اسماء و صفات الهی در اهل حق؛ از ادعا تا واقعیت

  • 1397/02/03 - 10:17
علیرغم اینکه متون کلامی فرقه اهل حق برای خداوند متعال قائل به هزار اسم هستند، اما با کاوش و جستجوی در آثار این فرقه، نه تنها درمجموع متون آیینی که بیش از صد هزار بیت شعر تخمین زده می‌شود، نمی‌توان این هزار اسم را یافت و استخراج کرد. بلکه برخی از متون اصلی آئین یاری به برخی از اسماء و صفات ثبوتی خداوند متعال اشاره کرده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– علیرغم اینکه متون کلامی فرقه اهل حق برای خداوند متعال قائل به هزار اسم هستند، اما با کاوش و جستجوی در آثار این فرقه، نه تنها درمجموع متون آیینی و کلامی اهل حق که بیش از صد هزار بیت شعر تخمین زده می‌شود، نمی‌توان این هزار اسم را یافت و استخراج کرد، بلکه برخی از متون اصلی آئین یاری، فقط به برخی از اسماء و صفات ثبوتی خداوند متعال که اسماء و صفات هفتگانه: حی، عالم، قادر، اراده، متکلم، سمیع، بصیر است، اشاره‌ کرده‌اند. [تبیین دوره ظهور حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 164-160] بنابراین سرسپردگان و پیروان آیین یارسان باید بدانند، متون کلامی این فرقه برخلاف ادعای مطرح‌شده در اینکه در آن متون و آثار کلامی، به هزار اسم و صفت خداوند متعال، اشاره شده است، در بحث معرفی اسماء و صفات الهی ناتوان است و تنها به چند مورد از آن‌ها پرداخته است. حال آیا چنین آیینی انسان را به وادی حقیقت و حق‌تعالی می‌رساند؟ جواب این است که این آیین نه تنها به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند انسان را به وادی حقیقت و حق‌تعالی برساند، بلکه سبب سرگردانی سرسپردگان خود شده است.

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، تبیین دوره ظهور حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 164-160

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.