مبارزه مشترک زرتشتی‌گری و اسلام، علیه هم‌جنس‌بازی در ایران باستان

  • 1393/02/27 - 20:07
با کمال تأسف، مدتی است که در فضای مجازی شاهد به راه افتادن کمپین‌های حمایت از هم‌جنس‌بازی هستیم. شگفت‌انگیز اینجاست که برخی از جریانات افراطی باستان‌گرا، که به دروغ خود را وطن‌پرست...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با کمال تأسف، مدتی است که در فضای مجازی شاهد به راه افتادن کمپین‌های حمایت از هم‌جنس‌بازی هستیم. شگفت‌انگیز اینجاست که برخی از جریانات افراطی باستان‌گرا، که به دروغ خود را وطن‌پرست می‌نامند، در رأس این کمپین‌ها قرار گرفته‌اند. افرادی که دم از عشق به ایران می‌زنند، اما در عمل مروّج فرهنگ منحط غربی هستند. این مقاله پاسخی است به رفتارهای زشت و زننده‌ی این قبیل افراد...

در ایران باستان همانند دیگر ملت‌ها معضلاتی فرهنگی و اجتماعی وجود داشت، از جمله معضل هم‌جنس‌بازی (در برخی لایه‌های اجتماعی) که هم دین زرتشتی و هم دین اسلام به شکلی محکم با این سیاهی و ننگ مقابله کردند. آثنايوس نوكراتيسى (قرن دوم میلادی) به نقل از هرودوت، پس از بیان رسم چندهمسری (داشتن همسران رسمی و غیررسمی) در میان پارسیان، اعتراف می‌کند که رسم هم‌جنس‌بازی نیز از یونان به میان پارسیان رسیده و آنان نیز به این معضل دچار شده‌اند.[1] گزنفون (مورخ یونانی) هم اشاره صریحی می‌کند بر اینکه کورش با مردان مختلف، تماس‌های جنسی داشت و از این تماس‌ها با عنوان سرگذشت عشقی یاد می‌کند. همچنین می‌گوید که کورش، علاقه داشت از پسران جوان و زیبا به عنوان خدمتگزار استفاده کند. 

اکنون زمان آن رسیده است که به  مبارزه‌ی دین زرتشتی علیه این سیاهی اشاره می‌کنیم.

