تاریخچه

جسد باب
02/03/1392 - 00:16

بها الله تا دو زن بيشتر اذن نداده كسي اختيار كند و حال آنكه خودش در يك حين سه زن داشته يكي مادر عباس افندي ،دومی مادر ميرزا محمد علي غصن اكبر و سومی گوهر خانم كاشي بود.

فلسفه و چیستی بهاییت
01/20/1392 - 01:43

با اینكه حدود كتاب بیان هم مشتمل بر یك دسته مهملات است باز فكر بهاء و شركای او به قدری در تشریع مهمل بوده كه احكام اقدس از احكام بیان هم مهملتر شده و یا باید گفت بهاء مكارتر بوده و این شرع را برای نفع خود تشریع نموده است.

zarrintaj
01/11/1392 - 22:29

زرین تاج قزوینی شخصیتی است که در خانواده ی مذهبی و دارای فضل بزرگ شده است. اما این فضیلت خانواده در او تاثیری نداشته و او به گمراهی کشیده شد. قرة العین یکی از مهمترین یاران سید علی محمد باب بود که نقش مهمی در پیشرفت مسلک بابیه داشت.

غیب گویی بها
01/01/1392 - 04:36

چون امپراطور روسيه حضرات بهائي را در عشق آباد تقويت و آزاد نموده اجازه ي ساختن مشرق الاذكار داد و از طرفي به تصديق خودشان نجات بهاء از زندان طهران در بادي امر به واسطه ي التجاء و بستگي ايشان به سفارت روس شد.

میرزا بها الله
12/29/1391 - 05:48

چرا انسان بايد اين قدر بي انصاف و گول زن باشد و يك دسته هم دانسته و فهميده گول خور باشند. من عصباني نشده ام كه چرا بهاء عربي نمي داند البته بشر است هر چه را تحصيل كرده مي داند و هر چه را تحصيل نكرده نمي داند ولي مي گويم بقول مشهور كسي «كه دست آب ندارد چرا شنا مي كند» او كه التزام نسپرده بود كه حتما به عربي تكلم كند خوب بود همه را به فارسي حرف مي زد

عبدالبهاء
12/06/1391 - 19:35

عبدالبهابرای جانشینان بعد خود پيش بيني نموده و براي شوقي نيز جانشيناني معرفي مي نمايد:
در هر دوري اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند در ايّام حضرت يعقوب دوازده پسر بودند و در ايّام حضرت موسي دوازده نقيب رؤساي اسباط بودند و در ايّام حضرت مسيح دوازده حواري بودندو در ايّام حضرت محمّد دوازده امام بودند . و لکن در اين ظهور اعظم بيست و چهار نفر هستند دو برابر جميع زيرا عظمت اين ظهورچنين اقتضا نمايد
اما این پیشگویی ابتر مانده و نسل او در اولین فرزند منقرض میشود .

امام حسن
12/06/1391 - 19:21

اين شخص که همان ميرزا علي‏محمد شيرازي است، تا مدتها جز اظهار بندگي و کوچکي به آستان مقدس امام زمان (ع) ادعاي ديگري نداشت. در ابتداي کتاب‏هائي که مي‏نوشت آنها را به آن بزرگوار نسبت مي‏داد و خود را فقط واسطه فيض مي‏شمرد، نمونه‏ اي از اين دعاوي را مي‏توان در کتاب‏هائي که خود به رشته تحرير درآورده است ديد.

بهاییت
12/03/1391 - 02:59

همکاري صميمانه شوقي افندی و يارانش با صهيونيسم جهاني براي ايجاد دولتي يهودي در قلب جامعه اسلامي موجب آن شد تا اين مسلک در آنجا رسميت يافته و املاک و اموال بهائيان تحت حمايت واقع و از ماليات و عوارض معاف گردد.

بهاییت
12/03/1391 - 02:31

شوقي افندي که نخستين ولي امر سلسله ولايت امرالله بود پس از او بايد در نسل ذکور وي ادامه مي يافت. اما عقيم بودن شوقي و نبود وصيت نامه از سوي وي در اين مورد سلسله ولايت امر را عقيم نهاد

سر عبدالبهاء
11/26/1391 - 15:09

وزير مستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان مستر وينستون چرچيل .... اعلام نمود به بازماندگان فقيد سر عبدالبها عباس افندي و جامعه بهائي تسليت صميمانه مرا ابلاغ نماييد... فرمانده كل قواي اعزامي مصر جنرال كنگرويو نيز تلگراف ذيل را مخابره نمود : متمني است احساسات عميقه مرا به خاندان فقيد سرعباس بهائي ابلاغ نماييد . »

عباس افندی
11/24/1391 - 16:52

به مجرد مرگ بهاءالله ميرزا آقاجان کاشاني نخستين مؤمن و کاتب بهاءالله و چند تن از نزديکان و فرزندان ميرزا حسينعلي با نوشتن نامه هاي متعددو کتابهايي به فارسي و عربي و فرستادن پيام براي بهائيان، در مقام انکارجانشيني مقام عبدالبهاء بر آمدند و وي را خارج از «دين بهاء» خواندند و سرانجام عباس افندي با استفاده از فرصتي که قرار گرفتن برمسند رياست برايش فراهم کرد توانست بر برادر کوچکتر خود غلبه نموده واو را از عرصه ميدان رقابت براند

باهری
11/21/1391 - 18:21

دبیركلی حزب رستاخیز، عضویت در هیات امنای دانشگاه پهلوی، وزارت دادگستری در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم و جعفر شریف امامی، عضویت در هیات موسس "بنیاد فرهنگ ایران"، ریاست سازمان بازرسی وزارت دربار و مشاور عالی دفتر مخصوص فرح پهلوی، از جمله مسوولیت‌های اجرایی محمد باهری بوده‌اند. ولی معاونت وزارت دربار، یكی از مشاغل اصلی او محسوب می‌شد كه آن‌جا را به مركز تبلیغ فرقه بهائیت تبدیل كرده بود

قبله بهاییان
11/18/1391 - 14:23

بهاءالله و پسرش عبدالبهاء در شهر عکا همواره خود را مسلماناني متدين و مبادي آداب شريعت اسلام معرفي ميکردند و در نمازهاي جماعت حضور يافته و به پيروان دستور اکيد داده بودند که در آن صفحات از تبليغ خودداري کنند و تماما به احکام اسلامی عمل نمایند

afandi
11/16/1391 - 01:50

پس از تحكیم پایه های قیمومت انگلیس بر قدس، دولتمردان انگلیسی حاضر در فلسطین، در نامه به لندن، پیشنهاد كردند بابت «خدمات صادقانه و مستمر» عباس افندی به «آرمان بریتانیا» و استفاده افسران بریتانیایی مستقر در حیفا از «نفوذ و نظریات ارزشمند» پیشوای بهائیت، نشان و لقب عالی امپراتوری به وی اعطا گردد.

Pages