تاریخچه

BAHAEIAT
05/21/1392 - 22:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در جلد دوم مصابیح هدایت عده ای از بزرگان بهائیت را نام برده و توضیحاتی در مورد آنها داده است که یکی از آنها مبلغ مشهور بهائیت میرزا گلپایگانی است. آنطور که در این کتاب توضیح می دهد، میرزا گلپایگانی بدست شخصی که بار علمی نداشته است و با بیان چند مسئله ساده که دارای اشکال بوده بهائی شده است که این خود نشان می دهد میرزا گلپایگانی خود فاقد بار علوم اسلامی بوده است.

bahaeiat
05/20/1392 - 22:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عزیز الله سلیمانی اردکانی مولف کتاب مصابیح هدایت در این کتاب چند نفر از بزرگان و مبلغان بهائی را نام برده و به تعریف و تمجید از مقامات علمی و عملی و اخلاقی آنان بر آمده و تا توانسته مخالفان آنان را در این کتاب تحقیر نموده است. با خواندن این کتاب متوجه خواهیم شد که نیت نویسنده تعریف کردن از بزرگان بهائیت و تخریب و تحقیر بی مورد و بی منطق مخالفان آنان بوده و قصد نویسنده ترویج حق و حقانیت نبوده است.

استعمار
05/18/1392 - 01:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با کنکاشی در آثار صوفیه به این نتیجه میرسیم که ببابیت و شیخیه و بهاییت و صوفیه خصوصا فرقه گنابادیه همه یک نوع ادعا را دارند و آن همان ادعای بابیت علیمحمد باب میباشد اما استعمار برای اینکه همه قدرتش به یکباره همانند باب کشته نشود و از بین نرود آنها را برای آینده ذخیره نمود تا در قالب رکن رابع و قطبیت و مظهریت برای استعمار نقش آفرینی و رعیت جمع آوری نمایند

eghtedarat
05/12/1392 - 16:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب اقتدارات یک سال پس از فوت میرزا حسینعلی نوری چاپ شده و است و اینطور که معلوم است خود او این کتاب را ننوشته و یا لااقل همراه با اصلاح و تجدید نظر دیگران به چاپ رسیده است. در این کتاب بیشتر به دعوای صرفه و مفاهیم مکرره پرداخته و استدلالات در این کتاب بسیار سست و بی پایه است که بعید است از کسی که ادعای پیامبری دارد اینگونه بی پایه کتاب بنویسد.

bab
05/11/1392 - 08:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گویند مسیو نیکولا منشی اول سفارت فرانسه در ایران نویسنده ی کتاب مذاهب ملل متمدنه بوده است، در این کتاب مختصری از عقائد شیعه و ترجمه بیان گنجانده شده است. محتوای این کتاب دارای توهین و توهماتی بر علیه اسلام و مسلمانان است که از این نویسنده ی فرانسوی، بدون سند نوشتن مقداری بعید است، لذا در اینکه این کتاب را مسیو نیکولا نوشته باشد تردید وجود دارد.

شیخیه زمینه ساز بابیت
05/10/1392 - 23:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مهمترین موضوعی که در این میان باید به آن اشاره کرد و اگر به سادگی از کنار آن بگذریم خیانت به تاریخ شده اینست که نقش استعمار روس و انگلیس در ایجاد این فرقه ها و مسلک ها میباشد اینها که تا قبل از این دشمن هم محسوب میشدند اما در این موضوع با هم تفاهم اساسی داشتند انگلیسی ها از تحریک و تربیت و تقویت احمد احسایی که طرح رکن را رابع را به وجود آورد حمایت کردند و روسها آن روی سکه را نقش زده و در تقویت سید کاظم رشتی در شروع و ظهور و بروز امام زمان ها حمایت کردند و این حمایت ها زمینه ایجاد بابیت شد

abdolbaha
05/09/1392 - 19:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مقاله ی سیاح کتابی است از کتب استدلالی بهائی که توسط عبدالبهاء نوشته شده و بقول خود او، این یک کتاب بی طرف در تاریخ باب و بهاء است. اما در واقع مولف آن تا می توانسته است در تحریف مطالب و تاویل حقائق و تغییر و تصرف در وقایق مسلمه تاریخ کوتاهی نکرده است.

baha
05/07/1392 - 22:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حسینعلی نوری کتابی به نام ایقان تالیف کرده و این کتاب را در عراق قبل از ادعای من یظهره الهی نوشته است، و چون تالیف این کتاب قبل از ادعا بوده است، در نوشته هایش علی محمد باب را رب العلی الاعلی خطاب می کند.

پرنس دالگورکی
05/07/1392 - 00:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دالگورکی جاسوس بزرگ روس پس از ورود به کربلا و حضور در درس سید کاظم رشتی به مطالعه افراد مشغول میشود و علیمحمد باب را شناسایی و به پرورش و آموزش او مشغول میشود

بابیت و بهاییت
05/04/1392 - 01:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از رسیدن سید کاظم رشتی به مقام جانشینی احمد احسایی و مطرح کردن دوباره مدعایت او مبنی بر وجود رکن رابع و انسان کاملی که بتواند رابط بین امام و مردم باشد استعمار فهمید که بهترین زمان نفوذ در بین علمای شیعه و ایجاد اختلاف مذهبی در بین شیعیان فرا رسیده است برای این منظور یکی از زبردست ترین جاسوسان خود به نام کینیاز دالگورکی را برای ایجاد اختلاف مذهبی و ساخت مسلک های دینی به ایران که خواستگاه علمای شیعه بود روانه میسازند.

سید کاظم رشتی
04/31/1392 - 17:06

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از فرار شیخ احمد احسایی و فوت او در نجف بین شاگردانش بر سر جانشینی بحث هایی شروع شد که در این بین یکی از شاگردان شیخ به نام سید کاظم رشتی که پیشینه و حسب و نسب او نامعلوم و فردی مرموز بود با مطرح کردن بعضی دعاوی خود را جانشین او اعلام میکند

بهاییت
04/29/1392 - 19:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ روش او آنگونه بود که علاوه بر اغفال و جلب توجه عوام ،از نظر فقهي در رابطه با احاديث و روايات خويش را اخباري وانمود مي‏کند به علم اصول و فقه بي‏ اعتنائي مي‏نمايد و فقها را که تنها سد راه اغفال او مي‏باشند نمي‏ پذيرد و به بهانه‏ ي اين که به ظاهر شريعت بسنده کرده ‏اند انتقاد مي‏کند و سبب اختلاف بین علمای دین میشود

بهاییت
04/27/1392 - 02:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شیخ احمد احسایی نقش محوری در توطئه استعماری اختلاف بین علمای شیعه را بازی کرد و از اندیشه های او بر خلاف آنچه در اسلام به عنوان اصول عقائد رايج بود گفت و حتي نوشت که دين اسلام بر چهار رکن استوار است: خدا، پيغمبر، امام، باب امام که رکن رابع نامش گذاشته شد.

بهاییت
04/26/1392 - 23:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چون شب اين را برايم حكايت كرد درصدد تحقيق حالش بر آمديم معلوم شد ميرزا ابوالفضل مشهور همين آقا است لذا با او از در صحبت به عنوان تحقيق وارد شديم در ابتدا فحاشي كرد و حتي سخناني گفت كه مفهومش انتقاد از امر بها بود

Pages