ابهام در زمان زندگی زرتشت

  • 1392/04/01 - 12:39
یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف دین زرتشتی، نامشخص بودن زمان زندگی زرتشت است. بسیار عجیب است، هیچ منبع درست تاریخی وجود ندارد که زمان زندگی زرتشت را نشان دهد. به همین علت است که برخی از منتقدین قائل اند اصلاً شخصی به نام زرتشت وجود خارجی نداشته؛ بلکه ساخته و پرداخته ی ذهن مغان بوده است. گرچه ما قائل به خیالی بودن شخصیت زرتشت نیستیم. در هر صورت محققین...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف دین زرتشتی، نامشخص بودن زمان زندگی زرتشت است. بسیار عجیب است، هیچ منبع درست تاریخی وجود ندارد که زمان زندگی زرتشت را نشان دهد. به همین علت است که برخی از منتقدین قائل اند اصلاً شخصی به نام زرتشت وجود خارجی نداشته؛ بلکه ساخته و پرداخته ی ذهن مغان بوده است. گرچه ما قائل به خیالی بودن شخصیت زرتشت نیستیم. در هر صورت محققین و پژوهشگران هریک نظری داده‌اند. برای مثال، موبد فیروز آذرگشسب از قول دانشمند آلمانی پروفسور رامپیس گفته است که زرتشت چند هزار سال قبل از هخامنشیان زندگی می‌کرد. البته دلیل ایشان تا حدی منطقی به نظر می‌رسد. او می‌گوید در متن گات‌ها خداوند «مزدا اهورا» نامیده می‌شود اما در متون هخامنشی، اورمزد یا اهورمزد نامیده شده است. این موضوع نشان می‌دهد سالیان دراز و یا در حقیقت چند هزار سال لازم بوده است تا نامی را که مورد توجه و استفاده همگان بوده و هر روز مردم از آن یاد می‌کرده اند تغییر شکل و ماهیت بدهد. یعنی از صورت مزدا اهورا به شکل هرمزد یا اورمزد درآید. موبد فیروز آذرگشسب می‌افزاید که بر اساس نظر اولیه پروفسور میلز، زرتشت در حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد یعنی 3500 سال پیش و  همچنین افزود که بر اساس نظر برخی دانشمندان و محققین، زرتشت در حدود 3000 الی 3500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. یعنی حدود 5000 الی 5500 سال پیش. ایشان نظری دیگر را نیز مطرح می کند که برخی از تاریخ نگاران بیان کرده‌اند و آن هم 6000 سال قبل از میلاد مسیح است. یعنی زرتشت، هشت هزار سال پیش زندگی می‌کرد. همچنین می‌گوید برخی معتقدند زرتشت 6 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. ایشان در نهایت به صورت تلویحی می گویند که زمان زندگی زرتشت مشخص نیست. [1] 

