انواع شکنجه در حکومت هخامنشی

  • 1402/02/17 - 10:36

امروز برخی تلاش دارند که از سلسله هخامنشیان، به عنوان یک حاکمیت آرمانی یاد کنند. دلیل این خطای شناختی، ناآگاهی از حقایق تاریخی است. هخامنشیان، سلسله‌ای بودند که نقاط قوت بسیار و نقاط ضعف فراوان داشتند. از جمله آن که آنان با مخالفین و منتقدین خود، به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن برخورد می‌کردند.

انواع شکنجه در حکومت هخامنشی

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ امروز، برخی تلاش دارند که از سلسله هخامنشی به عنوان یک حاکمیت آرمانی یاد کنند. از همین روی، لازم می‌بینیم که حقایقی را درباره هخامنشیان بازگو کنیم:

کتیبه‌های سلطنتی هخامنشی و همچنین منابع تاریخی یونانی و... موارد متعددی از وجود شکنجه در حکومت هخامنشی را بیان کردند. کتزیاس (Ctesias) پزشک یونانیِ دربار هخامنشی گزارش می‌کند که کوروش دوم (مشهور به کوروش بزرگ) پس از فتح ماد، دختر، داماد و نوه‌های پادشاه ماد را اسیر و آنان را به شکنجه تهدید کرد تا آنان، مخفیگاه پادشاه را افشا کنند.(1)

اردشیر دوم، برای اینکه علت مرگ همسرش را کشف کند، دستور داد خدمتکارانِ کاخ را شکنجه کنند:

Artaxerxes II is reported to have given the servants of his mother Parysatis over to be tortured to learn if she had prompted his wife Amestris to be poisoned. (2)

کلمه پارسی باستان fraθ- به معنی «تنبیه» در اصل به معنای «پرسیدن» است.(3) این یعنی شکنجه به عنوان روشی برای استخراج اطلاعات (و اعتراف گرفتن) به کار می‌رفت.(4)

از روش‌های شکنجه در حکومت هخامنشی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- شلاق (Lashing) یکی از شیوه‌های شکنجه‌ در حکومت هخامنشی بود. (5)

- مُثله کردن (بریدن اعضای بدن و قطعه قطعه کردن تن) یک نمونه از شکنجه است که به دستور شاهان هخامنشی، گوش، بینی و زبان اغتشاشگران و آشوبگران بریده و چشمشان از کاسه سر، درآورده می‌شد.(6) در تاریخ هخامنشی می‌بینیم که دست و پای دزدان را قطع می‌کردند. (7). چنان که آمده است: Here the severance of hands and feet of muggers as reported by Xenophon

- سوراخ کردن زبان: اردشیر دوم پادشاه هخامنشی، دستور داد که زبان یکی از دشمنانش را با سوزن سوراخ کنند.(8)

- ریختن مواد مذاب در گوش و دهان و...؛ یکی از ملکه‌های هخامنشی هم دستور داده بود در گوش یکی از دشمنان، فلز مذاب بریزند.(9)

- زنده به گور کردن (Burying alive): یکی دیگر از ملکه‌های هخامنشی دستور داد تا یک پزشک را به مدت 2 ماه شکنجه و سپس زنده به گور کنند.(10) چنان که آمده است: Queen Amestris tortured the physician Apollonides of Kos for a misdemeanor for two months, before he was buried alive

- به صلیب کشیدن: همچنین شواهد تاریخی متعدد وجود دارد که حکومت هخامنشی، کسانی را که مجرم می‌دانست، با چوب زدن (impaling) و با به صلیب کشیدن (crucifying) مجازات می‌کرد.(11)

- سلاخی (Flaying) نیز روش دیگری برای شکنجه و اعدام در عصر هخامنشی بود. در این روش، مجرم را زنده پوست می‌کندند تا اینکه در اثر درد زیاد، دچار سکته قلبی یا عفونت شده، می‌مُرد.(12)

- انداختن در خاکستر (Throwing into the ashes) بدین صورت که مجرم را درون خاکستر داغ می‌انداختن تا ذره ذره بسوزد و بمیرد.(13) این روش، به نظر، نوعی کباب کردن انسان‌ها بوده است. هرچند برخی در آن تردید کرده‌اند، اما منابع تاریخی گویای آن است که حکومت هخامنشی از این شیوه استفاده می‌کرد.(14)

- شکنجه و اعدام به وسیله عسل و مگس! در این شیوه، شیر و عسل روی بدن مجرم می‌ریختند و این سبب می‌شد مگس‌ها به او حمله کنند و علاوه بر گاز گرفتن‌های مکرر، زیر پوست مجرم، تخم‌ریزی می‌کردند. پس از یک دوره طولانی مدتِ درد و رنج (extraordinary long period of suffering)، آن شخص در اثر شوک ناشی از عفونت (Septic shock) کشته می‌شد.(15) برخی می‌کوشند وقوع این گونه حوادث را انکار کنند. هرچند اسناد تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهد این گونه شکنجه‌ها و اعدام‌ها رخ داده است.

پی‌نوشت:

1. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017. به نقل از: Ctesias F 9
2. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", به نقل از Ctesias F27[70] and F29b[19.8]
3. بنگرید به:
B. Lincoln, “Religion, Empire and Spectre of Orientalism: A Recent Controversy in Achaemenid Studies,” Journal of Near Eastern Studies 72, 2013, pp. 259-260.
R. Schmitt, Wörterbuch der altpersischen Königsinschriften, Wiesbaden, 2014, p 177.
4. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017
5. بنگرید به: Herodotus: III.29 and Ctesias: F13
6. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017. به نقل از: هرودوت، کتاب 3، بند 69-70. هردوت، متاب 3، بند 118. گزنفون: آناباسیس، کتاب 1، بخش 9، بند 13 و...
7. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017. به نقل از: گزنفون: آناباسیس، کتاب 1، بخش 9، بند 13.
8. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017. به نقل از: Ctes. F 26.
9. همان.
10. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", به نقل از Ctes. F 14
11. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017.
12. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017
B. Jacobs, “Grausame Hinrichtungen – friedliche Bilder. Zum Verhältnis der politischen Realität zu den Darstellungsszenarien der achämenidischen Kunst,” in M. Zimmermann, ed., Extreme Formen von Gewalt in Bild und Text des Altertums, Münchner Studien zur Alten Welt 5, Munich, 2009, p 140..
13. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017.
14. بنگرید به: Ctesias F 15[50, 52, 53], F 16[63] و همچنین Valerius Maximus 9.2 ext.6
15. بنگرید به: Bruno Jacobs, "TORTURE IN THE ACHAEMENID PERIOD", Encyclopædia Iranica, Last Updated: March 16, 2017.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.