دیدگاه پائولو‌ کوئلیو در کتاب زهیر

  • 1396/05/03 - 12:48
پائولو کوئلیو در کتاب زهیر خود مجموعه‌ای از اعتقادات خود را به مخاطبینش القاء می‌کند. وی در بخشی از کتابش رابطه‌ی آزاد بین و زن مرد را توجیه می‌کند و در جای دیگر به ترویج مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می‌آورد و در بخش دیگری از کتاب به تائید و تبیلیغ علوم غریبه و حرام مانند جادوگری می‌پردازد.

پایگاه  جامع فرق، ادیان و مذاهب_  پائولو در اثر«زهیر» تلاش دارد، تا بخشـی از سرگذشت خود را به صورت داسـتان بیان نماید. بخش اول درباره‌ی بازداشت نویسنده‌ای در جنگ عراق است و زن خود، استر که خبرنگار است را گم کرده. پائولو در این بخش، سعی دارد روابط آزاد زن و مرد را آزادی معرفی کند. وی می‌گوید: «از عشقم به استر مطمئن بودم، اما به سرعت عاشق زن‌های دیگر می‌شدم، فقط به خاطر اینکه بازی اغواگری جالب‌ترین بازی دنیاست.»(زهیر، ترجمه آرش حجازی، ص187) در بخش دیگری از  کتاب، پائولو به ترویج اعتیاد و بی‌بندوباری می‌پردازد و می‌گوید: «یک سیگار کامل حشیش می‌کشم، دو بطری شراب می‌خورم و وسط اتاق ازحال می‌روم.»(همان،  ص 42) در جایی دیگری پائولو به تبلیغ علوم غریبه و حرام می‌پردازد و این‌گونه می‌گوید: «سالها جادوگری، کیمیاگری و علوم خفیه را مطالعه و تمرین کرده‌ام... بله کشف  کردم که بسیاری از این آیین‌ها مؤثر است.»(زهیر، ترجمه آرش حجازی، ص 45) روح حاکم بر این کتاب اندیشه سکس خفی‌ست که از مخربترین نوع تبلیغ سکس است. نویسـنده با مهارت کامل توانسـته خواننـده را باخود همراه نماید و آنچه راکه می‌خواهد به خورد او بدهد. آنچه در هنگام خواندن این کتاب به خواننده القاء می‌شود تمتع جویی ازجنس مخالف است.

پی‌نوشت:
پائولو کوئلیو، زهیر، ترجمه آرش حجازی، نشر  کاروان، 1384.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.