صادق هدایت نیز در پژوهش خود پیرامون تاریخ زرتشت نظرات گوناگونی را ذکر می‌کند که هر محقق و پژوهشگری دلیل خود را دارد. از 389 قبل از میلاد گرفته تا 8600 سال قبلی از میلاد، یعنی 10600 سال پیش! که در مورد نظر آخر ایشان میگویند:«در حدود 71 سال و نیم نقطه اعتدالین یک درجه سیر قهقرائی می‌کند، به طوری که تقریباً در 2150 سال اعتدالین، در برج سابق می افتد. به موجب اسناد پهلوی که در دست است، در زمان زرتشت نقطه اعتدالین در برج ثور بوده و کبیسه نوروز از زمستان شروع می‌شده و اکنون در برج حمل می‌باشد و کبیسه از 13 آوریل شروع می‌شود، پس از محاسبه دقیق نجومی به‌دست می‌آید که از زمان زرتشت تا میلاد مسیح 8600 سال می‌گذرد.» [2] و ایشان البته نظرات دیگر را نیز بیان می کنند که از حیطه ی بحث خارج است. همچنین ادوین گرانتوسکی از پژوهشگران ایران باستان می‌گوید: « بنابر آنچه که از خود اوستا استنباط می‌شود زندگی پیامبر را می‌توان بین سده‌های دهم و نهم تا آغاز سده ششم قبل از میلاد دانست.» [3] سرپرسی سایکس می‌گوید: « بعضی از مورخین بر آنند که این پیغمبر در هزار سال قبل از میلاد تولد یافته است و اما آن طوری که از قصص و حکایات معلوم می‌شود و ویلیام جکسون هم بر آن رفته است تولدش 640 سال قبل از میلاد و وفات او در 583 سال قبل از میلاد به وقوع پیوسته است.» [4] جمشید کاووس جی کاتراک که یکی از پژوهشگران زرتشتی است، در صفحه 18 ـ 19 کتاب زمان زرتشت می‌نویسد: «برخی از پژوهندگان درباره زمان زرتشت دچار سرگردانی شده‌اند و چون دستشان به جایی بند نشده، به ناچار دنبال پندار و خیال رفته‌اند … راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته‌ها و نوشته های دانشمندان پیش از میلاد مسیح و یونان را که حدود 2500 سال از ما جلوتر بوده‌اند واز زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته‌اند، بررسی کنیم». در واقع ایشان رسماً سخن تاریخنگاران یونان باستان را می‌پذیرد. یونانیان هم که زرتشت را 8400 سال پیش می‌دانند. یعنی 6000 سال پیش از افلاطون. [5]

امروزه نیز برخی از موبدان زرتشتی بر اساس نگاه کردن به ماه و ستارگان ادعا می‌کنند زرتشت حدود 3750 سال پیش زندگی می‌کرد. که البته موبد فیروز آذرگشسب به بی اهمیت بودن این نظریه اشاره می‌کند و از کنار آن عبور کرده و نظرات دیگر را مهم تر می‌داند. [6] و حق هم چنین است که این نظریه تنها و تنها یک گمان ضعیف بر مبنای استدلالی بسیار ضعیف است. چون معتقدان به این نظریه، اولاً برخی از نقاط مبهم متون پهلوی را مبنا قرار داده‌اند که خود باورمندند که این متون هیچ حجیت تاریخی و دینی ندارند و در ثانی در مسیر استدلال به روش های نجومی غیر متعارف و غیر علمی تمسّک جسته‌اند. موبدان زرتشتی باید بدانند که نباید به این فالگیری توجه کنند. گذشته از غیر علمی و  مبهم بودن این روش، برخی از پژوهشگران از همین روش استفاده کردند اما نتیجه ای دیگر گرفتند. برخی با استفاده از همین روش به این نتیجه رسیدند که زرتشت 8600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد! یعنی خدود 10600 سال قبل! و برخی دیگر نیز با همین روش به نتیجه ی 6500 سال پیش از مسیح دست یافته‌اند.

