متی و نحوه‌ی تحریف انجیل مرقس

  • 1395/07/05 - 22:16
وجود تحریف در کتاب مقدس مسیحیت، به قدری روشن و واضح است که هیچ کس قادر به انکار آن نیست. یکی از انواع تحریف موجود در کتاب مقدس، تحریف به اضافه است؛ به این بیان که متی روایت‌های انجیل مرقس را با اضافه کردن مطالب دلخواه به آن، در انجیل خود درج کرده است...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وجود تحریف در کتاب مقدس مسیحیان با توجه به شواهد، یقینی و غیرقابل‌انکار است. یکی از انواع تحریف، اضافه کردن عبارتی در متن اصلی است. به این معنا که تحریف‌کننده به متن اصلی، کلمات و عباراتی اضافه کرده و آن را به‌عنوان متن اصلی ارائه می‌دهد. بررسی دو انجیل مرقس و متی، نشان می‌دهد که متی با توجه به تقدم نگارش انجیل مرقس، کلمات و عبارت‌هایی را بر روایات مرقس اضافه کرده است.

در انجیل مرقس چنین آمده است: «زیرا هر که اراده خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشد.»[1] متی پس از مرقس در انجیل خود عبارت مذکور را چنین آورده است: «زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آوَرَد، همان برادر و خواهر و مادر من است.»[2] مرقس در روایت خود از اراده‌ی خدا نام می‌برد ولی متی در انجیل خود به‌جای خدا عبارت پدر مرا در آسمان را آورده است. آیا این شاهد لااقل آدمی را به شک نمی‌اندازد که درباره‌ی حجیت محتوای کتاب مقدس، به فکر و اندیشه بپردازد؟

در بخشی دیگر از انجیل منتسب به مرقس چنین آمده است: «لیکن نشستن به دست راست و چپ من از آنِ من نیست که بدهم جز آنانی را که از بهر ایشان مهیّا شده است.»[3] انجیل منتسب به متی در این مورد نیز دچار تحریف‌شده و با اضافه کردن عبارتی به متن اصلی مرقس، آن را چنین بیان می‌کند: «لیکن نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نیست که بدهم، مگر به کسانی که از جانب پدرم برای ایشان مهیّا شده است.»[4] در این آیه نیز متی عبارت از جانب پدرم را به روایت مرقس اضافه کرده و آن را به‌عنوان روایت خود بیان می‌کند. توجه داشته باشید که عین عبارت مرقس با اضافه کردن کلمه یا کلماتی خاص که بیشتر مربوط به آموزه‌ی انحرافی تثلیث است، توسط متی نقل‌شده است. آیا این‌گونه از تحریف و اختلاف در نحوه‌ی نقل، می‌تواند تصادفی باشد؟

نمونه دیگر از این نوع تحریف با مقایسه‌ی بخشی دیگر از انجیل مرقس با انجیل متی، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. مرقس در انجیل خود چنین آورده است: «و بدیشان گفت: هرآینه به شما می‌گویم بعضی از ایستادگان در اینجا می‌باشند که تا ملکوت خدا را که به قوّت می‌آید نبینند، ذائقه موت را نخواهند چشید.»[5] متی این آیه از مرقس را نیز، در انجیل خود با اضافه کردن عبارت پسر انسان به آن، چنین آورده است: «هرآینه به شما می‌گویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می‌آید، ذائقه موت را نخواهند چشید.»[6]

بدون شک هیچ عاقل بی‌تعصبی نمی‌تواند چشم بر این حقیقت که در کتاب مقدس تحریف رخ‌داده است، پوشیده و آن را انکار کند. با بررسی تنها دو انجیل مرقس و متی مشخص شد که متی عباراتی را به روایات مرقس اضافه کرده و آن را به‌عنوان آیات کتاب مقدس، در انجیل خود درج کرده است. تعداد این نوع تحریفات به‌قدری است که تصادفی بودن آن غیرممکن و عمدی بودن این تحریفات تقریباً یقینی است. آیه به کتاب این‌چنینی می‌توان مقدس گفت و آن را حجت دانست؟

پی‌نوشت:

[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، مرقس 3: 35.
[2]. همان، متی 12: 50.
[3]. همان، مرقس 10: 40.
[4]. همان، متی 20: 23.
[5]. همان، مرقس 9: 1.
[6]. همان، متی 16: 28.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.