چراغ سبز قطب دراویش گنابادی به یاغیان

  • 1396/12/02 - 08:21
بعد از ختم شدن قائله خیابان پاسداران توسط دراویش گنابادی، قطب این فرقه به جای سرزنش مریدان خود، ضمن خط دهی به مریدان خود به مریدان اجازه داد می‌توانند در مقام دفاع هر کاری بکنند. این سبک راهنمایی دراویش نشان دهنده برنامه‌ریزی شده بودن قائله دیشب توسط قطب و اطرافیان او را دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- با وجود گذشت چند ساعت از جمع شدن قائله دراویش اخلال‌گر و قاتل، قطب و بزرگ بی‌خرد ایشان در سحرگاه روز 01/12/96 پیامی به پیروان خود داد و در آن گفت: «از شما تشکر می‌کنم، از اقتضائات ایمان و اعتقادتان همین است، ولی توجه کنید از روی احساسات کاری نکنید که به دیگران صدمه بزند و بدنامی باشد، ولی در مقام دفاع می‌توانید هر کاری بکنید.»[پیام تصویری نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، 01/12/96] او از بدنامی اغتشاشات می‌گوید و با گستاخی اجازه هر کاری را به پیروان خود می‌دهد و پا را فراتر نهاده و به ایشان خط‌دهی می‌کند و می‌گوید کار شما در مقام دفاع بوده و بدین ترتیب هر‌کاری که کنید، اشکالی ندارد.

به راستی آیا منش درویشی چنین اقتضائی دارد؟ آیا کشتن 5 تن از مردم و مامورین برقراری نظم در جامعه، به بهانه احتمال خطر واهی و توهمی برای شخصی توجیهی دارد؟ واقعا دراویش به کدامین مجوز یا دلیل شرعی، عقلی، الهی دست به چنین کاری زدند؟

پی‌نوشت:
 پیام تصویری نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، سحرگاه 01/12/96

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.