استاد پورداود نیز نظراتی گوناگون را بیان می‌دارد. از جمله نظر خسانتوس یونانی که از هروردوت هم قدیمی تر است و تاریخی که وی بیان می‌دارد چنین می‌نماید که با محاسبات امروزی، زرتشت 1080 سال قبل از میلاد مسیح متولد شده است. استاد پورداود می‌گوید که افلاطون از زرتشت اسم می‌برد و او را مؤسس آیین مغــــان می‌داند. ارستاتالــــــــیس (ارسطو) و ادوکسوس ( eudoxsus  ) می‌نویسند که زرتشت شش هزار سال قبل از افلاطون زندگی می‌کرد. هرمودور (hermodor) شاگرد افلاطون می‌گوید زرتشت پنج هزار سال پیش از جنگ یونان و تریاس (تروآ) زندگی می‌کرد. یعنی با محاسبه استاد پورداود 6000 سال قبل از میلاد مسیح. هرمیپوس (متوفای 230 قبل از میلاد مسیح) و پلوتارخـــــــس (plutarkhos که در سال 46 میلادی متولد شده است) نیز هر دو نظر هرمودور را تأیید می‌کنند. بروسوس (berossus) تاریخ نگار معروف کلدانی که در قرن سوم پیش از میلاد زندگی می‌کرد زرتشت را سرسلسله مادها می‌دانست که در 2000 الی 2300 سال پیش از میلاد مسیح می‌دانست که در کلده سلطنت کردند. امیانوس مارسلینوس در قرن چهار میلادی که خود در ایران بود مانند اگاسیاس، زرتشت را همزمان با هیستاسپس (گشتاسپ) می‌داند و معتقد است که این گشتاسپ همان پدر داریوش است. اردایویراف نامه (ارداویراز نامک) و برخی از کتب زرتشتیان زمان زندگی زرتشت را 300 سال پیش از حمله اسکندر معرفی کرده‌اند. در بندهشن (از متون معتبر پهلوی) آمده است که زرتشت در قرن سوم پیش از برهم خوردن سلطنت هخامنشیان زندگی می‌کرد. ابوریحان بیرونی هم با بندهشن موافق است. و برخی گفته‌اند زمان گات‌ها به عصر ودایی و نزدیک به آن دوره می‌رسد. [7] استاد محمد مهدی ملایری از اساتید برجسته تاریخ ایران می گویند: « تاریخ ولادت زردشت درست روشن نیست ... طبق روایات مختلف تاریخ زندگی زردشت بین قرن ششم و یازدهم پیش از میلاد مسیح قرار می‌گیرد، لیکن بعضی محققان را عقیده بر آن است که تاریخ ولادت زردشت از قرن هفتم پیش از میلاد قدیم‌تر نیست. زردشتیان هند که «پارسی» خوانده می‌شوند، عید تولد زردشت را در نهم خرداد موافق با 30 ایار (ماه فرنگی) می‌گیرند و معتقدند که ولادت او در سال 589 پیش از مسیح بوده است.» [8]

دکتر عباس قدیانی درباره ی زرتشت می‌نویسد: « زمان او را سنت زرتشتیان قرن 7 و 6 قبل از میلاد یاد می‌کند، در صورتی‌که بعضی از پارسیان، از روی بعضی محاسبات نجومی، آن را تا 4500 سال قبل از میلاد بالا می‌برند. هرچند از بعضی روایات قدیم یونان نیز این نکته برمی آید.» [9] استاد حسن پیرنیا می‌گوید: «بعضی زمان زرتشت را در هزار و ششصد یا دو هزار و بلکه در شش هزار سال قبل از میلاد قرار می‌دادند برخی به قدری پائین می‌آمدند که زرتشت را معاصر یکی از شاهان اولی هخامنشی یعنی کوروش بزرگ یا داریوش اول می‌دانستند.» [10]

نتیجه نهایی

ابراهیم پور داود که عموم زرتشتیان وی را سرآمد اوستاشناسان اخیر می‌دانند، در دیباچه‌ای که برگاتها، درباره ی زمان زرتشت می‌نویسند: «در این خصوص روایات به اندازه‌ای مختلف است که ابداً صلح و سازشی میان آنها نمی‌توان داد.» [11] ایشان می‌افزاید: «تحقیقاً نمی‌دانیم محل ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا و کی بود، چرا؟ برای آنکه زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستان بلند آن نمی‌رسد.» [12] ایشان می گویند که هیچ یک از نظرات درباره ی زمان زندگی زرتشت، دلیلی قانع کننده ندارد! [13] همچنین می‌افزایند که هیچ یک از مستشرقین و دانشمندان تاکنون موفق نشدند که زمان پیغمبر ایران را با دلایل تاریخی ثابت کند. لاجرم زمان انشاء اوستا نیز نامعلوم ماند. [14] استاد مرتضی راوندی پس از پژوهشی گسترده در این زمینه، می‌گوید: « از محل و زمان تولد و جزئیات زندگی زرتشت اطلاع دقیقی در دست نیست.»‌ [15] استاد شادروان حسن پیرنیا می گویند:«خاورشناس‌ها و علمایی که نسبت به این مذهب غور و تتبع کرده‌اند نتوانسته‌اند محققاً معلوم کنند که زرتشت در چه زمانی می‌زیسته و از اهل کدام قسمت ایران بوده و اوستا که کتاب مذهبی زرتشتیان است در چه تاریخ نوشته شده و زبان آن زبان کدام قوم یا مردم ایرانی بوده هرچه در این باب گفته یا نوشته‌اند حدس یا تصوری است که ممکن است به واقع امر که نمی‌دانیم نزدیک یا از آن دور باشد» [16]

