شبه معنویت های بومی

شیطان در حلقه
08/21/1401 - 14:59

فرقه عرفان حلقه با نگرش خاص و تطهیر شیطان تصمیم دارد یک رفتار خاص در حیطه رفتار و باور شکل دهد و مقدمات بینش نیکو و ارتباط با شیطان را فراهم کند. درحالی که خداوند شیطان را غیر نیکو معرفی کرده و دستور به دوری از او داده است.

درمانگری حلقه
08/19/1401 - 17:16

عرفان حلقه با استفاده از بحث درمانگری و ادعای درمانگری، از بحث درمانگری سوء استفاده کرده و از این طریق افراد بیمار و اطرافیانشان را به عرفان حلقه جذب می کنند. درمانگری عرفان حلقه در هیچ مجمع علمی و دانشگاهی معتر ثابت نشده است.

عرفان حلقه, رفتار سیاسی طاهری, شبکه ایران اینترنشنال, معرفت شناسی عملی, اغتشاش
08/08/1401 - 15:04

محمد علی طاهری مکتب خود را غیر سیاسی معرفی می کند ولی ناگهان با چرخش صد و هشتاد درجه ای به صورت یک معترض و سیاستمدار، بیانیه داده و فعالیت های سیاسی می کند. خود این رفتار متناقض دلیلی است بر انحرافی بودن عرفان حلقه.

مهسا مقار عابد, مهسا امینی, عرفان حلقه, فرادرمانی, حقوق بشر
07/06/1401 - 17:08

مهسا مقار عابد دخترجوانی است که در عرفان حلقه آسیب می بیند و دچار فلج کامل می شود و توانایی های خود را از دست می دهد. طاهری بنیانگذار عرفان حلقه برای مهسا امینی بیانیه می دهد ولی برای مهسا مقار عابد این کار را نمی کند.

محمد علی طاهری, سلوک عرفانی, شبکه شعور کیهانی, عرفان حلقه, عرفان کیهانی
06/30/1401 - 12:06

محمد علی طاهری مخاطب عرفان حلقه را بشریت معرفی می کند. حال سؤالی که پیش می آید این است که طاهری عنوان می کند، «عرفان کیهانی یک عرفان ایرانی، اسلامی است و برخواسته از فرهنگ ایرانی است. حال چگونه مدعی می شود مخاطب عرفان حلقه همه انسان های جهان، صرف نظر از دین و ملیت و... می باشند؛ این یک تناقض آشکار است.

عرفان حلقه, کمال, شبکه شعور کیهانی, اتصال, محمد علی طاهری
05/25/1401 - 12:33

محمد علی طاهری تصریح می کند که کمال مَد نظر او حرکت به سوی خدا است. اما می بینیم با مطرح کردن مبحث درمانگری، در عرفان حلقه ادعا می شود برای رسیدن به کمال، باید به یک موجود با شعور و قدرتمند به نام «شبکه شعور کیهانی» متصل شد. تقریباً شاکله اساسی عرفان حلقه اتصال به این شبکه است و ارتباط با خدا جای خود را به اتصال با شبکه شعور کیهانی می دهد.

05/23/1401 - 11:54

این فرضیه در رابطه با چیستی برون ریزی در عرفان حلقه مطرح است: شبکه شعور کیهانی به اسم درمان بیماری انسان ها با ورود به حیطه شخصی و گاهی درون انسان بیمار، یک استفاده ای از این فرد می کند. دقیق مشخص نیست که استفاده ای که از این مراجعین می شود چیست ولی می شود گمانه هایی زد. به عنوان مثال شاید این شبکه شعور کیهانی مورد ادعا، یک استفاده تغذیه مانندی از این مریض کند.

 عرفان حلقه, شبکه شعور کیهانی, درمانگری, اصل عذم قضاوت
05/23/1401 - 11:45

در عرفان حلقه برای رسیدن به کمال و سیر و سلوک و حتی درمان بیماری ها باید به یک موجود قدرتمند و با شعور به نام «شبکه شعور کیهانی» متصل شوید و نباید هیچ قضاوتی در مورد این موجود و اتصال و... داشته باشید. عرفان حلقه می داند که اگر حقیقت شبکه شعور کیهانی مشخص شود مردم از آن فاصله می گیرند، لذا برای فریب مردم اصل عدم قضاوت را بیان می کند.

درمانگری پوششی است است که باعث جلب مردم به سوی عرفان واره حلقه می شود
05/23/1401 - 09:55

با توجه به اینکه طاهری هیچ تحصیلات پزشکی ندارد، ادعاهای درمانگری او نیز در هیچ مرجع علمی ثابت نشده است. اساساً یکی از جرایم اثبات شده در حکم دادگاه وی مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران بوده که طاهری در این دادگاه محکوم می شود.

عرفان حلقه, محمد علی طاهری, شبکه شعور
05/08/1401 - 14:38

طاهری با مطرح کردن موجودی قدرتمند و باشعور به نام شبکه شعورکیهانی، مکتبی جدید ایجاد کرده است که ربطی به گنجینه عرفان اسلامی ندارد. عرفان حلقه پیشینه ای ندارد و طاهری برای اینکه مکتب خود را باسابقه نشان دهد شاهد مثال هایی از عرفا می آورد. در حالی که مقصود عرفا از این اشعار و عبارات، غیر از مقصود طاهری است.

عرفان حلقه, محمدعلی طاهری, زیر بنا و روبنا, اصول دین, شعور کیهانی
04/12/1401 - 13:39

تقسیم اعتقادات به دو بخش زیربنا و روبنا، نشان دهنده انحراف عمیق در مبانی عرفان حلقه است. زیربنا در عرفان حلقه عبارت است از اعتقاد به شعور کیهانی و هوشمندی حاکم بر جهان هستی؛ و اعتقاد روبنا عبارت است از تمامی آموزه ها و اعتقاداتِ بیان شدۀ در ادیان الهی و عبادت های رایج دینی همانند احکام شرعی و سایر مسیرهای مشروعی که انسان را به قرب الهی نزدیک می کند.

تناسخ, کالبد ذهنی, محمدعلی طاهری, عرفان حلقه, تشعشع دفاعی
04/05/1401 - 15:04

باید گفت ادعایی که در عرفان حلقه با عنوان کالبد ذهنی مطرح شده است، نوعی از حلول و برگشت فرد به عالم دنیاست؛ که از تناسخ عادی که در آیین‌‌های شرقی وجود دارد، بسیار پیچیده‌‌ تر و عمیق‌‌ تر است.

روشنتر از خورشید
04/01/1401 - 13:44

در روایاتريا، ظهور حضرت (ع) بسیار روشن بوده است و از آن تعبیر به روشن تر از خورشید شده است و هر شخص طالب حقیقتی به راحتی خواهد توانست صحت وی را تشخیص دهد.

فتنه احمدالحسن
03/31/1401 - 15:31

هیچ دلیلی برای الزام به شناخت یمانی نداریم و آن چیزی که شناختش الزام دارد شناخت امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) است. و همانطور که گذشت خروج یمانی صرفا در روایات به عنوان نشانه حتمی ظهور ذکر شده است.

الصفحات