در ارداویرافنامه (ارتاک‌ویرازنامگ) که از مکتوبات موبدان زرتشتی در شرح عذاب‌های جهنم است، آمده است که شخصی «کون‌مرزی» یعنی لواط یا همان هم‌جنس‌بازی (در ترجمه پروفسور مارتین هاگ: sodomy) مرتکب شد، لذا در جهنم، تیری بزرگ در مقعدش فرو کرده؛ سپس از دهانش بیرون آوردند.[3] در اوستا، وندیداد، فرگرد یکم، بند 12 آمده است که عمل «لواط» کرداری اهریمنی و ناشی از خباثت و پتیارگی است که اهورامزدا هیچ‌گاه آن را نمی‌بخشد.[4] حتی در کتاب «صد در نثر، صد در بندهشن»، باب نهمِ نثر، می‌خوانیم: «اینکه از غلامبارگی و مواجری کردن [مفعولیت] پرهیز باید کردن. چه سر همه‌ی گناهی دین اینست و در دین به ازین بتر گناه نیست و مرگرزانی [مرگ‌ارزانی] بحقیقت ایشانرا شاید خواندن. اگر کسی بدیشان فراز رسد و ایشانرا در میان آن کار ببیند، هر دو را سر بباید بُرید یا از شکم بشکافد، هیچ گناهش نباشد و هیچ‌کس را بی‌دستوری دستوران و پادشاهان نشاید کشت، بجز از غلامبارگی و مواجری. چه اندر دین گوید که غلامباره با اهرمن [اهریمن] برابر است...» روشن است که حکم کسی که هم‌جنس‌بازی می‌کند را اعدام به شکل سَر بُریدن و پاره کردن شکم معرفی می‌کند، حتی بدون نیاز به محاکمه.[5] حتی در روایت اِمید اشَوَهیشتان (که یکی از مهم‌ترین متون پهلویِ نوشته شده توسط موبدان زرتشتی است)، ذیل پرسش 25 می‌خوانیم که اگر کسی لواط کند، «مرگ‌ارزان» می‌شود. یعنی سزاوار اعدام و ریختن خونش مباح خواهد بود و حتی ثواب ازدواج با محارم هم گناه او را پاک نخواهد کرد.[6]
در کتاب پنجم دینکرت (از مهم‌ترین کتاب‌های دین زرتشتی که شرحی بر اوستا است)، فصل 9، بند 9 و فصل 10، بند 3 آمده است که لواط از گناهان بزرگ است.[7] در «زند وهومن یشت» نیز هم‌جنس‌بازی عملی شرارت‌بار و خباثت‌آمیز نامیده شده است.[8] «مینوی خرد» نیز لواط را عمل اهریمن و دیوان اهریمنی،[9] و همچنین به عنوان سنگین‌ترین گناه معرفی کرده است.[10]
در اسلام نیز هم‌جنس‌بازی گناهی کبیره است و مجازات آن گاهی اعدام و گاهی شلاق است. همچنین گاهی مجازات صورت نمی‌گیرد، بلکه مجرمین بخشیده می‌شوند. اکنون به بیان موارد اعدام می‌پردازیم. بنا بر فقه اسلامی، اگر مردی با مرد دیگر لواط کند، اگر دخول صورت گیرد و هر دو نفر (فاعل و مفعول) راضی بوده باشند، حکمشان اعدام است. همچنین اگر شخصی به زور به مردی دیگر تجاوز کند، فقط شخص متجاوز اعدام می‌شود. حال اگر دو نفر هم‌جنس‌بازی کنند، اما دخولی صورت نگیرد، حکمشان اعدام نیست. بلکه بر هر کدام باید 100 تازیانه زد. حکم هم‌جنس‌بازیِ زنان نیز اعدام نیست. بلکه بر هر یک باید 100 تازیانه زد. همه‌ی این احکام (اعدام و شلاق) در صورتی انجام می‌گیرد که حداقل چهار شاهد عادل (که عدالت و راستگویی‌شان بر قاضی ثابت شده باشد) شهادت دهند که عینِ عمل را دیده‌اند، یا اینکه فاعل و مفعول خود از روی اختیار اعتراف کنند. به هر صورت اگر چهار شاهد عادل بر دیدن عینِ عمل شهادت ندهند، یا مجرمین اعتراف نکنند، حکم نیز اجرا نخواهد شد. همچنین اگر فاعل یا مفعول، قبل از گواهی دادنِ شاهدان، توبه کنند، حدّ (اعدام یا شلاق) از او برداشته شده؛ بخشیده می‌گردد. اما در مورد تجاوز به عنف، بخششی وجود ندارد، مگر اینکه مفعول از حق خود بگذرد.[11]

پی‌نوشت:

[1]. آثنايوس نوكراتيسى / ترجمه: جلال خالقى مطلق‏، ايرانيات در كتاب بزم فرزانگان‏، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى‏، 1386، ص 101-102.
[2]. گزنفون، كوروش‌‏نامه‏، ترجمه: رضا مشايخى‏، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، 1386‏، ص 24-25 و 219.
[3]. ارداویرافنامه، بند 19، همچنین بنگرید به:
THE BOOK OF ARDA VIRAF, Translated by Prof. Martin Haug, of the University of Munich, revised from the MS. of a Parsi priest Hoshangji. From The Sacred Books and Early Literature of the East, Volume VII: Ancient Persia, ed. Charles F. Horne, Ph.D., copyright 1917, Chapter 19
[4]. اوستا، پژوهش دکتر ج. دوستخواه، تهران، مروارید، 1391، ج1، ص 661
[5]. بنگرید به رساله‌ی «صد در نثر، صد در بندهش»، باب 9 نثر:
Saddar Nasr & Saddar Bundehesh, Edited by Ervad Bamanji Nasarvanji Dhabhar , The Trustees of theParsee Punchayet Funds & Properties , Bombay 1909 , pp.‎8-9
Sad Dar, Translated by E. W. West, from Sacred Books of the East, volume 24, Clarendon Press, 1885. Chapter 9
[6]. روایت امید اشَوَهیشتان، پژوهش نزهت صفای اصفهانی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۶، ص 185-186
[7]. کتاب پنجم دینکرت، پژوهش ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، انتشارات معین، 1386، ص 46 و 50 
[8]. Zand-i Vohuman Yasht, Translation by E. W. West, from Sacred Books of the East, volume 5, Oxford University Press, 1897, Chapter 2: 52
[9]. مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1354، ص 22، باب 7، بند 10
[10]. همان، ص 51، باب 35، بند 4
[11]. امام خمینی، تحریرالوسیلة، جلد 4، باب حدود، فصل لواط و مساحقة و قیادة

تولیدی

دیدگاه‌ها

هرچند این مساله ی همجنس بازی جزو اعمال شنیع میباشد(از نظر حقیر) و بهیچ وجه با این موضوع موافق نیستم ولیکن هیچ ربطی به فرهنگ غربی نداشته و این نوع برخورد های غیر علمی است،! (ببخشید ها) ما با مرور سژحی تاریخ بشریت براحتی میتوانید به ممشاء شرقی این سوء رفتار دست یابیم. باید اشاره کنم که نه تنها این مساله از غرب و فرهنگ غربی و تمدن های قاره های دیگر سرچشمه نمیگیرد بلکه کاملا برعکس! یعنی ریشه های همجنسگرایی همجنس بازی لواط و امثالهم از شرق شروع شده و به غرب سرایت کرده است. این شرق اعم از خاور دور و نزدیک است! یعنی از چین و شرق زرد گرفنه تا به ایران و خاورمیانه و.... دوست گرامی! این موضوعات جزو بدیهیات تاریخیست بایستی متوجه باشیم که جهت مبارزه با یک فرهنگ زشت مثل امر همجنسگرایی نباید حقایق و واقعیت های محکم تاریخی را رد و حذف و تحریف نموده و منکر بدیهیات شد بلکه بایستی کاملا محققانه و مدبرانه و البته در عین رعایت اصول اخلاقی و انسانی با چنین مسایلی روبرو شده و مبارزه فرهنگ کرد. =>. فرهنگسازی. بهر صورت... عاقلان دانند! والسلام علی من اتبع الهدی

جناب پارسا گويي شما در دنياي امروز زندگي نميكنيد و همچنان در دوران سقيفه به سر ميبريد. رسانه‌هاي غربي شب و روز به بمباران فرهنگي و عقيدتي كشورهاي شرقي مشغول اند. از جمله ترويج همجنسبازي كه سايتهاي پورنوگراف به نشر و تبليغ آن ميپردازند. حتي كشورهايي كه همجنسبازي را قانوني نميدانند، تحت تهديدهاي سازمانهاي بين المللي (تحت نفوذ غرب) قرار دارند (با عناويني چون نقض حقوق بشر و...) گذشته از همه اين سخنان، كسي مدعي نشده كه منشأ اوليه همجنسبازي در غرب است. اين سخني است كه شما به عنوان يك فرض اوليه گرفته ايد و خود به نقد آن (كه سخن خودتان بود) پرداختيد. لطفا مجدّانه اصول اخلاقي و انساني را رعايت كنيد. با تشكر

با درود ، بله از ديد بنده بعنوان يك همجنسگرا كه گرايش ذاتي به جنس موافق نه از روي شهوتراني بلكه عشق و روابط عميق احساسي دارم عمل همجنس بازي گناه و متجاوز مستحق مجازات سنگين است ، اديان و انسانيت هم اين عمل را حرام و مستحق مجازات ميدانند