مشاهده می‌کنیم که درباره ی زمان زندگی زرتشت بین نظرات مختلف، حدود 8400 سال اختلاف است. البته همین امر موجب تحریف لفظی و معنوی گات‌ها شده است. نکته ی جالب اینجاست که برخی از جزئیات زندگی زرتشت از قبیل نام دوستان و نام پسرعمو و دیگر آشنایان وی (و حتی نام غذاهایی که می‌خورده) امروزه به زعم زرتشتیان، باقی مانده است. اما از زمان زندگی وی هیچ اثر درست و قابل استنادی در دست نیست. همچنین چگونه ممکن است درمورد زمان زیستن یک انسان بیش از 8400 سال اختلاف باشد اما در سخنانش (مثلاً گات‌ها) اختلاف و تغییری وجود نداشته نباشد؟

پی‌نوشت:

[1]. گات‌ها، پژوهش و برگردان موبد فیروز آذرگشسب، انتشارات فروهر، تهران، چاپ دوم، صفحه 3-5
[2]. صادق هدایت، «زند وهومن یسن» ص 16، پیشگفتار
[3]. گرانتوسکی، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، صفحه 64، انتشارات پویش، تهران، چاپ اول
[4]. تاریخ ایران (نویسنده: سرپرسی سایکس / ترجمه: سید محمد تقی فخر داعی گیلانی) ج 1 ص 137، ناشر: افسون، تهران، چاپ هفتم
[5]. امیل بن ونی است، دین ایرانی بر پایه متنهای معتبر یونانی، ص 7 ـ 12
[6]. گات‌ها، پژوهش و برگردان موبد فیروز آذرگشسب، انتشارات فروهر، تهران، چاپ دوم، صفحه 3
[7]. پورداود: گات‌ها، کهن‌ترین بخش اوستا، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، 1378 هـ ش، صفحه  46 - 47 - 48 - 51
[8]. محمد مهدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ناشر توس، تهران، چاپ اول، جلد ‌6، ص 309   
[9]. فرهنگ جامع تاریخ ایران، انتشارات آرون، تهران، چاپ ششم ، ج ‌1 ص 421   
[10]. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ناشر: دنیای کتاب، تهران، چاپ اول  ، ج ‌4 ص 2884   
[11]. ابراهیم پورداود، گات‌ها، کهن‌ترین بخش اوستا، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، صفحه 46
[12]. همان، صفحه 41.
[13]. همان، صفحه 58.
[14]. همان، ص 64.
[15]. تاریخ اجتماعی ایران؛ مرتضی راوندی؛ انتشارات نگاه، تهران، چاپ دوم، ج 1 ص 487
[16]. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ناشر: دنیای کتاب، تهران، چاپ اول، ج ‌4 ص 2883  

تولیدی

دیدگاه‌ها

روزی از یکی از علما قم در مورد زمان زندگی حضرت ادم و نوح... بپرسیدم که ایا با استناد به تورات میتوان اورا مربوط به 7000 سال پیش دانست ؟ فرمودند :به درستی مشخص نیست ولی دانستن این مساله چه اهمیتی دارد... ؟ واقعا چه اهمیتی دارد که ادم 7000 سال پیش میزیست یا 3 میلیارد سال پیش ؟نوح 10 فرمان مقدس اورد ، چه اهمیتی دارد که نوح 5000 سال پیش میزست یا 2 میلیارد سال پیش ؟ واقعا این اختلاف های وحشتناک در زندگی پیامبران سامی هم هست .به ویژه که ابهام در زندگی زرتشت ناشی از کتاب سوزی های مسلمانان عزیز باشد که میگفتند چون ما قران را داریم دیگر چه نیازی به علم هست !

