تاریخچه

نقاب
03/30/1392 - 01:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ امثال حلاج سنت سیئه ای را پانهادند که در بین صوفیان رواج یافت و در هر عصر، همین شطحیات، سر ایشان را بر دار رسوایی بالا برد و باعث شهره شدن ایشان به بی دینی و عوام فریبی گردید

بایزید بسطامی و امام صادق (ع)
03/29/1392 - 19:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در كتب رجال شيعه نامي از «بايزيد بسطامي» نيست و ما ناچاريم آنچه خود صوفيه دربارة او نوشته اند، ذكر كنيم. پدر وي عيسي بن سروشان نام داشت و سروشان گبر بود كه اسلام آورد بنا بر گفته عطار: بايزيد بسطامي بعد از اين كه علوم را فرا گرفت وارد عرفان شد براي اين كه عارف كامل شود، لازم دانست كه به خدمت عرفاي بزرگ جهان برسد

شقیق بلخی و امام صادق (ع)
03/29/1392 - 19:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وي از بزرگان مشايخ صوفيه خراسان است. سلمي دربارة او مي گويد:«پندارم كه او نخستين كسي بود كه در شهرهاي خراسان از دانش طريقت سخن گفت». گويند كه سبب پيوستن او به طريقت تصوف اين بود كه وي جوان سال بود كه ديار ترك کرد تا بازرگاني كند.....

بیو گرافی معروف!
03/25/1392 - 23:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابو محفوظ معروف بن فيروز ( فيروزان) (202 هـ ) بغدادي كرخي، از مشاهير صوفيه است پدر و مادرش بنا بر مشهور، نصراني، (و به يك روايت از صائبين نواحي واسط) بودند و مي گويند كه او خود بر دست امام رضا (ع) اسلام آورده است . و بعدها از اصحاب امام و حتي دربان وي بوده است

دوازده منافات تشیع و تصوف
03/25/1392 - 01:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اساساً اصول و قواعد تصوف با تشيع منافات دارد و تشيع به طور كلي يك گرايش مثبت و فعال است ولي تصوف مبتني بر تسليم به ناتواني و بي چارگي و دريوزگي و روي گردانيدن از ماديات و اعراض از جاه طلبي و بلند پروازي است و بر اين ادعا مي توان چندين دليل ذكر كرد...

عدم همبستگي بین صوفیه و شیعه
03/24/1392 - 23:23

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنيانگذاران تصوف ، عموما از اهل سنت بوده اند و حداقل تا قرن هشتم در ميان شيعيان از تصوف و صوفيگري خبری نبود و چون امامان شيعه مروج عرفان راستين اسلام و مخالف سر سخت صوفيان بودند، يك نفر هم به عنوان نمونه از شيعيان به عنوان صوفي معرفي نبود.

ائمه ؛رمز سلامت راه
03/24/1392 - 00:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بررسی تاریخ عقائد و شخصیت های معروف صوفیه، همیشه جاي اين سئوال باقي است كه : چرا اهل سنت به تصوف گرايش پيدا كردند و تصوف در ميان آنها رونق گرفت ولي شيعيان اماميه از اين بدعت و انحراف سالم ماندند؟

تذکره الاولیا
03/12/1392 - 01:56

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ روی سخن ما با کسانی است که بدون مطالعه در احوال گمراهان این مسلک، ناخواسته و ناآگاهانه در دام این فرقه افتاده اند

خشت اول
03/09/1392 - 12:48

پس از ابوهاشم كوفي نخستين كسي كه مسلك تصوف را بنا نهاد طبقة نخست نمايندگان تصوف یعنی همان سران صوفيه به شمار مي روند كه در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم مي زيستند كه طرز تفكر آنان زير بناي اعتقادي تصوف اسلامي را ريخته است.

فرقه مشوش
03/09/1392 - 12:12

در مورد تعريف تصوف و كلمه صوفي، مطالب فراواني وجود دارد و هر کس از زاويه خاصي بدان نگريسته و از آن تعبيري به دست داده است. بايد اعتراف كرد كه هر يك تعريف جامع كه حاوي طريقه ها و روش صوفيه بوده و مورد قبول همگان نيز قرار گرفته باشد، يافت نمي گردد،

وجه تسمیه صوفیه
03/09/1392 - 09:40

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ درباره وجه تسميه واژه «صوفي» و اشتقاق لغوي آن، آراء و عقايد گوناگوني ذكر شده است. لغويون و فرهنگ نويسان قديم، مؤلفان صوفيه و محققان اسلامي و مستشرقين و ايران شناسان، هر يك ادعائي داشته و اين كلمه را مشتق از ريشه اي دانسته اند

پیدایش تصوف در جوامع اسلامی
03/08/1392 - 21:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ درباره پیدایش تصوف در جوامع اسلامی و این که این طریقت از کجا به محیط اسلامی راه یافته سخن بسیار گفته شده است، گروهی از محققان، تصوف را در اسلام مولود افکار مذاهب هندی شمرده اند

03/08/1392 - 16:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يکي از جنجالي ترين چهره هاي تصوف، حسين بن منصور حلاج است. وي کسي است که اوّلين شطحيات را گفت و به خاطر بسياري از انحرافاتي که وارد دين کرد، توسط علماي شيعه وسني وقت تکفير و بردار شد.

تذکره الاولیا
03/05/1392 - 00:47

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه استعداد عجیبی در یارگیری از بزرگان هر مذهب به نفع خود دارد و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

Pages