چوب و درود را بر سر خودت بکوب. پروژه مبارزه با خدا و تلاش برای حذف همه ویژگی های خدا از زبان فارسی و تمام زبانها خیلی زودتر از اینها شروع شده است. واژه «درود» به هیچ وجه معادل "سلام" نیست. دروددارای دو معنی در فارسی است که یکی «چوب» است و به همین اعتبار به نجار «درودگر» هم می گویند. دوم از واژه «دروسته » گرفته شده باشد که معنی این است که «آیا درستی تو؟» یعنی ی همان حالتان خوب است؟ و به هیچ وجه معادل سلام نیست. ضمنا اگر هم مثل بعضی تصور کرده اید که سلام به معنای تسلیم شو است، سلام اسم خود خدا است و معنیش اتفاقا سلامتی و صلح است. و در آیه 23 سوره حشر خدا خود را سلام می نامد. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ «23». و اگر سلام معنای بدی داشت هرگز خدا بر پیامبرانش سلام نمی فرستاد ( سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین و...) و یا اهل بهشت به هم سلام نمی کردند (دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام . سوره یونس آیه10). بنابر این سلام حرف بدی نیست و مطلقا هم درود جایگزین آن نیست و دادن جواب سلام واجب است . سلام و معنای آن به زبان‌ها و گویش‌های متفاوت، در میان تمامی ملت‌ها رایج بود. حنی در آلمان، اتریش و مللی که به زبان آلمانی حرف می‌زنند، تا همین نیم قرن پیش، واژه‌ی « Groß Gott » به معنای "رحمت خدا بر تو" را به کار می‌بردند. پس از رنساس و تشدید جنگ با کلیسا، که به جنگ با تمامی ادیان مبدل گردید، تصمیم بر این شد که یاد خداوند سبحان، به هر شکلی که باشد، از اذهان دور شود؛ و اولین آن پیدا کردن جایگزین برای نام "سلام" بود، که همه روزه میان همگان رد و بدل می‌شد. ●- ابتدا در انگلیسی، واژگانی چون: صبح به خیر، ظهر به خیر (good morning ...) و بالاخره "وقت به خیر" را جایگزین نمودند که سریعاً به سایر زبان‌های اروپایی مثل فرانسوی و آلمانی و ...، سرایت کرد و بلافاصله‌ ترک‌های غرب زده در رسانه‌ها به جای سلام، ایئی گونلر، ایئی آکشاملار و ... گفتند و بالتبع در ایران نیز (حتی رسانه ملی)، این واژه‌ها رواج یافت و حتی در رسانه‌های کشورهای عربی نیز دیکته شد به جای "سلام" که موافق زبان خودشان است، «صباح الخیر و ...» بگویند! آری. همان غربیها که شما را به ملی گرایی به مبارزه با اسلام کشاندند، از اینکه هفتاد درصد لغات انگلسی از فرانسوی و لاتین و یونانی باشد خجالتی ندارند و یا اگر کل زبان فرانکها نابود شده و جایش نوعی از لاتین به نا م فرانسوی نامیده شود هم شرم نمی کنند. اما برای ترکها و فارسها نسخه مبارزه با اسلام می پیچند.

جناب آقای پارسا مهم این است که در نیم قرن اخیر این عمل شنیع از کجا تبلیغ و حمایت می شود حمایت تمام نامزد های حزب کارگر در 2010 در غرب قانونی شدن این موضوع در بریتانیا و تلاش برای قانونی کردن این موضوع در کشورهای دیگر