اسکل زمان زندگی زرتشت فقط بر اساس اوستا مورد تردید نیست که فقط با زمان زندگی حضرات آدم و نوح طبق تورات قابل قیاس باشه. مشنگ آن پیامبر الاهی که ۱۰ فرمان مقدس بر او نازل شد، شخص دیگری بود که در ۳۳۰۰ سال پیش میزیست. بر فرض که مسلمانان کتاب ها رو سوزانده باشند، مغز تمام مردم رو که نتوانستند شستشو دهند تا دانش از یاد مردم محو شود! معلوم میشود این تناقضات ربطی به تراوشات شما ندارد. خود شما که گاو ها رو تقدیس میکنید و شاش گاو رو مینوشید، میگید اوستا در پوست گاو نوشته شده بود که البته این با کشتن گاو ها میسر است نه با تقدیس آنها! معلوم نیست با خودتون چند چند هستید!

سلام shirin گرامی ؛ زمان زندگی آدم و نوح و ابراهیم اهمیت چندانی ندارد. چون همان خدایی که آنان را مأمور رسالت نمود، محمد را به مأموریت برگزید. آموزه‌های پیامبران گذشته از طریق پیامبر خاتم به ما رسیده است. پس دانستن زمان زندگی پیامبران پیشین برای مسلمانان اهمیتی ندارد. اما زمان زندگی زرتشت مهم است. چون ابهام 8400 ساله در زمان زندگی زرتشت باعث می‌شود ترجمه متون دینی زرتشتی مثلاً گاتها با مشکل مواجه شود. امروزه اکثر کلمات گاتها میان زبان شناسان با اختلاف نظر فراوانی مواجه است. چون زمان دقیق این ادبیات روشن نیست. همچنین وقتی در زمان زندگی زرتشت 8400 سال اختلاف نظر وجود دارد، چگونه می توان به سخنانی که به وی نسبت داده شده است اعتماد کرد ؟ یعنی چگونه ممکن است که در زمان زندگی کسی 8400 اختلاف نظر باشد اما در سخنانش تحریف و تغییر رخ نداده باشد ؟؟؟؟ کتابسوزی ها و تحریف منابع دینی زرتشتی کار موبدان بوده است و رفتار برخی از اعراب تأثیر چندانی در نامعلوم بودن زمان زندگی زرتشتی نداشت. نگاه کنید به : http://www.adyannet.com/news/929

زمان زندگی ادم ، نوح... اهمیت بیشتری نسبت به زرتشت دارند برای مثال مشخص نیست داستانی که راجع به افرینش ادم گفته شده است مربوط به چند سال پیش است ،خیلیها با نظر)تورات(به 7000ساله بودن این داستان و تعارض ان با تیوری تکامل ایمان خود را از دست داده اند ،از طرفی همین خراب شده ای که در ان زندگی میکنیم 7077 سال تمدن دارد و تمدن های عیلامی ها به 12000سال هم میرسد .داستان نوح هم که بدتر در 5000 سال پیش که خداوند طی طوفانی تنها ذریه (فرزندان)نوح را بر جا گذاشت میتوان گفت خداوند هیچ خبری از تمدن های ایران و یونان نداشته است ، انصاف هم داشته باشیم داستان نوح برگرفته از افسانه گیلکمش است و حتی نام «ادم» هم یک نام اوستایی به معنی اولین افریده است تمایلی به توضیح ندارم... و لب کلام چنین طوفانی که 5000 سال پیش کل جهان را کشته باشد غیرممکن است! اما در عوض زرتشتیان میتوانند ترجمه ای که محققین از گاهان کرده اند را مد نظر بگیرند و تازه ادعا کنند گاهان ما کاملا با معاهده حقوق بشر همخوانی دارد .

