تاریخ

کلیسای انگلیکن.jpg
09/15/1401 - 10:13

جدایی کلیسای انگلستان موسم به انگلیکن، بیش ازآنکه دلیل الهیاتی داشته باشد، به خاطر اختلافات پادشاه انگلستان با واتیکان بوده است. از آنجایی که قوانین کلیسایی مانع طلاق و ازدواج مجدد هنری هشتم بود، او تصمیم به جدایی از واتیکان گرفت.

شهید مطهری و مسیحیت
08/01/1401 - 12:29

به عقیده شهید مطهری، یکی از دلایل رویگردانی غربیان از دین، تعاریف کودکانه و ناصحیح کشیشان مسیحی از خدا است. به عقیده وی کشیشان تصویری کودکانه ازخدا در ذهن افراد می سازند و وقتی آنها بزرگ می شوند به غیر حقیقی بودن این خدا پی برده و کلیت دین را کنار می زنند.

 گناه کشته شدگان جنگ اوکران بخشیده می شود!
07/25/1401 - 17:26

اسقف اعظم روسیه فتوای پاک شدن گناهان سربارانی که در جنگ با اکراین کشته می شوند را داده است. این حکم، آشنایان به تاریخ مسیحیت را یاد فراخوان جنگ صلیبی توسط پاپ اوربان می اندازد که در آن اعلام کرده بود هرکس در جنگ با مسلمانان کشته شود گناهانش پاک خواهد شد.

انجیل برنابا
06/14/1401 - 14:29

انجیل برنابا یکی از اناجیل مناقشه برانگیز است. این انجیل به سبب مشابهت و مخالفت با تعالیم اسلام و مسیحیت، بین پیروان این دو دین از اعتبار برخوردار نیست و در مواجهه با آن می توان دو رویکرد داشت: 1. این انجیل منشأ الهی دارد و در طول زمان تحریف شده است. 2. این انجیل فاقد اعتبار است و توسط شخصی که اطلاعات زیادی در مورد اسلام و مسیحیت نداشته، نگاشته شده.

05/20/1401 - 13:54

در حالی که حواریون حضرا عیسی(ع) اورا تنها گذاشته و فرار کردند، اصحاب امام حسین(ع) با اظهار وفاداری خود، جانشان را برای امامشان فدا کردند.

نامه پیامبر اسلام
05/10/1401 - 10:21

یکی از مواردی که مایه مباهات برای پیروان دین محمدی(ص) است، سیره ایشان در برخورد با اهل کتاب مخصوصاً مسیحیان است. رسول گرامی اسلام(ص) در روز سوم محرم سال دوم هجری به مسیحیان نامه ای نوشتند و در آن برای مسیحیان آزادی کامل جهت امور دینی را محفوظ دانستند. ایشان نقض مفاد این نامه را مخالف با دستور الهی عنوان کردند.

تمدن اسلامی
02/28/1401 - 11:09

گرچه امروزه غرب زدگی بین اقشار جامعه فراگیر شده و جوانان در بسیاری کارها از فرهنگ و تمدن غربی پیروی می کنند اما در دروه ای از تاریخ، مسیحیان و غربی ها فریفته ی فرهنگ اسلامی بودند.

تئودوسیوس
02/01/1401 - 13:53

مسیحیان همواره شعار آزادی ادیان سر می دهند و به مسلمانان خرده می گیرند که اسلام با خشونت گسترش یافته است. این درحالی است که در ابتدای مسیحیت، امپراطوران مسیحی برای اعتقادات رایج رومی هیچ گونه ارزشی قائل نبوده و عمل به مناسک آن ها را جرم دانستند و تنها دین رسمی را مسیحیت اعلام کرد.

مسیحیت و علم ستیزی
01/27/1401 - 13:07

علی رغم تصور عموم مبنی بر اینکه فقط کاتولیک ها سبقه ضدیت با علم داشته اند، اما بزرگان پروتستان نیز مواضع منفی در مواجه با یافته های جدید علمی از خود بروز می دادند. برای نمونه جان کالون و مارتین لوتر، نظریه ی خورشید مرکزی را مورد نقد قرار دادن و مخالف حقیقت دانستند.

01/27/1401 - 07:45

قرآن واقعه‌ی صلیب را منکر نیست بلکه فقط مصلوب شده عیسی مسیح (علیه السلام) را رد کرده است. در حقیقت رومیان و یهودیان، به اشتباه کسی دیگر را به صلیب کشیدند و لذا تعارضی در نقل قرآن و گزارشات مورخین "در اصل قضیه تصلیب" وجود ندارد.

عوامل سقوط اندلس
01/23/1401 - 10:38

مسلمانان در سال 92 موفق به فتج شهر "اندلس" در جنوب اسپانیا شدند و این منطقه حدود 1000 سال تحت حکمرانی مسلمانان بود. سقوط آندلس عوامل متعددی دارد، اما یکی از مهم ترین عوامل، ترویج فساد و فحشا توسط مسیحیان بین مسلمانان بود. مسیحیان با برنامه ریزی های دقیق، باعث تغییر ارزش های مسلمانان شدند تا روحیه مقاومت و جهاد را از آنها سلب نمایند.

امام زمان و عیسی مسیح
12/26/1400 - 11:02

طبق روایت متعدد، در دروان ظهور امام زمان (عج) حضرت عیسی (ع) از آسمان نازل شده و پشت سر ایشان نماز می خوانند.

نرجس خاتون
12/24/1400 - 06:48

حضرت نرجس خاتون یکی از شاهزاده های مسیحی رومی بود که در خواب پیامبر اکرم (ص) ایشان را از حضرت عیسی (ع) برای فرزند خود خواستگاری می کنند. بعد از مدتی که جنگ بین روم و اعراب شعله ور شد، ایشان نیز به اسارت درآمدند. امام هادی (ع) یکی از دوستان خود را برای خرید ایشان فرستاد و ایشان هم به محض دریافت نامه امام به درخواست کنیز شدن برای امام، پاسخ مثبت دادند.

هولوکاست
10/17/1400 - 17:17

از نگاه مورخان برجسته غربی نظیر پل راسینیه و روبر فوریسون ادعای کشتار شش میلیون یهودی در کوره‌های گاز آدم‌سوزی ادعایی بدون سند است.

الصفحات