امام، باب امام که رکن رابع نامش گذاشته شد.

بهاییت
04/26/1392 - 23:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چون شب اين را برايم حكايت كرد درصدد تحقيق حالش بر آمديم معلوم شد ميرزا ابوالفضل مشهور همين آقا است لذا با او از در صحبت به عنوان تحقيق وارد شديم در ابتدا فحاشي كرد و حتي سخناني گفت كه مفهومش انتقاد از امر بها بود

عباس افندی
04/26/1392 - 23:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چنانكه خودش در طي لوح ديگرش كه در 12 ماه جولاي 1912 در خانه خودش ادا كرده مي گويد اين تلگراف و... نبوده و از خصائص اين قرن است ثانيا استدعا از قارئين محترم مي شود كه اين بيانات عبدالبهاء را كرارا مطالعه نمايند و در حسن يا قبح بيان او تعمق فرمايند

تقلب بها الله
04/26/1392 - 01:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بساط بهائي جز تقلب چيزي نيست و با اغنام ميرزا زوركي مذهب درست نمي شود از تشبث به دامن اجانب هيچ چيز حاصل نمي شود حتی اگر صد سال در ممالك خارجه جاسوس شوند.

شیخ احمد احسایی
04/24/1392 - 18:03

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمارگران برای تغییر مذهب و در پي رسيدن به نتيجه‏ اي قابل اعتنا و کارساز با مشکل مهمتري مواجه مي‏شوند، و آن اينکه چنين نقشي را هر کس نمي‏تواند به عهده گيرد و نتيجه مطلوب را فراهم آورد. بلکه فرد انتخاب شده بايد داراي ويژگي ‏هاي زيادي باشد.

جنگل در خطر
04/24/1392 - 14:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يكي از افرادی که در بین بهائيان عشق آباد معروف است ميرزا كوچك می باشد كه بهائيان او را به تقلب ياد مي كنند ولي در عين تقلب در نزد رؤساي بهائي تقرب داشته و دارد نخستين هنر اين ميرزا كوچك آن بود كه تقريبا در چهل سال قبل در عشق آباد شركتي تأسيس كرده بود

بهاییت
04/23/1392 - 00:15

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمارگران تصميم گرفتند به هر شکلي شده است با ايجاد تفرقه‏ ي مذهبي در ايران راه را براي خويش هموار سازند. در بررسي خود به اين نتيجه رسيده بودند که در ايران تا قبل از نهضت مشروطه دو اقتدار اصلي وجود دارد: اقتدار شاه که دربار و دولت را اداره مي‏کند. ديگري اقتدار مراجع و روحانيون وابسته به مرجعيت شيعه که ملت و شاه را رهبري مي‏نمايد.

دین سازی
04/21/1392 - 02:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمار در راه سلطه خود بر تمام ممالک برای اینکه بتواند راحت تر بین مردم و حکومت جایگاه خود را به دست بیاورد باید از راهی وارد بشود که مردم به آن حساسیت نداشته باشند لذا از طریق ایجاد فرقه ها و مسلک های همسو و همرنگ با ادیان الهی بین مردم نفوذ میکند و با از بین بردن ریشه های اعتقادی مردم بر آنها با اعتقادات جدید حکومت میکند

از تهران تا عشق اباد
04/21/1392 - 00:50

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ كار به جائي رسيد كه صحت و سقم آن را موكول به نظر عبدالبها ساخته عريضه كردند و جواب مساعد آمده ميرزا منير و زنان متعلمات آسوده خاطر مشغول شدند و ديگر احدي جرأت نكرد حرف بزند مگر اينكه از بس اعمال منير بي پرده شد و حتي مردان در خانه هاي خود اعمال او را ديده بودند آهسته با هم مي گفتند ميرزا منير راسپوتين بهائي است

باب
04/21/1392 - 00:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اينجا بايد اين نكته را متذكر شد كه تا آن وقت امر باب اهميتي نداشت زيرا نه داعيه اش معلوم بود و نه چندان جمعيتي به هم زده بود و نه اتفاقات مهمي افتاده بود فقط زمزمه ي در پرده كرده بود بر اثر كلماتي كه مانند كلمات شخص خواب زده مبتدا و خبرش مجهول و كبري و صغري و نتيجه اش نامعلوم است

سعید العلماء مازندرانی
04/12/1392 - 13:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از ورود سعيد العلما به بابل، او جارچي در شهر انداخت و به مردم اعلان کرد که در مسجد حاضر شوند... بالاي منبر رفت... و گفت: اي مردم بيدار شويد، دشمنان ما در کمين هستند، مي‏خواهند اسلام را از بين ببرند، و مقدسات اسلامي را محو کنند

باب
04/09/1392 - 12:52

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در ابتداي پيدايش باب دو نفر از دولتيان سوء سياستي بروز دادند كه هر يك از جهتي خسارت كلي به اين ملت وارد كردند و قضيه ي باب را كاملا به موقع اهميت گذاشتند اول - حاجي ميرزا آقاسي به صورت مخالفت دوم - منوچهرخان معتمدالدوله .

Pages