متاسفانه یک نگاه دگم در سیر مبارزات همجنسگرایان در تاریخ فرهنگ غرب که غالبن ایالات متحده سردمدار و خارچشم است، به نقطه پایانی این اتفاق که همانا پذیرش همجنسگرایان توسط جامعه و قانون است توجه می کند و یک تاریخچه از زد و خورد و کشتار و سرکوب و ترور بر علیه جامعه همجنسگرا از دهه 60 میلادی نادیده گرفته می شود. این مساله که دولت آمریکا از مساله حقوق بشر استفاده ابزاری و سیاسی می کند شامل تمام موارد نقض حقوق بشر می شود و ذهن تابوگرای شما طبق معمول تنها بر روی این مساله متوقف مانده. من به عنوان یک همجنسگرا خواهان رعایت حقوق تمام افراد جامعه در کشورم و کشورهای دیگر خاورمیانه و جهان هستم. اینکه افرادی مثل شما چرا با مطرح شدن مساله همجنسگرایی به فانتزی های خود رجوع می کنید و انسانی را تنها به اندام جنسی و بالطبع رابطه جنسی اش تقلیل می دهید و قائل به این نمی شوید که این آدم دوست بدارد و دوست داشته شود نکته ای است که بسیار جای کارشناسی دارد و تقصیرش بر عهده چون منی نیست

جناب همجنسگرا... توجه بفرمایید که ادیان الهی علیه همجنس‌بازی موضع گرفته اند. اما بحث همنجس‌گرایی فرق میکند. همجنس‌گرا میتواند با درمان پزشکی، گرایش جنسی خود را معین و طبق همان جنسیت و بر اساس شریعت الهیه رفتار کنید ا از این برزخ جنسیتی رها شوید. این عاقلانه‌تر است.

سلام یعنی کسی که به نوشته های خلخالی درباره همجنسبازی کوروش اشاره میکنه و بعد منکر موضوع میشه، داره حقیقتی رو ماست مالی میکنه؟ درسته؟ (من اصلا کتابش رو نخوندم و خبر ندارم چی به چیه.)

جواب بدید دیگه!!! حداقل دادن جواب سلام واجبه!!!

علیک السلام. چه ربطی به خلخالی داره؟ کی از خلخالی حرف زد؟ الآن دارید کیو نقد میکنید؟

چند بار آقای رائفی پور در سخنرانی ها گفته خلخالی در کتابی نوشته کوروش لواط کار و مفعول بوده، بعد این آقا منکر این گناه توسط کوروش و انقلابی بودن خلخالی شده. وقتی این مطلب شما درباره همجنس بازی کوروش رو مطالعه کردم، کمی گیج شدم که بالاخره کوروش بنابر نوشته خلخالی لواط کار بود یا نبود! آیا کوروش بنا بر منابع تاریخی لواط کار بود یا نبود؟

اصلا کاری به خلخالی نداریم. طبق اسناد تاریخی، هخامنشیان مایل به همجنس بازی بودند. حتی در تخت جمشید در اتاق شخصی خشایارشا، پسرهای جوان حضور داشتند که طبق اسناد یونانی، گویا این پسران وظیفه سرویس دهی جنسی به شاه هخامنشی داشتند

سوال من این بود که آیا اسناد تاریخی درباره لواط شخص کوروش حکایت می کنند یا اینکه فقط به صورت کلی درباره همجنس بازی او و دیگران نوشته اند؟

درباره لواط کاری شخص کورش من سندی ندیدم. ولی درباره رفتارهای همجنس گرایانه هخامنشیان اسنادی هست.

همش تحمت اگه راست میگی یکی از این اسناد رو بگو تا اونجایی که تو منابع هست عمل لواط از زمان صفویان وارد ایران شده فقط تو دوران باستان وقتی اسکندر به ایران حمله کرده با ایرانیا این عمل رو انجام میدادن

برادر من اینها دروغه اونها گارد جاویدان هستند و فرزندان خشایار شاه نه اون چیز هایی که میگید خواهشاً دقت کنید

به ولله کوروش بزرگ لواط کار نبود بقران نبوده اینها دروغی بیش نیست اگر کوروش بزرگ اینکاره بود قطعا در قرآن و احادیث پیغمبر ص اشاره به ایشان نمیشد به علی ع دروغه

دوستان شما مذهبی نیستید قوم گرایی خزنده ، تجزیه طلب و بازیکن پینگ و پنگ با دین ستیزان و ایران ستیزان هستید حاضرید در دانشگاه تهران آن منابعی که می فرمایید کوروش بزرگ یا خشایار شاه همجنس گرا بودند با هم نگاه کنیم؟ آهان شاید فیلم سیصد مرجع شماست!.