درباره ی تاریخ هایی که بیان کردید ، نظریات تورات برای ما حجت شرعی نیست . مگر اینکه اعترافی علیه نویسندگان تورات باشد . درباره ی طوفان نوح هم علم بشر در بهترین حالت می تواند سکوت کند و بگوبد « ممکن است » گذشته از اینکه بسیاری معتقدند که طوفان نوح منطقه ای بوده است . اما ترجمه گاهان ؛ آنچه مطابق با معاهده ی حقوق بشر است ، ترجمه های دروغین و رنگ و لعاب داده شده ی موبدان زرتشتی است . شما نگاهی به جدیدترین ترجمه ی علمی گاتها بیاندازید : ترجمه پرودز اکتور شروو ؛ استاد زبانهای باستانی ایرانی در دانشگاه هاروارد ، هیچ اثری از حقوق بشر و ... در گاتها نیست . البته دانشمندان زبان شناس درباره ی بسیاری واژگان گاتها اختلاف نظرات فراوانی دارند به این دلیل که زمان زندگی زرتشت به درستی روشن نیست و در نتیجه ریشه یابی واژگان با مشکلاتی اساسی مواجه است . جدید ترین و یکی از بهترین و علمی ترین ترجمه های گاتها : ترجمه پروفسور پرودز اکتور شروو .

امروز با دیدن مطلب «خویشاوندی ایرانیان با اهل بیت» مطمین شدم پیامبر اسلام باز هم اقدام به تراوش دانش بی انتهای خود کرده و ادعا کرده ایرانیان از تسل اسحاق پسر ابراهیم هستند ، با وجود این حدیث صحت تاریخ یهودیت تقویت میشه! در اینکه طوفان نوح عالمگیر بود شکی نیست چنانکه در ایه 77 صافات میفرماید : ﻭ ﺗﻨﻬﺎ فرزندان ﺍﻭ(نوح) ﺭﺍ [ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ]ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ، (صافات77) به هرحال مسلمانان هم برهان مشخصی برای تحریف تورات ندارند ، مهم نیست ،منظورم این بود که این اختلافات دامن ادیان ابراهیمی رو هم گرفته و مشکلات جشمگیری برای اسلام به وجود اورده و به مراتب بسیار مهم تر از مبهم بودن زمان زندگی زرتشت هست . شاد باشی

shirin گرامی ، روشن تر سخن بگویید . در زمان زندگی زرتشت 8400 اختلاف نظر هست . در اثر این اختلاف نظر انتساب کتاب گاتها به زرتشت زیر سؤال است . ( و زرتشتیان هم هیچ دلیل روشنی برای انتساب گاتها به زرتشت ندارند ) از طرفی به دلیل روشن نبودن زمان زندگی زرتشت ، تشخیص معانی واژگان با مشکلاتی عدیده مواجه گردیده است . اما در اسلام هیچ یک از این مشکلات وجود ندارد . زمان زندگی پیامبران گذشته هرچه بوده ، چکیده ی اندیشه های آنان در قران آمده است . همان خدایی که آن پیامبران را فرستاده محمد را نیز فرستاد و همان سخنان را به اضافه ی سخنانی جدید به بشریت تحویل داد . می بینیم که مشخص نبودن زمان زندگی ابراهیم یا نوح مشکلی برای اسلام نیست . در باره ی طوفان نوح هم ، واژه [ در زمین ] توضیح برخی مترجمین است . میتوان [ در قوم ] پنداشت. گذشته از اینکه علم بشر هیچ گاه رخداد طوفانی قومی یا جهانی را نفی نکرده است . در بهترین حالت ( برای شما ) علم بشر سکوت کرده است . که باز هم سکوت بشر مشکلی برای ما ایجاد نمی کند . هرچند ممکن است طوفان نوح (حتی در صورت جهان بودنش) مربوط به 20000 سال پیش باشد (مثلاً). اینکه تورات چیزی گفته یا بسیاری از ایرانیان از نسل اسحاق نبی هستند هم به معنی صحت گفته تورات نیست.

سامان عزیز ، در ادیان ابراهیمی گمان میکنند تمام انسانها از نسل ادم ابوالبشر به وجود امده اند که توضیح دادم ادم از اودمن یا ادام اوستایی به وجود امده و ابلیس هم اوریست اوستایی ! پیامبر اسلام هم گمان میکند ایرانیان از نسل اسحاق (3000سال پیش)به وجود امده اند چون فکر نمیکرد ایرانیان پیش از ادم ابوالبشر وجود داشته باشند و به فلات ایران امده باشند ، حدیث پیامبر مشخص میکند پیامبر هم افرینش ادم ص را از 7000 سال پیش میداند ،چون میگوید ایرانیان از نسل اسحاق اند حال انکه ایرانیان 9000 سال پیش و 2000 سال پیش از ادم ابوالبشر به ایران امدند ! کاملا مشخص است که اگر پیامبر ایرانیان را از نسل اسحاق میدانسته پس موقع طوفان نوح فلات ایران را خالی از ایرانی میدانست پس میتوان گفت خداوند در زمان نوح از ایرانیان،یونانیان اطلاعی نداشته ...

سلام shirin گرامی ، [1] برای واژگان اودمن و ادام اوستایی لطفاً سند ارائه کنید . [2] از دید شما آدم چند هزار سال پیش می زیست ؟ در منابع اسلامی حدیثی معتبر برای تعیین زمان زندگی ادم نیافتم . اگر یافتید معرفی کنید . تاریخ 7000 ساله را در هیج روایت معتبری ندیدم . در منابع اسلامی آمده است که قبل از ادم 7 نسل انسان بر روی زمین زندگی می کردند . ( روایت از امام صادق ) . نتیجه گیری انتهای گفتارتان بدون پایه ی عقلانی است . لطفاً در مقدمات استدلالتان تجدید نظر فرمایید . [3] چه بسا ساکنان پیشین ایران (بومیان) با بنی اسحاق اختلاط و امتزاج قومیتی یافته باشند. پس باز هم سخن شما نمیتواند به معنی صحت سخن تورات در تاریخ زندگی بشر باشد. با تشکر

ایودامن و اوریست یا ابلیس را در دهخدا ترجمه کنید تا به اصل اوستایی ان پی ببرید ،همین محراب مساجد که انرا محل جنگ میدانید از مهرابه میترایی گرفته شده است ،تاریخ طبری کتابیست که از افرینش ادم تا زمان خود نوشته شده است و 7000ساله بودن ادم ابوالبشر را به رسمیت میشناسد ، منابع شیعه پشیزی ارزش و اعتبار ندارند ،اما متن حدیث را بنویسید .

من اوستا را خوانده ام ولی اثری از ایودامن و اوریست در آن ندیدم . ضمناً تشابه یک یا چند حرف لزوماً ربطی به یکی بودن ریشه ها ندارد . مگر شیرین و شارون از یک خانواده اند ؟ یا شیرین و شر که حروف مشترک دارند مربوط به هم اند ؟ در اوستا کیومرث نخستین آفریده است . ضمناً شما اول زمان زندگی زرتشت را مشخص کنید بعد بگویید این واژه ها از اوستایی به دیگر فرهنگها راه یافته است . بر اساس سنت زرتشتی - که توسط گاتها تأیید شده است : زرتشت و ماجرای گوساله طلایی - زرتشت پس از ادیان سامی : حنیف ابراهیم و انبیاء اولیه ی یهود زندگی می کرد . پس ادیان سامی از اوستا چیزی نگرفته اند ، چون قبل از زرتشت بوده اند . درباره ی ارزش منابع شیعه ، این منابع کاملاً مستند و مجزا و دقیق هستند . هرچه علم بشر پیش می رود حقانیت آموزه های مکتب تشیع روشن تر می شود . متن حدیث مربوط به سخن امام صادق : که قبل از آدم 7 نسل انسان روی زمین زندگی می کردند : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لقد خلق الله عز و جل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز و جل آدم أبا هذا البشر و خلق ذريته منه و لا و الله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها و لا خلت النار من أرواح الكفار و العصاة منذ خلقها عز و جل لعلكم ترون أنه كان يوم القيامة و صير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة و صير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار أن الله عز و جل لا يعبد في بلاده و لا يخلق خلقا يعبدونه و يوحدونه و يعظمونه بلى و الله ليخلقن الله خلقا من غير فحولة و لا إناث يعبدونه و يوحدونه و يعظمونه و يخلق لهم أرضا تحملهم و سماء تظلهم أ ليس الله عز و جل يقول يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ و قال الله عز و جل أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ .... سند: شيخ صدوق، الخصال ، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1403 هجرى قمری ، ج 2 ، ص 359