جناب محترم توی کدام کتاب قدیمی یا جدید اینو نوشتن که در ایران باستان همجنسگرایی وجود داشته مگه تو اونجا بودی؟؟؟ ها؟؟ دقیقا منبع ت چه سایتی یا چه کتابی بوده بوده لطفا جواب بده بعد هم همجنس گرایی از قوم لوط یعنی از طرف اعراب وارد بقیه ی نواحی شده الکی نندازش رو ایران چون اعراب در یک دوره زمانی زنده ب گور کردن زنان زیاد شده بود به همین دلیل نیاز جنسی خود را اول از زنان بقیه قبایل بعد درصد کمی از آنها رو به گی یا همجنس گرایی آوردند نمیدونستی بدون

هیچ ایه صریحی توی قران نیومده که همجنسگرایی رو نفی کنه . توی سوره مربوط به قوم لوط هم اگه یکم دقت و فکر کنید مردای بزرگسال ایل لوط از همه نوجوونا و جوونایی که تازه وارد گروه میشدن بزور خواستار رابطه جنسی بودن که به این میگن بچه بازی نه همجنسگرایی و کار اونا بیشتر شبیه تجاوز و سواستفاده از عقل نابالغ اون نوجوونا بوده که این همین الان هم کار پسندیده ای نیست . دوما اینکه این کار برای تخلیه کردن هوسشون بوده و یک گزینه جایگزین بوده چون با توجه به اینکه لوط دخترانش رو به اونا پیشنهاد میده میفهمیم که کلا همجنسگرا نبودن

در قرآن، یکی از چند گناه بزرگ قوم لوط این بود که "هم به زور" و هم "به صورت اختیار" همجنس‌باز بودند. یعنی آن قضیه تجاوز به مردان (همجنس بازی به زور) بله بوده. اما همچنس‌بازی غیر اجباری هم بوده. ضمن اینکه هم بچه بازی میکردند هم کلاً همجنس‌بازی. آیه قرآن: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81 اعتراف) شما از روى شهوت، به جاى زنان با مردان درمى‌آميزيد، آرى، شما گروهى هستید که از حد می‌گذرید.» توجه کنید که آیه میفرماید اینها با "مردان" همجنس بازی میکردند (فقط با کودکان نبوده. بلکه با بزرگسالان هم بوده). اما آنجایی که حضرت لوط (ع) میفرماید دخترانم برای شما بهترند منظور این است که شما مردان قوم لواط کار باید با زنان و دختزان ازدواج کنید. نه همجنسبازی.

عجبا مگه همجنسبازان و ابنه ايها ميتونن نسبتبه زنان هم احساس معمولى جنسى داشته باشن؟!

برخی افراد هم به مرد، هم به زن، هم به کودک، هم به اشیاء، هم به حیوانات و... احساس جنسی دارند.

اصلاح کنید لطفا اولا، هیچ منبع دلیل بر همجنسگرا بودن کوروش نداشته دوما، وجود پسران جوان در دربار هخامنشی موزد بحث که عده ایی این حضور را دلیل بر همجنسگرا بودن هخامنشیان میکنند عده ایی که بنظرم منطق تر هم هستند این حضور بعلت سپاه جاویدان میکنند که باید بلافاصله پس از مرگ یکی از افراد سپاه جایگزین میشدند پس حتی در این متن هم هیچ سخنی هیچ منبعی هیچ گفته در همجنسگرا بودن کوروش نبوده و نیست مگر در آینده خلافش ثابت شود. سوما، همجنسگرایی متاسفانه در همه دوران ها و در همه جوامع وجود داشته پس این عمل مختص یک قوم و گروه خاص نیست چهارما، وظیفه هر فرد مسلمان و حتی غیرمسلمان ولی عاقلیست که با این زشتی بزرگ یعنی همجنسگرایی مخالفت و مبارزه کند

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.