اقا سامان مهم اینه که افسانه های دینی از قبیل نوح و ادم هوا با علم و تاریخ بشر تناقض داره ... و خلاصه بیش از این ماله نکشید..

سلام تکامل گرامی ، اینکه ما از شما درخواست می کنیم موضوع بحث را دائماً عوض نکنید، ماله کشیدن است ؟ اینکه از شما سؤال می‌کنیم زمان زندگی زرتشت در چه عصری بود، و شما از پاسخ دادن عاجز هستید، ماله کشی است ؟ شگفتا ... درباره ی مواردی که نام بردید، می توانید در سایتهای پاسخ به شبهات جستجو کنید . چون واقعاً چیزی از بحث نمی کاهد و شما هم دلیلی بر افسانه بودن اینها ندارید.

در زمان زندگی زرتشت چنین اختلاف زمانی وجود نداره ایشان حدود 1300 سال پیش از میلاد میزیستند ... استاد هاشم رضی میگوید حدود سه زرتشت نام وجود داشته که منظور منابع یونانی به هیچ وجه زرتشت زمان گشتاسب نبوده است ...حدود 1300 سال پیش از میلاد هیچ مورخی وجود نداشته است و اولین مورخ هرودوت بود که 800 سال پس از وی به دنیا امد ، اختلافات چند صد ساله هم طبیعیست چون زرتشت مربوط به دورانیست که دست بلند تاریخ به ان نخواهد رسید !

باستان شناس ! 1300 سال پیش از میلاد ؟ خب این هم یکی از نظراست ! در کنار بقیه نظرها ... خود زرتشتی ها این دوره و زمونه میگن زرتشت 1768 سال قبل از میلاد بوده . البته موبدان هیچ دلیلی برای این حرف ندارن فقط میگن با نگاه به ستاره ها و ... به این نتیجه رسیدیم ! به قول یکی از اساتید : با فالگیری و رمالی به این نتیجه رسیدن !

بسم الله و له الحمد تمام این اراجیف که نوح(ع) حدود 5200 سال قبل زندگی می نموده ، نشآت گرفته از تورات تحریف شده و احادیث اسرائیلیاتی اهل سنت اسنت که در زمان خلفای کودتایی اولیه وارد منابع اسلامی شده است. این حقیر با محاسبات دقیق از روی تورات (تحریفی فعلی) که در کتاب تالیفی ام«روایت اول» آورده ام . ثابت نموده ام که از نظر تورات وقتی نوح(ع) وفات می نماید ، حضرت ابراهیم 58 سال دارد. یعنی دو پیامبر اولوالعزم قرآن(صاحب شریعت طبق آیات سوره شوری) هم زمان می زیسته اند که در تناقض با قرآن است. هم چنین با روش های رمز گشایی ( که باور به آن ها الزامی نیست و در کتاب فوق و نیز سایت «هم میهن و تالار گفتگوی آن» آمده ) از قرآن احتمالاً قوم نوح در یک بازه زمانی طولانی یعنی بین 109 تا حدود 70 هزار سال قبل می زیسته اند و طوفان هم بین دو تاریخ فوق الذکر روی داده است. وسلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین - صالح آبک 4/ 1 / 94

سلام. سپاس از لطف شما. خوشحال می‌شویم که در تارنما از دیدگاه‌های شما بهره مند شویم.

من در مقاله ای تحت عنوان تعیین زمان دقیق حوادث اساطیری شاهنامه در وبلاگی به همین نام ثابت کرده ام که زمان ظهور زرتشت 3950 سال قبل یعنی 1950 سال قبل از میلاد مسیح بوده است

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.